PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu audzēkņiem dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581.

Projekta ietvaros 29 audzēkņiem no vairākām RVT nodaļām un izglītības programmām 2016./2017. mācību gadā vienu mēnesi vai divas nedēļas (Dzelzceļa nodaļas audzēkņiem) būs iespēja praktizēties septiņu dažādu Eiropas Savienības valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos šādās plūsmās:

  • 06.11.2016 – 07.12.2016*: 2 audzēkņiem no Auto nodaļas 4. kursa uzņēmuma “Bikkel” sadarbības uzņēmuma autoservisā, Nīderlandē;
  • 07.11.2016 -06.12.2016*: 3 audzēkņiem no Enerģētikas nodaļas 4. kursa Kauņas Tehniskajā koledžā, Lietuvā;
  • 09.01.2017 – 07.02.2017*: 2 audzēkņiem no Mašīnbūves nodaļas 4. kursa Gēteborgas Tehniskajā koledžā, Zviedrijā;
  • 30.01.2017 – 28.02.2017*: 2 audzēkņiem no Komercdarbības nodaļas 4. kursa (izglītības programma “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”) Porvoo Starptautiskajā koledžā, Somijā;
  • 30.01.2017 – 28.02.2017*: 3 audzēkņiem no Datorikas nodaļas 4. kursa IT uzņēmumā, Spānijā;
  • 30.01.2017 – 28.02.2017*: 2 audzēkņiem no Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 4. kursa organizācijas “PRO” sadarbības sietspiedes uzņēmumā “Avery Dennison NTP”, Norvēģijā;
  • 30.01.2017 – 28.02.2017*: 2 audzēkņiem no Kokapstrādes nodaļas 3. kursa (Krāslavas teritoriālā struktūrvienība) organizācijas “PRO” sadarbības uzņēmumos “Hagen” vai “Nordvestvinduet”, Norvēģijā;
  • 06.03.2017 – 04.04.2017*: 4 audzēkņiem no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas 4. kursa organizācijā “SBG”, Vācijā;
  • 03.04.2017 – 16.04.2017*: 5 audzēkņiem no Dzelzceļa nodaļas 4. kursa Viļņas Dzelzceļa un biznesa pakalpojumu profesionālajā skolā, Lietuvā;
  • 01.06.2017 – 30.06.2017*: 4 3. un/vai 4. kursa audzēkņiem no izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” (Laidzes teritoriālā struktūrvienība) viesnīcā “Club Beleckekiz Beach Hotel”, Turcijā.

*Prakšu datumos iespējamas izmaiņas.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Lai pieteiktos praksei, Auto un Enerģētikas nodaļas audzēkņiem līdz 2016. gada 25. septembrim (ieskaitot), pārējo nodaļu un programmu audzēkņiem – līdz 2016. gada 9. oktobrim (ieskaitot) jāaizpilda elektroniskās reģistrācijas forma, pievienojot motivācijas vēstuli un CV.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv  .

 Elektroniskā reģistrācijas forma parādās, uzspiežot uz pogas "Lasīt tālāk" 

 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” ir parakstījis finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” īstenošanu.

Projekta nosaukums: Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam
Projekta Nr.: 2016-1-LV01-KA102-022581
Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2016 līdz 31.10.2017
Projektam piešķirtais finansējums: 98 154,00 EUR
Projekta mērķi:
– veicināt tehnikuma audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū;
– sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu mobilitāti, tehnikuma internacionalizāciju un profesionālās izglītības pievilcību;
– nodrošināt pozitīvu un ilgtermiņa ietekmi uz mobilitātes dalībniekiem un to organizācijām.
Projekta svarīgākie rezultāti:
– audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;
– audzēkņu kvalifikācijas prakses norises dažādošana;
– starptautiskas pieredzes iegūšana.
Projekta dalībnieki: 29 audzēkņi un 12 profesionālās izglītības speciālisti no vairākām PIKC RVT nodaļām un izglītības programmām – Auto, Datorikas, Drukas un mediju tehnoloģiju, Dzelzceļa, Enerģētikas, Kokapstrādes, Komercdarbības, Ķīmijas tehnoloģijas un Mašīnbūves nodaļām, izglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi”, kā arī tehnikuma administrācijas pārstāvji.
Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: 10 profesionālās izglītības iestādes un/vai uzņēmumi Francijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā.
Projekta kontaktpersona:
Arita Ošiņa, projektu vadītāja
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tālr. 20370671

Tuvākajā laikā tiks izsludināta audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu pieteikšanās dalībai mobilitātē. Informācija par pieteikšanos tiks izvietota pie ziņojumu dēļa un mājaslapā www.rvt.lv.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji 20. - 21. jūnijā viesojās Lietuvas pilsētā Alītā, lai apmeklētu starptautisko konferenci Erasmus+ KA2 aktivitātes stratēģisko partnerību projekta ,,Synergy of NEETs and apprenticeship“ ietvaros. Konferences laikā tika diskutēts par izglītības un apmācības procesā neiesaistīto jauniešu  integrēšanu darba tirgū un izglītības iestāžu lomu šajā procesā.

Vizītes laikā RVT direktore D. Vanaga un Alītas Profesionālās izglītības centra direktors Vytautas Zubras pārrunāja līdzšinējo sadarbību Erasmus+ programmas mobilitāšu projektu ietvaros, kas jau tiek realizēta divus gadus. Rīgas Valsts tehnikumā mobilitātēs ir viesojušies jaunieši poligrāfijas un autotransporta specialitātēs. Šobrīd ir uzsākts sadarbības līguma sagatavošanas process, lai kopā ar Alītas Profesionālo skolu varētu tikt realizēti arī citi projekti, kā arī lai turpinātu līdzšinējo sadarbību Erasmus+ KA1 projektos (mobilitātes audzēkņiem un pedagogiem) un veicinātu sadarbību Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projektos.

Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums” 2015. gada 27. novembrī norisinājās projekta “Goerudio – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” noslēguma konference “Forward to comprehension room”. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un tajā piedalījās 8 partneri no dažādām Eiropas valstīm: Bulgārija, Itālija, Polija, Rumānija, Slovākija, Spānija un Latvija.

Konferences atklāšanā ar uzrunu piedalījās pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts

2015. gada 27. novembrī plkst. 9:30 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Kr.Valdemāra ielā 1c notiks Goerudio projekta noslēguma konference “Forword to Comprehension Room”. 

Konferences mērķauditorija ir izglītībā iesaistītie darbinieki un darba devēji.

Pielikumā nosūtu ielūgumu uz konferenci. Piedalīties aicināti ir visi interesenti.

 

Darba valoda – latviešu, angļu (tulkojums).

 

Lūdzu pieteikt dalību aizpildot elektronisko pieteikuma formu 

10. novembrī Rīgas Valsts tehnikumā Goerudio projekta ietvaros norisinājās seminārs “Mācību metožu un pieeju klasifikācija un izplatīšana”. Romans Vitkovskis, Latvijas izglītības fonda pārstāvis, stāstīja par mācību metožu un pieeju klasifikāciju un problēmām to izmantošanā, pieejamībā un izplatīšanā. Dainuvīte Blūma, Latvijas Universitātes pārstāve, stāstīja par atšķirībām mācību metodēs un pieejās profesionāli tehniskajās skolās, tehnikumos un augstskolās. Seminārā piedalījās RVT nodaļu

Latvijas Reitingi