PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

k2

PIKC Rīgas Valsts tehnikums no 2016. gada oktobra ir uzsācis Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektorā” projekta “Change management forwarding to excellence in vocational educational instutions” Nr. 2016-1-LV01-KA202-022699 īstenošanu.

Projekta partneri ir :

  • Valga Country Vocational Training center (Igaunija),
  • Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva),
  • Izobrazevalni center

2016.gada 14. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja starptautisku tikšanos projekta „Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)” ietvaros. Projekta mērķis ir Prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modeļa izstrāde. Tikšanās laikā tika pārstāvētas organizācijas no 5 projekta dalībvalstīm:
- Apmācību centrs “Jerusalem Labour Market Training Centre” (Lietuva);
- Ekspertīzes un produktivitātes centrs (Somija);
- Integrētas attīstības programmas birojs (Beļģija);
- Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva);
- Lietuvas Inženiernozaru asociācija (Lietuva);
- Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva);
- Igaunijas darba devēju konfederācija (Igaunija).
Katra organizācija izstrādā tēmas prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modelim. Tikšanās tika atklāta ar LDDK projekta vadītājas Lindas Riekstas uzrunu, un partneri tika aicināti sniegt ziņojumus un pastāstīt par projekta attīstības progresu katrā organizācijā. Latvijas izstrādāto materiālu prezentēja projekta eksperte Arita Ošiņa. Partneri prezentēja izstrādātās tēmas, diskutēja par kvalitatīva programmas modeļa izstrādi un vienojās par tālāko attīstības gaitu. Turpmāk plānots precizēt un pilnībā izstrādāt apmācību programmas modeļa tēmas, apkopot tās un pielāgot katras valsts vajadzībām. 2017. gadā plānots adaptēt izstrādāto apmācību programmas modeli, aicinot uzņēmējus deleģēt prakšu vadītājus uzņēmumos piedalīties apmācībās, lai gūtu zināšanas darbam ar praktikantiem.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Šā gada 9. novembrī Rīgas Valsts tehnikums (RVT) direktores Dagnijas Vanagas un Projektu nodaļas galvenās speciālistes Aritas Ošiņas personā no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņēma Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartu, kas RVT turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

PIA mobilitātes hartu (VET Mobility Charter) šogad saņēma vēl citas septiņas profesionālās izglītības iestādes

PIA mobilitātes hartu saņem organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju. Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam.

            Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit

Foto: Valsts izglītības attīstības aģentūra

            Informācijas avots: skatīt šeit

 

Noslēdzies konkurss par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581.

Zināmi arī pirmie konkursa rezultāti. No Auto nodaļas projektā piedalīsies A4-1 grupas audzēknis Lauris Lazdāns un AV3 grupas audzēknis Artjoms Ivanovs no Krāslavas teritoriālās struktūrvienības, kā

RVT Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70 no 24. līdz 28. oktobrim notika Nordplus Jauniešu izglītības programmas ietvaros RVT īstenotā projekta Education based on work environment and mutual cooperation (Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība), Nr. NPJR-2015/10265 prakses pirmā daļa. Tajā no RVT piedalījās D4-1 grupas audzēkne Kristīne Kazakēviča un skolotājs Edgars Oļehnovičs no Datorikas nodaļas, kā arī M3 grupas audzēknis Toms Pedecis un skolotāja Aiva Dambīte no Mašīnbūves nodaļas. Kopā ar mūsu audzēkņiem un skolotājiem prakses uzdevumus veica arī skolotāji un studenti no projekta partnerskolām – Kauņas Tehniskās koledžas (Lietuva) un Gēteborgas IT ģimnāzijas (Zviedrija).

Prakses mērķis ir uzbūvēt līnijsekotājas mašīnas modeli. RVT īstenotās prakses laikā projekta dalībnieki iemācījās strādāt ar metālapstrādes tehniku un programmatūru, veidojot mašīnas plati un riteņus. Izaicinājums visiem bija darbs ar Solid Edge datorprogrammu, jo lielākā daļa to iepriekš nebija apguvusi. Taču jaunieši un viņu skolotāji veiksmīgi tika galā ar šo uzdevumu un Solid Edge programmā izveidoja mašīnas modeli un detaļas.

Projekta dalībnieki ne tikai piedalījās prakses īstenošanā, bet arī devās ekskursijā uz elektronikas daļu ražošanas uzņēmumu AS “HansaMatrix” Ogrē un starptautiskās programmēšanas kompānijas “Accenture” nodaļu Rīgā. Prakses sākumā mūsu ārvalstu viesi tika iepazīstināti ar Latviju un Rīgas Valsts tehnikumu. Projekta dalībnieki piedalījās arī komandas saliedēšanas aktivitātēs, kā arī devās nelielā ekskursijā pa Vecrīgu.

Prakses laikā notika arī projekta partneru sanāksme, kurā piedalījās projekta vadītāja no RVT un koordinatori no visām trijām partnerskolām, pārrunājot un risinot dažādus projekta īstenošanas jautājumus.

Prakses noslēgumā studenti un skolotāji saņēma sertifikātus par veiksmīgu dalību projekta prakses pirmajā daļā Rīgas Valsts tehnikumā.

Nākamā prakses daļa notiks Lietuvā 2017. gada februārī. Prakse noslēgsies Zviedrijā 2017. gada aprīlī.

Projekta vadītāja Sandra Bidzāne un koordinatore Arita Ošiņa saka lielu paldies skolotājiem Aivai Dambītei un Edgaram Oļehnovičam, direktora vietniecei profesionālās izglītības jomā Ingai Šikovai un kolēģei Rebekai Sīlei par atsaucību un palīdzību projekta prakses organizēšanā!

Plašāka informācija par RVT īstenoto Nordplus projektu mājaslapā: www.ewemc.com

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

 

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem, skolotājiem un darbiniekiem – par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581. Projekta ietvaros 12 RVT profesionālās

Latvijas Reitingi