PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

nordplusraksts

Rīgas Valsts tehnikumā šā gada 13.–15. septembrī notika Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai” (Attractive e-learning materials for provision of qualitative education, NPJR-2017/10226) pirmā partneru sanāksme, kā arī pieredzes apmaiņas un darba seminārs. Abos pasākumos piedalījās projekta koordinatori un skolotāji no partnerorganizācijām – Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija) un Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija). Rīgas Valsts tehnikumu, kas ir projekta koordinators, pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa, matemātikas skolotājas Elita Kazakēviča, Gene Ķere un Everita Lūrina.

Tikšanās laikā dalībnieki prezentēja savu mācību iestādi un pieredzi darbā ar e-mācību materiāliem, kā arī salīdzināja matemātikas mācību programmas un mācīšanas metodes katrā skolā. Sanāksmes dalībnieki izveidoja aptaujas formu 1. kursa audzēkņiem, kā arī iesaistījās diskusijā par kopēja e-mācību materiāla izveidi matemātikā.

Projekta mērķis ir palīdzēt audzēkņiem apgūt matemātikas pamatus, izmantojot e-mācību materiālus, tā mazinot jauniešu izkrišanu un priekšlaicīgu skolas atstāšanu un palīdzot viņiem sniegt trūkstošās matemātikas zināšanas. Projekta dalībnieki izstrādās e-mācību materiālu matemātikā, kas palīdzēs audzēkņiem vieglāk apgūt šo mācību priekšmetu un padarīs to saprotamāku. Paredzēts arī izveidot atbalsta materiālu skolotājiem, sniedzot īsus ieteikumus par darbu e-vidē.

Projekta norises periods ir 2017. gada augusts – 2018. gada augusts. Nākamā projekta sanāksme notiks 2017. gada 8.–10. novembrī Porvoo, Somijā.

            Projekts tiek īstenots ar Nordplus programmas atbalstu.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

Noslēdzies papildus konkurss Auto nodaļas audzēkņiem un skolotājiem par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem – par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365.

Projekta ietvaros 15 RVT profesionālās izglītības speciālistiem

 esferasmus2017

 

Aicinām pēdējo kursu audzēkņus pieteikties dalībai Erasmus+ mobilitātes projektā

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izsludina konkursu pēdējo kursu audzēkņiem dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) “Mācību mobilitātes profesionālās izglītības sektorā” projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365.
Projekta ietvaros 36 audzēkņiem no vairākām RVT nodaļām un izglītības programmām 2017./2018. mācību gadā vienu mēnesi vai divas nedēļas (Dzelzceļa nodaļas audzēkņiem) būs iespēja praktizēties 10 dažādu Eiropas Savienības valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos šādās plūsmās:

 • 12.11.2017 – 13.12.2017: 2 audzēkņiem no Auto nodaļas 4. kursa uzņēmumā “Autobedrijf Jansen” Nīderlandē;
 • 14.01.2018 – 14.02.2018: 4 audzēkņiem no Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 4. kursa Tallinas Politehniskajā skolā Igaunijā;
 • 14.01.2018 – 14.02.2018: 2 audzēkņiem no Mašīnbūves nodaļas 4. kursa Gēteborgas Tehniskajā koledžā Zviedrijā;
 • 28.01.2018 – 28.02.2018: 4 audzēkņiem no Datorikas nodaļas 4. kursa IT uzņēmumā Spānijā;
 • 04.02.2018 – 07.03.2018: 2 audzēkņiem no izglītības programmas “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks” 4. kursa skolā-centrā Nova Gorica Slovēnijā;
 • 04.02.2018 – 07.03.2018: 2 audzēkņiem no izglītības programmas “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” 4. kursa Porvoo Starptautiskajā koledžā un grāmatveikalā “Suomalainen kirjakauppa” Somijā;
 • 25.02.2018 – 28.03.2018: 2 audzēkņiem no Enerģētikas nodaļas 4. kursa Starptautiskajā profesionālās izglītības apvienībā Jade Vācijā;
 • 08.04.2018 – 09.05.2018: 2 audzēkņiem no Kokapstrādes nodaļas 3.–4. kursa organizācijas “EVOLVO” sadarbības uzņēmumā Itālijā;
 • 08.04.2018 – 09.05.2018: 2 audzēkņiem no izglītības programmas “Tērpu stila speciālists” 3.–4. kursa (Krāslavas teritoriālā struktūrvienība) organizācijas “EVOLVO” sadarbības uzņēmumā Itālijā;
 • 15.04.2018 – 01.05.2018: 4 audzēkņiem no Dzelzceļa nodaļas 3.–4. kursa Viļņas Dzelzceļa un biznesa pakalpojumu profesionālajā skolā Lietuvā;
 • 03.06.2018 – 04.07.2018: 4 audzēkņiem no Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas 3. un/vai 4. kursa (Laidzes teritoriālā struktūrvienība) viesnīcā “Club Beleckekiz Beach Hotel” Turcijā.
  *Prakšu datumos iespējamas izmaiņas.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu šeit.

Lai pieteiktos praksei, līdz 2017. gada 1. oktobrim (ieskaitot) jāaizpilda
elektroniskās reģistrācijas forma šeit.

Motivācijas vēstule latviešu valodā, motivācijas vēstule angļu valodā, Europass CV latviešu valodā un Europass CV angļu valodā jānosūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Esi drosmīgs, izmanto šo iespēju un piesakies laikus!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv un www.erasmusplus.lv.

 Ievietots: 07.07.2017.

 

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” sadarbībā ar sadarbības partneri - Valsts izglītības attīstības aģentūru – veica šādas darbības:

-       sarunu procedūras “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība”, id.Nr.VIAA 2016/26 ERAF RVT, rezultātā 13.03.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums” un SIA “NAMS” tika parakstīts autoruzraudzības līgums, kura izpilde sāksies kopā ar būvdarbiem;

-       27.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “ PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, Dārzciema ielā 64, Rīgā”, id.Nr.2017/07 ERAF RVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 11.07.2017., plkst.11.00;

-       08.06.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicēti metu konkursa “PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”, id.Nr.VIAA 2017/05 ERAF RVT, rezultāti un norisinās sarunu procedūras posms.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināti atklātie konkursi, kuru rezultātā 26.06.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās ekspertīzes pakalpojumu sniegšanai, kā arī notiek vispārīgās vienošanās parakstīšanas process ar būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

Ņemot vērā, ka projekta ietvaros ir paredzēta aprīkojuma iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu vajadzībām, 26.05.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika izsludināts atklāts konkurss “ Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2017/44 ERAF RVT, kura ietvaros saņemti piedāvājumi iepirkuma priekšmeta 5.daļā un 6.daļā un notiek to vērtēšana. Bez tam notiek projektā paredzētā aprīkojuma saskaņošana un iegāde Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

 

Latvijas Reitingi