PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

mp2017
ESF projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

NĀC MĀCĪTIES PIKC RVT!

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”  3. kārtas izglītības programmas tiks pievienotas pēc to apstiprināšanas VIAA.

Iesniegums par uzņemšanu izglītības programmā skatīt šeit.

 

Grupu stundu saraksti:

 2. kārta

 8.4.1. grupai 2.kārta šuvējas - Krāslavā, Grupas nosaukums: PS2K

 

1. kārta

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA”, KVALIFIKĀCIJA „BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS” 960 STUNDAS PBG1 grupas stundu sarakstu skatīt šeit

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „ENERĢĒTIKA UN ELEKTROTEHNIKA”, KVALIFIKĀCIJA „ELEKTROTEHNIĶIS” 960 STUNDAS PET1 grupas stundu sarakstu skatīt šeit

 

Latvijas Reitingi