PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 


Brigita Bržeska
brigita.brzeska[at]rvt.lv

 
Jevgeņija Beigarte
jevgenija.beigarte[at]rvt.lv


Indra Sloka
indra.sloka[at]rvt.lv
mg
Māra Glazjeva
Mara.glazjeva[at]rvt.lv

Aija Ivane
aija.ivane[at]rvt.lv

Ina Jāvalde
ina.javalde[at]rvt.lv

 
Viktors Bite
viktors.bite[at]rvt.lv


Mairita Lazdiņa
mairita.lazdina[at]rvt.lv


Eva Blūma
eva.bluma[at]rvt.lv 


Zarina Mamedova
zarina.madedova[at]rvt.lv
 
Karmena Freimane
karmena.freimane[at]rvt.lv

Nadežda Ņižibicka
nadezda.nizibicka[at]rvt.lv

Laila Ozoliņa
laila.ozolina[at]rvt.lv

Lāsma Balceraite
lasma.balceraite[at]rvt.lv

Oskars Putniņš
oskars.putnins[at]rvt.lv

Rebeka Grīnfelde
rebeka.grinfelde[at]rvt.lv
 
Uldis Doniņš
uldis.donins[at]rvt.lv

Liene Sastapa
liene.sastapa[at]rvt.lv

Ieva Serjakova
ieva.serjakova[at]rvt.lv

Dace Skutāne
dace.skutane[at]rvt.lv
kzit1
Inese Tiona
inese.tiona[at]rvt.lv

Laila Umbraško
laila.umbrasko[at]rvt.lv

Edijs Stikuts
edijs.stikuts[at]rvt.lv

Lelde Šēre
lelde.sere[at]rvt.lv

Andra Zenčaka
andra.zencaka[at]rvt.lv

Daiga Ziediņa
daiga.ziedina[at]rvt.lv

Jeļena Žukova
jelena.zukova[at]rvt.lv

Nataļja Paramonova
natalja.paramonova[at]rvt.lv

Elita Kazakeviča
elita.kazakevica[at]rvt.lv
gg1
Gaļina Gluhova
galina.gluhova[at]rvt.lv

Aija Vairoga
aija.vairoga[at]rvt.lv
lj1
Ligita Jursone
ligita.jursone[at]rvt.lv


Ieva Dorila
ieva.dorila[at]rvt.lv


Inna Griņičeva
inna.griniceva[at]rvt.lv


Māra Janeviča
mara.janevica[at]rvt.lv


Ieva Jurgevica
ieva.jurgevica[at]rvt.lv

Iveta Kundrate
iveta.kundrate[at]rvt.lv

3
Linda Litvina
linda.litvina[at]rvt.lv


Ģirts Magone
girts.magone[at]rvt.lv

Irina Pētersone
irina.petersone[at]rvt.lv


Baiba Purlica
baiba.purlica[at]rvt.lv


Iveta Rūtiņa
iveta.rutina[at]rvt.lv


 
Latvijas Reitingi