PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

                                                   

Konference

     „Kompetences izglītība risinājumi, iespējas”

Rīga, 2016. GADA 16. novembris

Organizātori:

PIKC „Rīgas VALSTS tehnikums”, latvijas Izglītības fonds

Jautājuma nostādneS.

Kompetence  - indivīda spēja izmantot zināšanas, prasmes un attieksme, lai risinot problēmas sasniegtu mērķi mainīgās dzīves situācijās.

Izglītības iestādei jāveido pārēju no sākotnējām kompetencēm uz pamatkompetencēm un metakompetencēm.

Pedagoģiskajos procesos ir jāakcentē līdztiesīga skolotāja un skolēna sadarbība, kurā pilnveidojas skolēna kompetence vienlaikus ar skolotāja kompetenci.
Nozīmīga ir motivācijas loma kompetences izglītībā.

Profesionālai kompetencei jāpastāv mijiedarbība ar personības un sociālo kompetenci.

Kompetences izglītībā nozīmīga ir pedagoga profesionālā kompetence.

Starpnozaru kompetences (digitālās, pilsoniskās un uzņēmējdarbības kompetences) jāsaista ar  atsevišķiem  mācību  priekšmetu kompetencēm.

norises vieta: PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Rīgā,

Kr. Valdemāra ielā 1c

konferences DARBA FORMātS:ziņojumi – ilgums līdz 30 minūtēm, 5 minūtes no laika atvēlot diskusijai. Pēc katra ziņojuma jautājumi un debates.

Pieteikties konferencei iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ne vēlāk kā līdz 2016. gada 20. oktobrim.

prezENtācijas (Power Point, ar īsu anotāciju) Iesniegšanas termiņš līdz 2016. gada 5.novembrim

KONFERENCES NORISES KĀRTĪBA

09.30 - 10.00  Reģistrācija

10.00 - 10.15  Konferences atklāšana

10.15 -.12.15  Ziņojumi

12.15 - 12.45  Pusdienas pārtraukums

12.45 - 14.45  Ziņojumi

14.45 - 15.00  Konferences noslēgums

 

 Pieteikuma anketa

Vārds
Uzvārds
Organizācija
Amats
E-pasts
Tālruņa numurs

Vajadzīga naktsmītne

(jā, nē)

Vajadzīga caurlaide transportam (jā, nē)

Pieteikuma anketa līdz 2016. gada 20.oktobrim jāsūta pa e-pastu:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latvijas Reitingi