PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji 20. - 21. jūnijā viesojās Lietuvas pilsētā Alītā, lai apmeklētu starptautisko konferenci Erasmus+ KA2 aktivitātes stratēģisko partnerību projekta ,,Synergy of NEETs and apprenticeship“ ietvaros. Konferences laikā tika diskutēts par izglītības un apmācības procesā neiesaistīto jauniešu  integrēšanu darba tirgū un izglītības iestāžu lomu šajā procesā.

Vizītes laikā RVT direktore D. Vanaga un Alītas Profesionālās izglītības centra direktors Vytautas Zubras pārrunāja līdzšinējo sadarbību Erasmus+ programmas mobilitāšu projektu ietvaros, kas jau tiek realizēta divus gadus. Rīgas Valsts tehnikumā mobilitātēs ir viesojušies jaunieši poligrāfijas un autotransporta specialitātēs. Šobrīd ir uzsākts sadarbības līguma sagatavošanas process, lai kopā ar Alītas Profesionālo skolu varētu tikt realizēti arī citi projekti, kā arī lai turpinātu līdzšinējo sadarbību Erasmus+ KA1 projektos (mobilitātes audzēkņiem un pedagogiem) un veicinātu sadarbību Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projektos.

Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums” 2015. gada 27. novembrī norisinājās projekta “Goerudio – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” noslēguma konference “Forward to comprehension room”. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un tajā piedalījās 8 partneri no dažādām Eiropas valstīm: Bulgārija, Itālija, Polija, Rumānija, Slovākija, Spānija un Latvija.

Konferences atklāšanā ar uzrunu piedalījās pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts

2015. gada 27. novembrī plkst. 9:30 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”  Kr.Valdemāra ielā 1c notiks Goerudio projekta noslēguma konference “Forword to Comprehension Room”. 

Konferences mērķauditorija ir izglītībā iesaistītie darbinieki un darba devēji.

Pielikumā nosūtu ielūgumu uz konferenci. Piedalīties aicināti ir visi interesenti.

 

Darba valoda – latviešu, angļu (tulkojums).

 

Lūdzu pieteikt dalību aizpildot elektronisko pieteikuma formu 

10. novembrī Rīgas Valsts tehnikumā Goerudio projekta ietvaros norisinājās seminārs “Mācību metožu un pieeju klasifikācija un izplatīšana”. Romans Vitkovskis, Latvijas izglītības fonda pārstāvis, stāstīja par mācību metožu un pieeju klasifikāciju un problēmām to izmantošanā, pieejamībā un izplatīšanā. Dainuvīte Blūma, Latvijas Universitātes pārstāve, stāstīja par atšķirībām mācību metodēs un pieejās profesionāli tehniskajās skolās, tehnikumos un augstskolās. Seminārā piedalījās RVT nodaļu

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” kā sadarbības partneris iesaistījās ES programmas ERASMUS+ apakšprogrammas „Learning Mobility of Individuals”(Personu mācību mobilitāte) projektā„Erasmus+ mobilitie vocational training” (Erasmus+ mobilitātes profesionālā apmācība), Nr. 2015-1-SE01-KA102-011964. Projekta ietvaros no 7. septembra līdz 30. oktobrim Rīgas Valsts tehnikums uzņēma divus zviedru praktikantus – Gustav Lahti unAlbin Pålsson – no Gēteborgas Tehniskās koledžas, kur viņi apgūst industriāli

Saskaņā ar 2014. gada jūnijā noslēgto sadarbības līgumu ar Nīderlandes uzņēmumu „Hipa” B.V. par mācību un/vai kvalifikācijas prakses īstenošanu Holandes uzņēmumos, četri RVT audzēkņi – Auto nodaļas 4. kursa audzēkņi Armands Jansons un Roberts Nērings, Enerģētikas nodaļas 4. kursa audzēknis Agnis Nīmands un Mašīnbūves nodaļas 4. kursa audzēknis Pāvels Lapovs – šonedēļ sākuši praksi Nīderlandē.

Auto nodaļas audzēkņi praktiskās iemaņas papildinās uzņēmuma „Bikkelautoservisā

Latvijas Reitingi