PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projekta Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05310 ietvaros aicina pieteikties izglītības programmas „Ķīmijas tehnoloģija” 3. kursa audzēkņus kvalifikācijas praksei Vācijā, Drēzdenē, laika posmā no 12.10.–09.11.2014.

 Kritēriji pretendentiem:

• sekmes vispārējos un profesionālajos mācību priekšmetos;

• uzvedība;

• komunikabilitāte un atvērtība pret vienaudžiem;

• valodu zināšanas.

Šogad augustā jau apritēs gads, kopš Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Reģionālās partnerības” projektu „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija”.

Skolu neapmeklētībai ir nozīmīga ietekme uz skolēnu turpmāko iekļaušanos darba tirgū un savas dzīves kvalitātes nodrošināšanu, tas ietekmē arī sabiedrības labklājību un

 

Pārrobežu projekts- apmācība sauszemes transporta tīklā un loģistikā

"Zilās apkaklītes"

ELRII – 465  - LogOnTrain -

Īss projekta kopsavilkums

Vairākums uzņēmumu pierobežas apgabalos ražo preces un piedāvā pakalpojumus vietējam tirgum. Pārrobežu saiknes starp uzņēmumiem ir nepietiekami attīstītas, lai gan pieejami ir vairāki ceļu un dzelzceļa savienojumi projekta teritorijā. Galvenais iemesls zināmai atpalicībai pārrobežu tirdzniecībā ir tas, ka jūtams  kvalificēta darbaspēka trūkums

 Uzsākts „Goerudio projekts”, kura mērķis ir veicināt skolotāju un skolēnu sadarbību, lai, izmantojot asociatīvos tēlus – modeļus - veidotu mācīšanos atraktīvitāti, kā arī paaugstinātu skolēnu iesaistīšanos mācīšanās procesā. Informācija par šo metodi publicēta Goerudio portālā - www.goerudio.com

Goerudio projektu (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienība Mūžizglītības – transversālās programmas - Daudzpartneru Aktivitātes 4

PIKC Rīgas Valsts tehnikums kā partneris piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības” projektā „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija” (PVS ID 3178), līguma Nr. 2013-1-DE3-COM13-35872 2 ietvaros.

Mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas līmenis Leipcigā ir apm. 15% virs vidējā līmeņa visā valstī un Saksijā. Rīgā mācības priekšlaicīgi pārtrauc 7% vidusskolu skolēnu, 7% pamatskolu

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” kā partneris piedalās ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas projektā „Transfer von Erfahrungen bei der Gestaltung beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung-EURO-Nach II”.

Projekta Nr.: DE/11/LLP-LdV/TOI/147466

Projekts tika īstenots laika periodā no 01.10.2011. līdz 30.09.2013.

Projekta ietvaros izglītības iestādes no septiņām Eiropas valstīm izstrādā un izmēģina metodiski-didaktisku profesionālās izglītības paplašināšanas

Latvijas Reitingi