PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 Uzsākts „Goerudio projekts”, kura mērķis ir veicināt skolotāju un skolēnu sadarbību, lai, izmantojot asociatīvos tēlus – modeļus - veidotu mācīšanos atraktīvitāti, kā arī paaugstinātu skolēnu iesaistīšanos mācīšanās procesā. Informācija par šo metodi publicēta Goerudio portālā - www.goerudio.com

Goerudio projektu (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienība Mūžizglītības – transversālās programmas - Daudzpartneru Aktivitātes 4

PIKC Rīgas Valsts tehnikums kā partneris piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības” projektā „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija” (PVS ID 3178), līguma Nr. 2013-1-DE3-COM13-35872 2 ietvaros.

Mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas līmenis Leipcigā ir apm. 15% virs vidējā līmeņa visā valstī un Saksijā. Rīgā mācības priekšlaicīgi pārtrauc 7% vidusskolu skolēnu, 7% pamatskolu

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” kā partneris piedalās ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas projektā „Transfer von Erfahrungen bei der Gestaltung beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung-EURO-Nach II”.

Projekta Nr.: DE/11/LLP-LdV/TOI/147466

Projekts tika īstenots laika periodā no 01.10.2011. līdz 30.09.2013.

Projekta ietvaros izglītības iestādes no septiņām Eiropas valstīm izstrādā un izmēģina metodiski-didaktisku profesionālās izglītības paplašināšanas

Latvijas Reitingi