PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 ietvaros uz Vācijas organizāciju “Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH” praksē devušies četri RVT Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas audzēkņi – Raivo Nāburgs, Anna Nemiro, Margarita Saņkova, Aleksejs Ševčenko un viņu skolotāja Irina Vdoviča.

Skolotāja no 6. līdz 10

Capture

Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 ietvaros uz Somiju, Norvēģiju un Spāniju devušies vairāki RVT audzēkņi un skolotāji.

29. janvārī uz Porvoo pilsētu Somijā devās Komercdarbības nodaļas B4 grupas audzēknes Anastasija Jazikova un Liene Švāne, kā arī viņu skolotāja Inese Braža. Šajā pašā datumā uz Norvēģijas pilsētu Gaupne devās Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas PT4 grupas audzēkne Elizabete Marta Purviņa un N4 grupas audzēkne Katrīna Elizabete Sīle, kā arī direktora vietniece profesionālās izglītības jomā Inga Šikova. Uz citu Norvēģijas pilsētu – Stryn – šajā pašā dienā izlidoja Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi no Kokapstrādes nodaļas – Jānis Juhna no 4. kursa un Olga Plutjakova no 3. kursa, un viņu skolotājs Jānis Kuklis. Savukārt nedēļu vēlāk – 5. februārī – uz Spānijas pilsētu Algemesi devās Datorikas nodaļas audzēkņi – Deniss Akišins un Ervins Linē no D4-3 grupas un Artūrs Kostikovs no D4-2 grupas, kā arī profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Māris Danne. Profesionālās izglītības speciālistu mobilitātes ilgums ir piecas dienas, audzēkņu – 30 dienas.

Somijā RVT sadarbības partneris Porvoo Starptautiskā koledža mūsu audzēknēm nodrošina praksi klientu apkalpošanās jomā grāmatu veikalā “Suomalainen kirjakauppa”. Norvēģijas organizācija “PRO” ir parūpējusies par praksi savos sadarbības uzņēmumos audzēkņiem no Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas un Kokapstrādes nodaļas. Sietspiedes uzņēmumā “Avery Dennison NTP” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēknes apgūst etiķešu un uzlīmju izgatavošanu, kas paredzētas sporta un darba apģērbam, kā arī ikdienas drēbēm. Uzņēmumā “Hagen” Kokapstrādes nodaļas audzēkņi apgūst koka kāpņu izgatavošanu, sākot ar atsevišķām kāpņu daļām un beidzot ar visu kāpņu sakomplektēšanu. Spānijas uzņēmumā “Suprasoft, SL” viens Datorikas nodaļas audzēknis pilnveidos savas prasmes programmēšanā. Uzņēmumos “Cibercomputer” un “MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA” prasmes datorsistēmās papildinās divi Datorikas nodaļas audzēkņi.

Visi profesionālās izglītības speciālisti iepazinās ar mācību un prakses darba organizāciju mācību iestādē vai uzņēmumā, skolā piedāvātajām izglītības programmām atbilstošajā specialitātē. Skolotāji arī ieguva informāciju par mācību iestādē vai uzņēmumā izmantoto materiāli tehnisko aprīkojumu un metodisko nodrošinājumu, vēroja interesējošās mācību stundas un prakses norisi, apmeklēja uzņemošās organizācijas sadarbības uzņēmumus.

