PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Izglītības programma:  Telemehānika un loģistika

I Valodas un komunikatīvās zinības – 

 • Latviešu valoda;
 • Literatūra;
 • Pirmā (angļu) svešvaloda;
 • Otrā (vācu) svešvaloda.

 

II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 

 • Matemātika;
 • Informātika;
 • Bioloģija.

III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 

 • Latvijas un pasaules vēsture;
 • Ģeogrāfija;
 • Ekonomika.

IV Profesionālie mācību priekšmeti – 

 • Komercdarbības pamati;
 • Transporta sistēmas un transporta ģeogrāfija;
 • Transporta procesu loģistika;
 • Ievads profesijā;
 • Darījumu matemātika;
 • Grāmatvedības pamati un finanšu analīze;
 • Nodokļi un nodevas;
 • Loģistikas lietojumprogrammas;
 • Darba un saistību tiesības;
 • Darba un vides aizsardzība;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Tirgzinības;
 • Statistika;
 • Loģistikas pamati;
 • Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu);
 • Otrā profesionālā svešvaloda (krievu);
 • Lietišķā komunikācija;
 • Noliktavu saimniecība.

V Praktiskās mācības

 • Transporta sistēmas un transporta ģeogrāfija;
 • Nodokļi un nodevas;
 • Komercdarbības pamati;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Transporta procesu loģistika;
 • Praktiskās mācības uzņēmumā.

VI Sports

VII Kvalifikācijas prakse

 

 

Izglītības programma:  Grāmatvedība

I Valodas un komunikatīvās zinības – 

 • Latviešu valoda;
 • Literatūra;
 • Pirmā svešvaloda (angļu);
 • Otrā svešvaloda (vācu).

II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 

 • Matemātika;
 • Informātika;
 • Ķīmija.

III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 

 • Latvijas un pasaules vēsture;
 • Ģeogrāfija;
 • Ekonomika.

IV Profesionālie mācību priekšmeti – 

 • Finansu grāmatvedība;
 • Vadības grāmatvedība;
 • Datorprasmes grāmatvedībā;
 • Darījumu matemātika;
 • Komerczinības;
 • Nodokļi un nodevas;
 • Tirgzinība;
 • Finanses un kredīts;
 • Statistika;
 • Finansu analīze;
 • Profesionālā komunikācija;
 • Audits un iekšējā kontrole;
 • Uzņēmuma darba organizācija;
 • Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu valoda);
 • Otrā profesionālā svešvaloda (vācu valoda);
 • Darba un saistību tiesības;
 • Darba un vides aizsardzība;
 • Dokumentu pārvaldība.

V Praktiskās mācības

 • Ievads profesijā;
 • Finansu grāmatvedība;
 • Nodokļi;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Praktiskās mācības uzņēmumā.

VI Sports

VII Kvalifikācijas prakse

 

Izglītības programma:  Komerczinības (komercpakalpojumu darbinieks)

I Valodas un komunikatīvās zinības – 

 • Latviešu valoda;
 • Literatūra;
 • Pirmā (angļu) svešvaloda;
 • Otrā (krievu) svešvaloda.

II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 

 • Matemātika;
 • Informātika;
 • Dabas zinības.

III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 

 • Latvijas un pasaules vēsture;
 • Ģeogrāfija;
 • Ekonomika.

IV Profesionālie mācību priekšmeti – 

 • Komercdarbības pamati;
 • Uzņēmuma komercpakalpojumu mācība;
 • Ievads profesijā;
 • Uzņēmuma komercdarbības uzskaites datorprogrammas;
 • Darījumu matemātika;
 • Vadībzinības;
 • Grāmatvedība;
 • Nodokļi;
 • Uzņēmuma finanses un kredīts;
 • Statistika;
 • Tirgzinība;
 • Loģistika;
 • Lietišķā angļu valoda;
 • Lietišķā vācu valoda;
 • Darba un saistību tiesības;
 • Darba un vides aizsardzība;
 • Lietvedība;
 • Lietišķā komunikācija.

V Praktiskās mācības

 • Uzņēmuma komercpakalpojumu mācība;
 • Grāmatvedība;
 • Nodokļi;
 • Lietvedība;
 • Prakse uzņēmumā.

VI Sports

VII Kvalifikācijas prakse

 

Izglītības programma:  Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (klientu apkalpošanas speciālists)

I Valodas un komunikatīvās zinības – 

 • Latviešu valoda;
 • Literatūra;
 • Pirmā (angļu) svešvaloda;
 • Otrā (vācu) svešvaloda.

II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 

 • Matemātika;
 • Informātika;
 • Bioloģija.

III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 

 • Ekonomika;
 • Latvijas un pasaules vēsture;
 • Ģeogrāfija.

IV Profesionālie mācību priekšmeti – 

 • Komercdarbības pamati;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Datormācība;
 • Klientu apkalpošanas organizācija;
 • Tirgzinības pamati;
 • Loģistikas pamati;
 • Uzņēmuma vadības pamati;
 • Darba un vides aizsardzība;
 • Darba un saistību tiesības;
 • Lietišķo attiecību psiholoģija;
 • Etiķete un profesionālā ētika;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Retorika un prezentācijas māksla;
 • Lietišķā angļu valoda;
 • Lietišķā krievu valoda;
 • Stilistika un rediģēšana;
 • Nodokļi un nodevas.

V Praktiskās mācības

 • Informācijas datorizēta apstrāde;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Klientu apkalpošanas organizācija;
 • Komercdarbības pamati;
 • Prakse uzņēmumā.

VI Sports

VII Kvalifikācijas prakse

 

Komerczinības (transporta pārvadājumu komercdarbinieks)

I Valodas un komunikatīvās zinības – 

 • Latviešu valoda;
 • Literatūra;
 • Pirmā (angļu) svešvaloda;
 • Otrā (krievu) svešvaloda.

II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 

 • Matemātika;
 • Informātika;
 • Dabas zinības.

III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 

 • Latvijas un pasaules vēsture;
 • Ģeogrāfija;
 • Ekonomika.

IV Profesionālie mācību priekšmeti – 

 • Komercdarbības pamati;
 • Transporta uzņēmuma mācība;
 • Ievads profesijā;
 • Transporta pārvadājumu uzņēmuma darbības uzskaites datorprogrammas;
 • Darījumu matemātika;
 • Vadībzinības;
 • Grāmatvedība;
 • Nodokļi;
 • Uzņēmuma finanses un kredīts;
 • Statistika;
 • Tirgzinība;
 • Loģistika;
 • Lietišķā angļu valoda;
 • Lietišķā vācu valoda;
 • Darba un saistību tiesības;
 • Darba un vides aizsardzība;
 • Lietvedība;
 • Lietišķā komunikācija.

V Praktiskās mācības

 • Transporta uzņēmumu mācība;
 • Grāmatvedība;
 • Nodokļi;
 • Lietvedība.

Prakse uzņēmumā

VI Sports

VII Kvalifikācijas prakse

Latvijas Reitingi