PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Noslēdzies konkurss profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem – par dalību Erasmus+ mobilitātes projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365. Konkursa komisija ir novērtējusi 14 pretententus, no kuriem dalībai mobilitātē 2017./2018. mācību gadā izvēlēti 12 profesionālās izglītības speciālisti no 18 paredzētajiem.

Profesionālās izglītības speciālistiem 2017./2018. mācību gadā vienu nedēļu vai īsāku laika posmu notiek mācību mobilitāte vairāku Eiropas Savienības valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos.

Šā gada 13. novembrī sākās 2017./2018. mācību gada Erasmus+ projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” otrā mobilitāte. Uz Balkbrugu Nīderlandē devās divi 4. kursa audzēkņi no Auto nodaļas – Harijs Gladkins un Raivis Visvaldis Grīnbergs, kā arī vecākā metodiķe, Audzēkņu servisa vadītāja Solveiga Keistere.

Audzēkņi praktizēsies un mācīsies “Mercedes” autoservisā “Autobedrijf JansenBalkbrugā. Mobilitātes dalībnieki dosies arī pieredzes apmaiņas vizītē uz Deltion koledžu Cvollē (Zwolle), kur iepazīsies ar mācību darba organizāciju, izglītības programmām un materiāli tehnisko nodrošinājumu auto specialitātē. Kultūras programmas ietvaros paredzētas arī ekskursijas pa Nīderlandi, lai apskatītu ievērojamākās vietas, apmeklētu muzejus un iepazītos ar uzņēmumiem. Solveiga Keistere mobilitātē atradīsies vienu nedēļu, audzēkņi – vienu mēnesi.

Konkursa vērtējumu tabulu par audzēkņiem skatīt šeit

 

2017. gada 3. novembrī Rīgas Valsts tehnikumā viesojās somu skolotāju, administrācijas un citu darbinieku delegācija no Porvoo Starptautsikās koledžas/Point koledžas. Ar šo koledžu tehnikums sadarbojas Erasmus+ mobilitātes un Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektos.

Viesi vispirms apmeklēja tehnikuma ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 1c, kur tika laipni uzņemti un aicināti uz Aktu zāli. Tehnikuma direktore Dagnija Vanaga somu skolotājus iepazīstināja ar Rīgas Valsts tehnikumu un tā attīstības plāniem. Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne pastāstīja par tehnikuma sadarbību ar darba devējiem un darba vidē balstītām mācībām. Audzināšanas nodaļas vadītāja Ieva Dorila viesus iepazīstināja ar prezentāciju par tehnikuma audzēkņu iespējām piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu pulciņos.

Tālāk viesi devās uz Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centru, lai iepazītos ar audzēkņu iespējām profesionālos mācību priekšmetus apgūt darbā ar jaunām un modernām iekārtām. Ciemiņi sadalījās divās grupās, kuras pavadīja Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas absolvente Katrīna Elizabete Sīle, kā arī Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu izglītības metodiķis Jānis Markus un datortīklu administrators Uvis Muižnieks.

Abas somu skolotāju grupas pārmaiņus iepazinās ar alternatīvās elektrības tehnoloģiju klasi, kur par mācību procesu interesanti stāstīja profesionālo priekšmetu skolotājs Sandis Breiers. Ļoti izteiksmīgi par drukas un poligrāfijas procesu, kā arī ar to saistītiem profesionālo prasmju apguves jautājumiem runāja profesionālo priekšmetu skolotājs Jānis Pavlovskis. Abū Dabī notikušā profesionālās meistarības konkursa WorldSkills 2017 izcilības medaļas un titula Best of Nation ieguvēja Katrīna Elizabete Sīle pastāstīja par savu ceļu izvēlētajā specialitātē. Pēc tam somu kolēģi vēlējās nofotografēties kopā ar Katrīnu. Neviltotu atzinību izpelnījās arī kokapstrādes skolotāja Aivja Āvas vadībā darinātie krēsli, kas paredzēti Kokapstrādes nodaļas teorijas klasei.

Ir gandarījums, ka somu skolotājus varējām iepazīstināt ar mūsdienīgu skatījumu uz norisēm profesionālajā izglītībā, par ko saņēmām arī somu skolotāju pateicību par atsaucību un viesmīlību, mūsu sadarbības partneru delegāciju uzņemot.

Fotogrāfijas no Somijas delegācijas viesošanās tehnikumā skatīt šeit.

 

erasmus2017

25. oktobrī RVT Aktu zālē notika Erasmus+ mobilitātes projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”/ Nr. 2016-1-LV01-KA102-022581 noslēguma pasākums, kurā piedalījās tehnikuma vadība, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, darba devēji, mobilitātes projekta dalībnieki, tehnikuma skolotāji, darbinieki un audzēkņi.

