PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

goscience

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2014. gadā uzsāka projektu GOERUDIO – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē. Projekta mērķis bija izveidot Eropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienību, kura vēlās noskaidrot risinājumus, lai pārvarētu galvenos šķēršļus, mācoties dabas zinību priekšmetus un gūtu labumu no inovatīvām mācību metodēm. Mērķa sasniegšanai tika veikta skolotāju apmācība, izmantojot Goerudio mācību metodi, kas balstīta uz asociatīvu tēlu – modeļu veidošanu.

2017. gada decembrī tika uzsākts turpinājums projektam GoScience – radošums labākai izpratnei, mācot un mācoties zinātni.

Projekta mērķis ir izveidot jauniešu kultūru, kurā attīstās izpratne par zinātnes priekšmetiem. Veicinot studentu radošumu, padarīt zinātnes priekšmetus labāk izprotamus, lai palielinātu to īstenošanu reālajā dzīvē. Projekta ideja ir izstrādāt pastāvīgi attīstošu mācību rīku kopā ar metodoloģiju skolotāju apmācībai, kas nodrošina inovatīvu veidu kā mācīties un apgūt zinātni skolās, izmantojot humanitārās zinātnes (literatūru, teātri, vizuālo mākslu). Metodoloģija un instrumenti būs vērsti uz zinātnes koncepcijām un izglītības satura saskaņotību ar izglītojamo izpratnes modeli, izmantojot pedagoģiskos instrumentus, ko parasti izmanto humanitārajās zinātnēs – stāstu stāstīšana, teātra izrādes, dejas, grafiki, video un citi. Tas ļaus skolām vairāk motivēt studentus un būt atvērtām, bet studentus uzņemties lielāku atbildību par savu mācību procesu.

Projektā laikā tiks :

  • izveidots pētījums, kas koncentrēsies uz kreatīvām pedagoģiskām pieejām, kas vērstas uz izpratni mācīšanās un mācīšanas zinātnēs;
  • izstrādāta metodika izpratnes uzlabošanai zinātnes priekšmetos vidusskolām;
  • izstrādāta kreatīvi pedagoģiskie rīki zinātnes priekšmetiem.

Visi projekta rezultāti būs redzami mājas lapā www.goscience.eu

Ir iespējams sekot projekta aktivitātēm facebook lapā - https://www.facebook.com/goscienceproject

27654787 346422825873955 6723301674253084880 n

Erasmus+ mobilitātes projektam Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” šā gada 13. novembrī iesākās otrais posms. Projekta ietvaros iespēja piedalīties mobilitātē Nīderlandē bija Audzēkņu servisa nodaļas vadītājai Solveigai Keisterei kopā ar diviem 4. kursa audzēkņiem no Auto nodaļas – Hariju Gladkinu un Raivi Visvaldi Grīnbergu.

Pirmās nedēļas laikā jauniešiem un skolotājai bija iespēja iepazīties ar Balkbrugā esošā Mercedes autorizētā autoservisa Autobedrijf Jansen personālu, adaptēties jaunā vidē un uzzināt praksē veicamos pienākumus, kā arī gūt vērtīgu pieredzi, viesojoties Drenthe College Assenā . Vizītes laikā koledžā tika iepazīts mācību darba organizācijas process, gūta informācija par izglītības programmām un materiāli tehnisko nodrošinājumu auto un moto specialitātēs. Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi arī prezentēja savu tehnikumu un iesaistījās diskusijā par darba iespējām nākotnē auto jomā Latvijā un Eiropā.

Lai jauniešiem būtu vieglāk iejusties jaunā vidē un kultūrā, programmas ietvaros notika ekskursijas pa Nīderlandes skaistākajām un ievērojamākajām vietām, kā arī tika piedāvāta unikāla iespēja apmeklēt vienu no pasaulē lielākajiem auto muzejiem Louwman Museum Hāgā.

Fotogrāfijas no mobilitātes skatīt šeit.

Audzēkņu servisa vadītāja Solveiga Keistere

PIKC Rīgas Valsts tehnikums  2017. gada oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības

Noslēdzies konkurss profesionālās izglītības speciālistiem – administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem – par dalību Erasmus+ mobilitātes projektā “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam”, Nr. 2017-1-LV01-KA116-035365. Konkursa komisija ir novērtējusi 14 pretententus, no kuriem dalībai mobilitātē 2017./2018. mācību gadā izvēlēti 12 profesionālās izglītības speciālisti no 18 paredzētajiem.

