PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Informatīvie paziņojumi par iepirkumiem

Iepirkuma priekšmets: „PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Erasmus+ programmas KA 1 projekta Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 „Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” dalībnieku darba (mobilitātes) braucienu nodrošināšana

Iepirkuma identifikācija Nr.:  RVT 2016/23 
Iesniegšanas termiņš: 26/09/2016 Laiks: 10:00 
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit
Noslēgtais līgums: skatīt šeit.

 

Iepirkuma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība projektam” PIKC”RVT” mācību korpusa Kronvalda bulvārī 1a, Rīgā un dienesta viesnīcas Ūnijas ielā 27/29, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi“
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/22
Iesniegšanas termiņš: 13/09/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit 
Publicētais informatīvais paziņojums IUB: skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība projektam” PIKC”RVT” mācību korpusa Zelļu ielā  9, Limbažos, Limbažu novadā un dienesta viesnīcas Zelļu ielā  8, Limbažos, Limbažu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi “
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/21
Iesniegšanas termiņš: 13/09/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit
Pielikums: skatīt šeit 
Publicētais informatīvais paziņojums IUB:
skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: "Takelāžas pakalpojumi PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” vajadzībām" 
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/19
Iesniegšanas termiņš: 16/08/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit
Pielikums: skatīt šeit  
Līgums: skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/18
Iesniegšanas termiņš: 20/06/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit

Iepirkuma priekšmets: Telpu r emonta darbi 
Iepirkuma identifikācija Nr.: RVT 2016/17
Iesniegšanas termiņš: 14/06/2016 Laiks: 10:00
Informatīvais paziņojums par līgumu IUB: skatīt šeit 
Pielikums: skatīt šeit 
Noslēgtais līgums IUB: skatīt šeit 
Noslēgtais līgums: skatīt šeit

 

Latvijas Reitingi