PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC Rīgas Valsts tehnikums kā partneris piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības” projektā „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija” (PVS ID 3178), līguma Nr. 2013-1-DE3-COM13-35872 2 ietvaros.

Mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas līmenis Leipcigā ir apm. 15% virs vidējā līmeņa visā valstī un Saksijā. Rīgā mācības priekšlaicīgi pārtrauc 7% vidusskolu skolēnu, 7% pamatskolu skolēnu ar īpašām vajadzībām un 22% vidusskolu skolēnu ar īpašām vajadzībām. „COMENIUS-Regio” projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā“ mērķis ir jaunu stratēģiju attīstīšana, lai mazinātu priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaitu, izmantojot partneru (skolu) pieredzi un zinātniskās atziņas (Leipcigas universitāte un Latvijas universitāte).

Projekta ietvaros ir notikusi apmaiņa ar informāciju un ir paredzēts izstrādāt stratēģijas priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaita samazināšanai/ motivācijas veicināšanai. Par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanas pasākumiem partneri uzskata lasīšanas veicināšanu, vecāku iesaistīšanu vai arodorientāciju. Darba rezultāti kā izdales materiāli tiks izsniegti partnerreģionu skolām.

2013. gada  31. oktobrī  Rīgas Valsts tehnikumā viesojās projekta partneri no Leipcigas pilsētas, kas pārstāvēja Jaunatnes, ģimenes lietu un izglītības pārvaldi, Leipcigas Keplera ģimnāziju, Profesionālā izglītības centru 7, Leipcigas universitāti, Saksijas izglītības aģentūras Leipcigas nodaļu, Latvijas universitāti un Rīgas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

2013. gada 2.-6. decembrī otrās aktivitātes ietvaros Rīgas Valsts tehnikuma Audzēkņu servisa nodaļas vadītājs Guntars Bernāts pārstāvēja tehnikumu projekta dalībnieku vizītē Leipcigā un jau tuvāk iepazinās ar Saksijas izglītības sistēmu, kā arī ar arodizglītības iestādēm un to realizētajām izglītības programmām.

Latvijas Reitingi