PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 28.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā.

esf2018

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkas Zeļļu ielā 9 energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola siltināšanu;
 • jumta pārseguma paneļu siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 036 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 880 600,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 155 400,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

 

03.01.2018.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 29.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā.

esf2018

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" dienesta viesnīcas ēkas Zeļļu ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola siltināšanu;
 • jumta pārseguma paneļu siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 350 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 297 500,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 52 500,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

03.01.2018.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 29.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā.

esf2018

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkas Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu siltināšanu;
 • jumta pārseguma paneļu siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūvi;
 • paceļamo vārtu uzstādīšanu.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 743 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 631 550,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 111 450,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

03.01.2018.

goscience

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2014. gadā uzsāka projektu GOERUDIO – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē. Projekta mērķis bija izveidot Eropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienību, kura vēlās noskaidrot risinājumus, lai pārvarētu galvenos šķēršļus, mācoties dabas zinību priekšmetus un gūtu labumu no inovatīvām mācību metodēm. Mērķa sasniegšanai tika veikta skolotāju apmācība, izmantojot Goerudio mācību metodi, kas balstīta uz asociatīvu tēlu – modeļu veidošanu.

2017. gada decembrī tika uzsākts turpinājums projektam GoScience – radošums labākai izpratnei, mācot un mācoties zinātni.

Projekta mērķis ir izveidot jauniešu kultūru, kurā attīstās izpratne par zinātnes priekšmetiem. Veicinot studentu radošumu, padarīt zinātnes priekšmetus labāk izprotamus, lai palielinātu to īstenošanu reālajā dzīvē. Projekta ideja ir izstrādāt pastāvīgi attīstošu mācību rīku kopā ar metodoloģiju skolotāju apmācībai, kas nodrošina inovatīvu veidu kā mācīties un apgūt zinātni skolās, izmantojot humanitārās zinātnes (literatūru, teātri, vizuālo mākslu). Metodoloģija un instrumenti būs vērsti uz zinātnes koncepcijām un izglītības satura saskaņotību ar izglītojamo izpratnes modeli, izmantojot pedagoģiskos instrumentus, ko parasti izmanto humanitārajās zinātnēs – stāstu stāstīšana, teātra izrādes, dejas, grafiki, video un citi. Tas ļaus skolām vairāk motivēt studentus un būt atvērtām, bet studentus uzņemties lielāku atbildību par savu mācību procesu.

Projektā laikā tiks :

 • izveidots pētījums, kas koncentrēsies uz kreatīvām pedagoģiskām pieejām, kas vērstas uz izpratni mācīšanās un mācīšanas zinātnēs;
 • izstrādāta metodika izpratnes uzlabošanai zinātnes priekšmetos vidusskolām;
 • izstrādāta kreatīvi pedagoģiskie rīki zinātnes priekšmetiem.

Visi projekta rezultāti būs redzami mājas lapā www.goscience.eu

Ir iespējams sekot projekta aktivitātēm facebook lapā - https://www.facebook.com/goscienceproject

27654787 346422825873955 6723301674253084880 n

Erasmus+ mobilitātes projektam Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” šā gada 13. novembrī iesākās otrais posms. Projekta ietvaros iespēja piedalīties mobilitātē Nīderlandē bija Audzēkņu servisa nodaļas vadītājai Solveigai Keisterei kopā ar diviem 4. kursa audzēkņiem no Auto nodaļas – Hariju Gladkinu un Raivi Visvaldi Grīnbergu.

Pirmās nedēļas laikā jauniešiem un skolotājai bija iespēja iepazīties ar Balkbrugā esošā Mercedes autorizētā autoservisa Autobedrijf Jansen personālu, adaptēties jaunā vidē un uzzināt praksē veicamos pienākumus, kā arī gūt vērtīgu pieredzi, viesojoties Drenthe College Assenā . Vizītes laikā koledžā tika iepazīts mācību darba organizācijas process, gūta informācija par izglītības programmām un materiāli tehnisko nodrošinājumu auto un moto specialitātēs. Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi arī prezentēja savu tehnikumu un iesaistījās diskusijā par darba iespējām nākotnē auto jomā Latvijā un Eiropā.

Lai jauniešiem būtu vieglāk iejusties jaunā vidē un kultūrā, programmas ietvaros notika ekskursijas pa Nīderlandes skaistākajām un ievērojamākajām vietām, kā arī tika piedāvāta unikāla iespēja apmeklēt vienu no pasaulē lielākajiem auto muzejiem Louwman Museum Hāgā.

Fotogrāfijas no mobilitātes skatīt šeit.

Audzēkņu servisa vadītāja Solveiga Keistere

PIKC Rīgas Valsts tehnikums  2017. gada oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības

Latvijas Reitingi