Profesionālās izglītības speciālistiem 2017./2018. mācību gadā vienu nedēļu vai īsāku laika posmu notiek mācību mobilitāte vairāku Eiropas Savienības valstu profesionālajās izglītības iestādēs un/vai uzņēmumos.

Šā gada 13. novembrī sākās 2017./2018. mācību gada Erasmus+ projekta “Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem un personālam” otrā mobilitāte. Uz Balkbrugu Nīderlandē devās divi 4. kursa audzēkņi no Auto nodaļas – Harijs Gladkins un Raivis Visvaldis Grīnbergs, kā arī vecākā metodiķe, Audzēkņu servisa vadītāja Solveiga Keistere.

Audzēkņi praktizēsies un mācīsies “Mercedes” autoservisā “Autobedrijf JansenBalkbrugā. Mobilitātes dalībnieki dosies arī pieredzes apmaiņas vizītē uz Deltion koledžu Cvollē (Zwolle), kur iepazīsies ar mācību darba organizāciju, izglītības programmām un materiāli tehnisko nodrošinājumu auto specialitātē. Kultūras programmas ietvaros paredzētas arī ekskursijas pa Nīderlandi, lai apskatītu ievērojamākās vietas, apmeklētu muzejus un iepazītos ar uzņēmumiem. Solveiga Keistere mobilitātē atradīsies vienu nedēļu, audzēkņi – vienu mēnesi.

Konkursa vērtējumu tabulu par audzēkņiem skatīt šeit

 

2017. gada 3. novembrī Rīgas Valsts tehnikumā viesojās somu skolotāju, administrācijas un citu darbinieku delegācija no Porvoo Starptautsikās koledžas/Point koledžas. Ar šo koledžu tehnikums sadarbojas Erasmus+ mobilitātes un Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektos.

Viesi vispirms apmeklēja tehnikuma ēku Krišjāņa Valdemāra ielā 1c, kur tika laipni uzņemti un aicināti uz Aktu zāli. Tehnikuma direktore Dagnija Vanaga somu skolotājus iepazīstināja ar Rīgas Valsts tehnikumu un tā attīstības plāniem. Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne pastāstīja par tehnikuma sadarbību ar darba devējiem un darba vidē balstītām mācībām. Audzināšanas nodaļas vadītāja Ieva Dorila viesus iepazīstināja ar prezentāciju par tehnikuma audzēkņu iespējām piedalīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu pulciņos.

Tālāk viesi devās uz Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centru, lai iepazītos ar audzēkņu iespējām profesionālos mācību priekšmetus apgūt darbā ar jaunām un modernām iekārtām. Ciemiņi sadalījās divās grupās, kuras pavadīja Projektu nodaļas galvenā speciāliste Arita Ošiņa un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas absolvente Katrīna Elizabete Sīle, kā arī Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu izglītības metodiķis Jānis Markus un datortīklu administrators Uvis Muižnieks.

Abas somu skolotāju grupas pārmaiņus iepazinās ar alternatīvās elektrības tehnoloģiju klasi, kur par mācību procesu interesanti stāstīja profesionālo priekšmetu skolotājs Sandis Breiers. Ļoti izteiksmīgi par drukas un poligrāfijas procesu, kā arī ar to saistītiem profesionālo prasmju apguves jautājumiem runāja profesionālo priekšmetu skolotājs Jānis Pavlovskis. Abū Dabī notikušā profesionālās meistarības konkursa WorldSkills 2017 izcilības medaļas un titula Best of Nation ieguvēja Katrīna Elizabete Sīle pastāstīja par savu ceļu izvēlētajā specialitātē. Pēc tam somu kolēģi vēlējās nofotografēties kopā ar Katrīnu. Neviltotu atzinību izpelnījās arī kokapstrādes skolotāja Aivja Āvas vadībā darinātie krēsli, kas paredzēti Kokapstrādes nodaļas teorijas klasei.

Ir gandarījums, ka somu skolotājus varējām iepazīstināt ar mūsdienīgu skatījumu uz norisēm profesionālajā izglītībā, par ko saņēmām arī somu skolotāju pateicību par atsaucību un viesmīlību, mūsu sadarbības partneru delegāciju uzņemot.

Fotogrāfijas no Somijas delegācijas viesošanās tehnikumā skatīt šeit.

Latvijas Reitingi