PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 esferasmus2017

 

Aicinām pēdējo kursu audzēkņus pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātes projektā

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu pēdējo kursu audzēkņiem dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365.
Projekta ietvaros 36 audzēkņiem no vairākām RVT nodaļām un izglītības programmām 2017./2018. mācību gadā vienu mēnesi vai divas nedēļas (Dzelzceļa nodaļas audzēkņiem) būs iespēja praktizēties 10 dažādu Eiropas Savienības valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos šādās plūsmās:

 • 12.11.2017 – 13.12.2017: 2 audzēkņiem no Auto nodaļas 4. kursa uzņēmumā “Autobedrijf Jansen” Nīderlandē;
 • 14.01.2018 – 14.02.2018: 4 audzēkņiem no Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 4. kursa Tallinas Politehniskajā skolā Igaunijā;
 • 14.01.2018 – 14.02.2018: 2 audzēkņiem no Mašīnbūves nodaļas 4. kursa Gēteborgas Tehniskajā koledžā Zviedrijā;
 • 28.01.2018 – 28.02.2018: 4 audzēkņiem no Datorikas nodaļas 4. kursa IT uzņēmumā Spānijā;
 • 04.02.2018 – 07.03.2018: 2 audzēkņiem no izglītības programmas “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” 4. kursa skolā-centrā Nova Gorica Slovēnijā;
 • 04.02.2018 – 07.03.2018: 2 audzēkņiem no izglītības programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 4. kursa Porvoo Starptautiskajā koledžā un grāmatveikalā “Suomalainen kirjakauppa” Somijā;
 • 25.02.2018 – 28.03.2018: 2 audzēkņiem no Enerģētikas nodaļas 4. kursa Starptautiskajā profesionālās izglītības apvienībā Jade Vācijā;
 • 08.04.2018 – 09.05.2018: 2 audzēkņiem no Kokapstrādes nodaļas 3.–4. kursa organizācijas “EVOLVO” sadarbības uzņēmumā Itālijā;
 • 08.04.2018 – 09.05.2018: 2 audzēkņiem no izglītības programmas “Tērpu stila speciālists” 3.–4. kursa (Krāslavas teritoriālā struktūrvienība) organizācijas “EVOLVO” sadarbības uzņēmumā Itālijā;
 • 15.04.2018 – 01.05.2018: 4 audzēkņiem no Dzelzceļa nodaļas 3.–4. kursa Viļņas Dzelzceļa un biznesa pakalpojumu profesionālajā skolā Lietuvā;
 • 03.06.2018 – 04.07.2018: 4 audzēkņiem no Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas 3. un/vai 4. kursa (Laidzes teritoriālā struktūrvienība) viesnīcā “Club Beleckekiz Beach Hotel” Turcijā.
  *Prakšu datumos iespējamas izmaiņas.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Lai pieteiktos praksei, līdz 2017. gada 1. oktobrim (ieskaitot) jāaizpilda
elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā jānosūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Esi drosmīgs, izmanto šo iespēju un piesakies laikus!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

 Ievietots: 07.07.2017.

 

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” sadarbībā ar sadarbības partneri - Valsts izglītības attīstības aģentūru – veica šādas darbības:

-       sarunu procedūras “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2016/26 ERAF RVT, rezultātā 13.03.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums” un SIA “NAMS” tika parakstīts autoruzraudzības līgums, kura izpilde sāksies kopā ar būvdarbiem;

-       27.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “ PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, Dārzciema ielā 64, Rīgā”, id.Nr.2017/07 ERAF RVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 11.07.2017., plkst.11.00;

-       08.06.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicēti metu konkursa “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”, id.Nr.VIAA 2017/05 ERAF RVT, rezultāti un norisinās sarunu procedūras posms.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināti atklātie konkursi, kuru rezultātā 26.06.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās ekspertīzes pakalpojumu sniegšanai, kā arī notiek vispārīgās vienošanās parakstīšanas process ar būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros ir paredzēta aprīkojuma iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu vajadzībām, 26.05.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “ Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2017/44 ERAF RVT, kura ietvaros saņemti piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 5.daļā un 6.daļā un notiek to vērtēšana. Bez tam notiek projektā paredzētā aprīkojuma saskaņošana un iegāde Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu Auto nodaļas audzēkņiem un profesionālo priekšmetu skolotājiem dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581.

Projekta ietvaros 2 audzēkņiem no Auto nodaļas 3. kursa laikā no 10.09.2017 līdz 11.10.2017 būs iespēja praktizēties autoservisā “Autobedrijf Jansen” Nīderlandē. Viens skolotājs dosies uz Nīderlandi kopā ar audzēkņiem un atgriezīsies Latvijā 16.09.2017.

Audzēkņiem lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Skolotājiem lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Lai pieteiktos praksei, līdz 2017. gada 3. jūlijam (ieskaitot) audzēkņiem jāaizpilda

elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Skolotājiem jāaizpilda

elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā jānosūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Esi drosmīgs, izmanto šo iespēju un piesakies laikus!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

 lee 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas un Būvdarbu izglītības programmu audzēkņiem dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365.

Projekta ietvaros 4 audzēkņiem no no Būvdarbu izglītības programmu 3.–4. kursa (Laidzes un Limbažu teritoriālās struktūrvienības) laikā no 01.10.2017 līdz 01.11.2017 būs iespēja praktizēties uzņēmumā “Schelf Bau GmbH&CoKG” Vācijā.

Šajā pašā periodā uz organizāciju “SBG” Vācijā varēs doties 2 audzēkņi no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas 4. kursa.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Lai pieteiktos praksei, līdz 2017. gada 28. jūnijam (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā jānosūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Esi drosmīgs, izmanto šo iespēju un piesakies laikus!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

lee 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu profesionālo priekšmetu skolotājiem no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas un būvdarbu nozares par dalību  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr.  2017-1-LV01-KA116-035365.

Projekta ietvaros 2 skolotājiem no būvdarbu nozares (Laidzes un Limbažu teritoriālās struktūrvienības) laikā no 01.10.2017 līdz 07.10.2017 būs iespēja iegūt pieredzi uzņēmumā “Schelf Bau GmbH&CoKG” Vācijā.

Šajā pašā periodā uz organizāciju “SBG” Vācijā varēs doties 1 skolotājs no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas.

Skolotāji uzņemošajās organizācijās Vācijā atradīsies kopā ar saviem audzēkņiem.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Lai pieteiktos praksei, līdz 2017. gada 28. jūnijam (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā jānosūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv

lee

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir parakstījis finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” īstenošanu.

Projekta nosaukums:Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam

Projekta Nr.:2017-1-LV01-KA116-035365

Projekta īstenošanas laiks: no 01.07.2017 līdz 30.09.2018

Projektam piešķirtais finansējums: 124 149,00 EUR

Latvijas Reitingi