PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2. maijā, otrdien, 6. stundas laikā – no plkst. 12.30 līdz 13.10 – RVT Aktu zālē notiks audzināšanas stunda Mašīnbūves nodaļas 1.–3. kursa audzēkņiem. Šajā nodarbībā Mašīnbūves nodaļas 4. kursa audzēkņi Paulis Čipāns un Oskars Raudiņš, kā arī skolotājs Vladislavs Assāns, kas šā gada sākumā bija praksē Zviedrijā, pastāstīs par Erasmus+ mobilitātes projektā iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm. Projekta vadītāja informēs par iespēju piedalīties šajā projektā nākamajā mācību gadā.

Laipni aicināti arī citi interesenti!

Change management forwarding to excellence in vocational educational institutions

2016-1-LV01-KA202-022699

ive

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji  ir iesaistījušies starptautiskā partnerības projektā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un pastāvīgu izaugsmi profesionālajā izglītībā . Pirmie pavasara apmācību semināri  „Kā ieviest organizatorisko izcilību skolās?” notika Sofijā, Bulgārijā  no 27. februāra līdz 3. martam. Šīs apmācības notika Erasmus + stratēģiskās partnerības projekta ietvaros „Change management forwarding to excellence in vocational educational institutions” (Pārmaiņu vadība ceļā uz izcilību profesionālās izglītības institūcijās) No. 2016-1-LV01-KA202-022699. Galvenais mērķis, īstenojot projektu, ir uzlabot kvalitātes vadības metodes profesionālajās izglītības iestādēs.

Projekta uzdevumi:

1. izvērtēt esošās kvalitātes novērtēšanas pieejas profesionālajās izglītības iestādēs;

2. veikt pašnovērtējumu, kura pamatā ir EFQM un EQAVET principi, kuri sniedz iespēju noteikt organizācijas stiprās un vājās puses;

3. dalīties partneru starpā ar organizācijas kvalitātes vadības pieejām;

4. pilnveidot organizāciju  pārmaiņu vadību, mācoties no partneru stiprajām pusēm;

5. izveidot ieteikumu rokasgrāmatu, kā ieviest pārmaiņu menedžmentu, tiecoties uz izcilību, lai sniegtu atbalstu profesionālajām izglītības iestādēm.

Projekts koncentrējas uz savstarpēju praktiskās pieredzes apmaiņu, uzsverot organizācijas nepārtrauktu izaugsmi un uzlabojumu ieviešanu ilgtermiņā. Darba procesā cenšamies nekoncentrēties tikai uz stiprajām pusēm, bet arī vājo pušu apzināšanu, to uzlabošanu.

Apmācību mērķis bija prezentēt organizācijām izcilības pieeju - The European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) un the excellence model of the European Foundation for Quality Management (EFQM).Apmācībās piedalījās 28 dalībnieki no Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Slovēnijas profesionālās izglītības iestādēm, kuras pārstāvēja direktori, skolotāji un darbinieki, kas iesaistīti kvalitātes vadības ieviešanā. Apmācības notika 5 dienas, kurās teorētiski mācījāmies par izcilības  pieejām un kā tad ikdienā profesionālās izglītības iestādēs to sasniegt. Teorētiskās mācības nomainīja praktiski uzdevumi, diskusijas un simulācija ar GOA-WorkBench®  tiešsaites pašnovērtējumu.

Apmācību laikā pārstāvji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas apmeklēja divas profesionālās izglītības iestādes, kurās varējām vairāk uzzināt par Bulgārijas kvalitātes prasībām un kā reāli kvalitātes vadība notiek viņu skolās.

Pirmā skola, ko apciemojām, bija Sofijas Profesionālā vidusskola elektronikā „John Atanasov”. Skolas direktore prezentēja esošo kvalitātes sistēmu un kādas ir valsts obligātās prasības kvalitātes vadībā. Viesiem tika parādītas mācību laboratorijas un ciemošanās beigās robotikas pulciņa dalībnieki atraktīvi iepazīstināja ar saviem sasniegumiem.

