PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2015. gada 27. novembrī plkst. 9:30 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Kr.Valdemāra ielā 1c notiks Goerudio projekta noslēguma konference “Forword to Comprehension Room”. 

Konferences mērķauditorija ir izglītībā iesaistītie darbinieki un darba devēji.

Pielikumā nosūtu ielūgumu uz konferenci. Piedalīties aicināti ir visi interesenti.

 

Darba valoda – latviešu, angļu (tulkojums).

 

Lūdzu pieteikt dalību aizpildot elektronisko pieteikuma formu 

10. novembrī Rīgas Valsts tehnikumā Goerudio projekta ietvaros norisinājās seminārs “Mācību metožu un pieeju klasifikācija un izplatīšana”. Romans Vitkovskis, Latvijas izglītības fonda pārstāvis, stāstīja par mācību metožu un pieeju klasifikāciju un problēmām to izmantošanā, pieejamībā un izplatīšanā. Dainuvīte Blūma, Latvijas Universitātes pārstāve, stāstīja par atšķirībām mācību metodēs un pieejās profesionāli tehniskajās skolās, tehnikumos un augstskolās. Seminārā piedalījās RVT nodaļu

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” kā sadarbības partneris iesaistījās ES programmas ERASMUS+ apakšprogrammas „Learning Mobility of Individuals”(Personu mācību mobilitāte) projektā„Erasmus+ mobilitie vocational training” (Erasmus+ mobilitātes profesionālā apmācība), Nr. 2015-1-SE01-KA102-011964. Projekta ietvaros no 7. septembra līdz 30. oktobrim Rīgas Valsts tehnikums uzņēma divus zviedru praktikantus – Gustav Lahti unAlbin Pålsson – no Gēteborgas Tehniskās koledžas, kur viņi apgūst industriāli

Saskaņā ar 2014. gada jūnijā noslēgto sadarbības līgumu ar Nīderlandes uzņēmumu „Hipa” B.V. par mācību un/vai kvalifikācijas prakses īstenošanu Holandes uzņēmumos, četri RVT audzēkņi – Auto nodaļas 4. kursa audzēkņi Armands Jansons un Roberts Nērings, Enerģētikas nodaļas 4. kursa audzēknis Agnis Nīmands un Mašīnbūves nodaļas 4. kursa audzēknis Pāvels Lapovs – šonedēļ sākuši praksi Nīderlandē.

Auto nodaļas audzēkņi praktiskās iemaņas papildinās uzņēmuma „Bikkelautoservisā

 16. oktobrī Valsts izglītības satura centrā (VISC) Strūgu ielā 4 norisinājās pirmais ievadseminārs Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 aktivitātes 2015./2017.m.g. projekta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dalībskolu pedagogiem, kurā ir iesaistījies PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”. Tehnikumu pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne kā arī pasniedzēji Aiva Dambīte un Sandis Breiers. Projekta

Ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu 2013. gadā tika uzsākts projekts „Goerudio - mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” (projekta nr. 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP). Tā ir Eiropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienība, kas mēģina risināt Eiropas izglītības sistēmas problēmjautājumus. Projektā piedalās 7 valstis.

Projektu vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības – transversālās programmas - daudzpartneru aktivitātes 4 ietvaros. Projekta uzraudzību veic Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Projekta īstenošanas laikā veikto uzdevumus rezultāti pieejami projekta mājas lapā http://goerudio.pixel-online.org/MNG-download.php#

2015. gada 27. novembrī PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Kr.Valdemāra ielā 1c notiks Goerudio projekta noslēguma konference “Forword to Comprehension Room”. Konferences mērķauditorija ir izglītībā iesaistītie darbinieki, kā arī darba devēji.

Aicinām Jūs uz konferenci! Dalība konferencē ir bezmaksas.

Lūdzu pieteikt dalību līdz 15.11.2015. aizpildot elektronisko pieteikuma formu (skatīt šeit).

Latvijas Reitingi