Capture

Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 ietvaros uz Gēteborgas Tehnisko koledžu Zviedrijā 8. janvārī devās direktore Dagnija Vanaga, skolotājs Vladislavs Assāns un Mašīnbūves nodaļas M4 grupas audzēkņi Paulis Čipāns un Oskars Raudiņš. Direktore Zviedrijā pavadīja trīs dienas, skolotājs – piecas, savukārt audzēkņu prakses mobilitātes ilgums ir 30 dienas.
Mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Gēteborgas Tehnisko koledžu, tiekoties ar tās vadītāju un dodoties ekskursijā pa koledžas telpām. Tā kā Gēteborgas Tehniskā koledža ir unikāls privātā un valsts sektora sadarbības rezultāts starp Volvo automašīnu korporāciju, Volvo grupu un Gēteborgas pašvaldību, mūsu tehnikuma darbinieki un audzēkņi apmeklēja arī Volvo rūpnīcu, kurā bija iespēja redzēt Volvo automašīnu ražošanas procesa dažādas fāzes. Mobilitātes dalībnieki devās arī uz Volvo zīmola pieredzes centru.
Direktore iepazinās ar Gēteborgas Tehnsikajā koledžā nodrošināto mācību un personāla vadības modeli, kas ievērojami atšķiras no tradicionālām profesionālām izglītības iestādēm, jo puse koledžas pieder uzņēmumam “Volvo”. Skolotājs iepazinās ar mācību un prakses organizāciju koledžā, ieguva informāciju par atbilstošajām izglītības programmām un mācību iestādē izmantoto materiāli tehnisko aprīkojumu, kā arī par sadarbības modeli ar uzņēmumu “Volvo”. Mobilitātes laikā skolotājs vēroja mācību stundas, apguva interesējošās iekārtas un tikās ar prakses organizētājiem.
Audzēkņu prakses mobilitāte noritēja gan Gēteborgas Tehniskajā koledžā, gan Volvo rūpnīcā, kur viņi apguva automātikā ietilpstošās programmējamo loģisko kontrolieru (PLC) programmēšanas pamatus, kā arī piedalījās automašīnu ražošanas procesā. Lai arī PLC un ražošanas līnijas apguve nav iekļauta mašīnbūves mācību programmā, zināšanas un praktiskās iemaņas audzēkņiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu viņu konkurētspēju.
Visi mobilitātes dalībnieki pēc mobilitātes saņems Europass Mobilitātes apliecinājumu.

 

20170110 143327

 

k2

PIKC Rīgas Valsts tehnikums no 2016. gada oktobra ir uzsācis Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektorā” projekta “Change management forwarding to excellence in vocational educational instutions” Nr. 2016-1-LV01-KA202-022699 īstenošanu.

Projekta partneri ir :

  • Valga Country Vocational Training center (Igaunija),
  • Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva),
  • Izobrazevalni center

2016.gada 14. novembrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) organizēja starptautisku tikšanos projekta „Māceklības attīstība: prakšu vadītāju apmācība un māceklības veicināšana (DVB vadītāju apmācības)” ietvaros. Projekta mērķis ir Prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modeļa izstrāde. Tikšanās laikā tika pārstāvētas organizācijas no 5 projekta dalībvalstīm:
- Apmācību centrs “Jerusalem Labour Market Training Centre” (Lietuva);
- Ekspertīzes un produktivitātes centrs (Somija);
- Integrētas attīstības programmas birojs (Beļģija);
- Lietuvas Kvalifikācijas un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva);
- Lietuvas Inženiernozaru asociācija (Lietuva);
- Lietuvas Būvnieku asociācija (Lietuva);
- Igaunijas darba devēju konfederācija (Igaunija).
Katra organizācija izstrādā tēmas prakšu vadītāju uzņēmumos apmācību programmas modelim. Tikšanās tika atklāta ar LDDK projekta vadītājas Lindas Riekstas uzrunu, un partneri tika aicināti sniegt ziņojumus un pastāstīt par projekta attīstības progresu katrā organizācijā. Latvijas izstrādāto materiālu prezentēja projekta eksperte Arita Ošiņa. Partneri prezentēja izstrādātās tēmas, diskutēja par kvalitatīva programmas modeļa izstrādi un vienojās par tālāko attīstības gaitu. Turpmāk plānots precizēt un pilnībā izstrādāt apmācību programmas modeļa tēmas, apkopot tās un pielāgot katras valsts vajadzībām. 2017. gadā plānots adaptēt izstrādāto apmācību programmas modeli, aicinot uzņēmējus deleģēt prakšu vadītājus uzņēmumos piedalīties apmācībās, lai gūtu zināšanas darbam ar praktikantiem.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Šā gada 9. novembrī Rīgas Valsts tehnikums (RVT) direktores Dagnijas Vanagas un Projektu nodaļas galvenās speciālistes Aritas Ošiņas personā no Valsts izglītības attīstības aģentūras saņēma Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes hartu, kas RVT turpmāk ļaus pieteikties Erasmus+ mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

PIA mobilitātes hartu (VET Mobility Charter) šogad saņēma vēl citas septiņas profesionālās izglītības iestādes

PIA mobilitātes hartu saņem organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju. Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam.

            Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit

Foto: Valsts izglītības attīstības aģentūra

            Informācijas avots: skatīt šeit

Latvijas Reitingi