Otrā skola, kuru apmeklējām, bija Valsts profesionālā vidusskola precīzajā inženierijā un optikā „M.V.Lomonosov”. Skolas direktore iepazīstināja ar pašu izveidoto kvalitātes sistēmu, kurā ir iesaistīti studenti, skolotāji un vecāki. Skolotāji, kuri ir iesaistīti sistēmas veidošanā un uzturēšanā, piedalījās apmācībās, un viņi bija ļoti pateicīgi par šādu iespēju. Viesiem bija iespēja redzēt mācību kabinetus, laboratorijas, kā arī daži skolotāji dalījās pieredzē ar to, kāds bija process kamēr kvalitātes sistēma tika ieviesta.

Apmācības „Kā ieviest organizatorisko izcilību skolās?” bija lieliska iespēja veikt pirmo soli, lai ieviestu kvalitātes pieeju katrā darbā un dalītos rūpēs, cerībās un mērķos, lai sasniegtu izcilību izglītības sistēmā. 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

esfK2

Projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, modernizējot izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi atbalstāmajās prioritārajās izglītības programmās un uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno veikt šādas darbības:

  • metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbus;
  • dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus;
  • multifunkcionālas zāles jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanu;
  • mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošanas darbus;
  • nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādi prioritāro izglītības programmu – “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Dzelzceļa pakalpojumi”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Autotransports”, “Ķīmijas tehnoloģija”, “Datorsistēmas” un “Programmēšana” - īstenošanai.
  • Projekts tiks īstenots Rīgā, projekta īstenošanas ilgums - no 2017.gada 01.marta līdz 2020.gada 31.jūlijam (kopā 41 mēnesis), ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 01.augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 10 550 983, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 8 968 335,55 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 1 582 647,45.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos. 

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/015

 

Publicēts:  07.04.2017.

 

Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 ietvaros uz Vācijas organizāciju “Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH” praksē devušies četri RVT Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas audzēkņi – Raivo Nāburgs, Anna Nemiro, Margarita Saņkova, Aleksejs Ševčenko un viņu skolotāja Irina Vdoviča.

Skolotāja no 6. līdz 10

Capture

Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 ietvaros uz Somiju, Norvēģiju un Spāniju devušies vairāki RVT audzēkņi un skolotāji.

29. janvārī uz Porvoo pilsētu Somijā devās Komercdarbības nodaļas B4 grupas audzēknes Anastasija Jazikova un Liene Švāne, kā arī viņu skolotāja Inese Braža. Šajā pašā datumā uz Norvēģijas pilsētu Gaupne devās Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas PT4 grupas audzēkne Elizabete Marta Purviņa un N4 grupas audzēkne Katrīna Elizabete Sīle, kā arī direktora vietniece profesionālās izglītības jomā Inga Šikova. Uz citu Norvēģijas pilsētu – Stryn – šajā pašā dienā izlidoja Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi no Kokapstrādes nodaļas – Jānis Juhna no 4. kursa un Olga Plutjakova no 3. kursa, un viņu skolotājs Jānis Kuklis. Savukārt nedēļu vēlāk – 5. februārī – uz Spānijas pilsētu Algemesi devās Datorikas nodaļas audzēkņi – Deniss Akišins un Ervins Linē no D4-3 grupas un Artūrs Kostikovs no D4-2 grupas, kā arī profesionālo mācību priekšmetu skolotājs Māris Danne. Profesionālās izglītības speciālistu mobilitātes ilgums ir piecas dienas, audzēkņu – 30 dienas.