Pasākumu atklāja tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, sniedzot ieskatu tehnikuma projektu aktivitātēs. Pēc tam klātesošos uzrunāja un atzinīgus vārdus Rīgas Valsts tehnikumam veltīja Valsts izglītības attīstības aģentūras ES Izglītības programmu departamenta Programmu vadības nodaļas vadītāja Antra Meņģele. No darba devēju puses tehnikuma audzēkņus piedalīties mobilitātē iedrošināja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere.

          Erasmus+ mobilitātes projekta vadītāja Arita Ošiņa iepazīstināja ar projekta rezultātiem, uzsverot, ka šis ir pirmais mobilitātes projekts tehnikumā ar tik lielu dalībnieku skaitu vienā mācību gadā – 44 audzēkņi un profesionālās izglītības speciālisti. A. Ošiņa sniedza vispārīgu informāciju par projektu, minēja svarīgākos dalībnieku motivācijas faktorus, pastāstīja par mobilitātes rezultātu atzīšanu un svarīgākajiem mobilitātes ieguvumiem gan audzēkņiem, gan profesionālās izglītības speciālistiem, gan pašam tehnikumam. Prezentācijas nobeigumā projekta vadītāja pievērsās arī projekta problēmām un izaicinājumiem.

Pasākuma oficiālo daļu noslēdza četru mobilitātes dalībnieku pieredzes stāsti. Pirmais ar atraktīvu stāstījumu uztsājās Datorikas nodaļas skolotājs Māris Danne, kurš šā gada februārī kopā ar trijiem audzēkņiem devās mobilitātē uz Valensiju Spānijā, kur viņus uzņēma Spānijas Izglītības projektu asociācija. Komercdarbības nodaļas skolotāja Inese Braža, kura šā gada sākumā piedalījās mobilitātē Porvoo Somijā, dalījās pieredzē par Porvoo Starptautiskajā koledžā un tās sadarbības uzņēmumā – grāmatu veikalā – piedzīvoto. Auto nodaļas absolvents Lauris Lazdāns, kurš 2016. gada novembrī devās uz Balkbrugu Nīderlandē, pastāstīja par mobilitātes praksi Mercedes autoservisā. Mobilitātes stāstu sēriju noslēdza Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas absolvente Katrīna Elizabete Sīle, kura mobilitātes prakses programmu īstenoja organizācijas “PRO” sadarbības sietspiedes uzņēmumā “Avery Dennison” Norvēģijas pilsētā Gaupnē. Pēc prezentācijas Katrīna saņēma apsveikumus par lielajiem panākumiem WorldSkills konkursā, kas pavisam nesen notika Abū Dabī un kur Katrīna saņēma medaļu par izcilību un titulu Best of Nation.

Par mūsu audzēkņu sagatvošanu WorldSkills konkursam pateicību izteica arī mobilitātes projekta dalībniekam, Enerģētikas nodaļas skolotājam Sandim Breieram un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītājam Normundam Tiltiņam.

Projekta vadītāja teica paldies Valsts izglītības attīstības aģentūrai, tehnikuma sadarbības partneriem – uzņēmumiem, kā arī tehnikuma kolēģiem, kuri palīdzēja projekta īstenošanā.

Pasākums noslēdzās jaukā gaisotnē ar sarunām pie kafijas tases.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

erasmus2017

 

Šā gada 2. oktobrī sākās 2017./2018. mācību gada Erasmus+ projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” pirmā mobilitāte. Uz Drēzdeni Vācijā devās divi 4. kursa audzēkņi – Kristofers Šķirus un Artemijs Talamajevs un skolotāja Anita Krišmane no Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas, lai praktizētos un iegūtu pieredzi RVT sadarbības organizācijas “SBG” laboratorijās un Drēzdenes Tehniskās universitātes Reģeneratīvo terapiju centrā.  Mobilitātes dalībnieki devās arī ekskursijā pa Drēzdeni, iepazīstot tās ievērojamākās vēstures un kultūras vietas. Skolotāja atgriezās no Vācijas 7. oktobrī, audzēkņi dosies mājās 1. novembrī.

Konkursa vērtējumu tabulu par audzēkņiem skatīt šeit

Fotogrāfijas no mobilitātes skatīt šeit.

Ievietots: 06.10.2017.

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” sadarbībā ar sadarbības partneri - Valsts izglītības attīstības aģentūru – veica šādas darbības:

Latvijas Reitingi