PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC Rīgas Valsts tehnikums kā partneris piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības” projektā „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija” (PVS ID 3178), līguma Nr. 2013-1-DE3-COM13-35872 2 ietvaros.

Mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas līmenis Leipcigā ir apm. 15% virs vidējā līmeņa visā valstī un Saksijā. Rīgā mācības priekšlaicīgi pārtrauc 7% vidusskolu skolēnu, 7% pamatskolu

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” kā partneris piedalās ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas projektā „Transfer von Erfahrungen bei der Gestaltung beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung-EURO-Nach II”.

Projekta Nr.: DE/11/LLP-LdV/TOI/147466

Projekts tika īstenots laika periodā no 01.10.2011. līdz 30.09.2013.

Projekta ietvaros izglītības iestādes no septiņām Eiropas valstīm izstrādā un izmēģina metodiski-didaktisku profesionālās izglītības paplašināšanas

Latvijas Reitingi