Somijā RVT sadarbības partneris Porvoo Starptautiskā koledža mūsu audzēknēm nodrošina praksi klientu apkalpošanās jomā grāmatu veikalā “Suomalainen kirjakauppa”. Norvēģijas organizācija “PRO” ir parūpējusies par praksi savos sadarbības uzņēmumos audzēkņiem no Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas un Kokapstrādes nodaļas. Sietspiedes uzņēmumā “Avery Dennison NTP” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēknes apgūst etiķešu un uzlīmju izgatavošanu, kas paredzētas sporta un darba apģērbam, kā arī ikdienas drēbēm. Uzņēmumā “Hagen” Kokapstrādes nodaļas audzēkņi apgūst koka kāpņu izgatavošanu, sākot ar atsevišķām kāpņu daļām un beidzot ar visu kāpņu sakomplektēšanu. Spānijas uzņēmumā “Suprasoft, SL” viens Datorikas nodaļas audzēknis pilnveidos savas prasmes programmēšanā. Uzņēmumos “Cibercomputer” un “MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA” prasmes datorsistēmās papildinās divi Datorikas nodaļas audzēkņi.

Visi profesionālās izglītības speciālisti iepazinās ar mācību un prakses darba organizāciju mācību iestādē vai uzņēmumā, skolā piedāvātajām izglītības programmām atbilstošajā specialitātē. Skolotāji arī ieguva informāciju par mācību iestādē vai uzņēmumā izmantoto materiāli tehnisko aprīkojumu un metodisko nodrošinājumu, vēroja interesējošās mācību stundas un prakses norisi, apmeklēja uzņemošās organizācijas sadarbības uzņēmumus.

Capture

Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 ietvaros uz Gēteborgas Tehnisko koledžu Zviedrijā 8. janvārī devās direktore Dagnija Vanaga, skolotājs Vladislavs Assāns un Mašīnbūves nodaļas M4 grupas audzēkņi Paulis Čipāns un Oskars Raudiņš. Direktore Zviedrijā pavadīja trīs dienas, skolotājs – piecas, savukārt audzēkņu prakses mobilitātes ilgums ir 30 dienas.
Mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Gēteborgas Tehnisko koledžu, tiekoties ar tās vadītāju un dodoties ekskursijā pa koledžas telpām. Tā kā Gēteborgas Tehniskā koledža ir unikāls privātā un valsts sektora sadarbības rezultāts starp Volvo automašīnu korporāciju, Volvo grupu un Gēteborgas pašvaldību, mūsu tehnikuma darbinieki un audzēkņi apmeklēja arī Volvo rūpnīcu, kurā bija iespēja redzēt Volvo automašīnu ražošanas procesa dažādas fāzes. Mobilitātes dalībnieki devās arī uz Volvo zīmola pieredzes centru.
Direktore iepazinās ar Gēteborgas Tehnsikajā koledžā nodrošināto mācību un personāla vadības modeli, kas ievērojami atšķiras no tradicionālām profesionālām izglītības iestādēm, jo puse koledžas pieder uzņēmumam “Volvo”. Skolotājs iepazinās ar mācību un prakses organizāciju koledžā, ieguva informāciju par atbilstošajām izglītības programmām un mācību iestādē izmantoto materiāli tehnisko aprīkojumu, kā arī par sadarbības modeli ar uzņēmumu “Volvo”. Mobilitātes laikā skolotājs vēroja mācību stundas, apguva interesējošās iekārtas un tikās ar prakses organizētājiem.
Audzēkņu prakses mobilitāte noritēja gan Gēteborgas Tehniskajā koledžā, gan Volvo rūpnīcā, kur viņi apguva automātikā ietilpstošās programmējamo loģisko kontrolieru (PLC) programmēšanas pamatus, kā arī piedalījās automašīnu ražošanas procesā. Lai arī PLC un ražošanas līnijas apguve nav iekļauta mašīnbūves mācību programmā, zināšanas un praktiskās iemaņas audzēkņiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu viņu konkurētspēju.
Visi mobilitātes dalībnieki pēc mobilitātes saņems Europass Mobilitātes apliecinājumu.

 

20170110 143327

Latvijas Reitingi