PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Uzmanību! Sekojiet līdzi stundu sarakstam. Mācību kabineti un stundas, iespējams, tiks mainīti, katru dienu!

 Stundu saraksts galvenajā ēkā 26.02.2018. skatīt šeit

Stundu saraksts Praktisko mācību centrā 26.02.2018.  skatīt šeit.  

 

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Kr. Valdemāra iela 1c, LV-1010

Īstenotā projekta nosaukums:

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 

Īstenotā projekta vienošanās  numurs7.2.1.2./15/I/001

Stundu saraksts ET1, ET2,  EI, EI2, EN1 grupām skatīt šeit

EA1, EDP1 grupas stundu sarakstu skatīt šeit

Īstenotā projekta nosaukums :

“Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci ” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Īstenotā projekta vienošanās  numurs :  8.4.1.0/16/I/001

EDP1 grupas stundu sarakstu skatīt šeit

EDN1 grupas stundu sarakstu skatīt šeit

 

 

 

Latvijas Reitingi