PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikuma Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 1. un 3. kursu audzēkņi kopā ar skolotāju Antonu Timofejevu un karjeras konsultantu Anitu Umbraško25. janvārī devās ekskursijā uz vienu no Latvijas lielākajiemgrāmatu un žurnālu ražošanas uzņēmumiem SIA „PNB Print”.Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar Ofseta iespiedēja un Poligrāfijas ražošanas tehniķa profesijām reālajā dzīvē, aplūkojot tehnoloģiskos posmus no papīra sagatavošanas līdz gatavās produkcijas noliktavai.

Audzēkņiiepazinās ar nozarē pieprasītākajām profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām dažādās SIA „PNB Print” struktūrās, uzdeva viņus interesējošus jautājumus uzņēmuma pārstāvjiem.

SIA „PNB Print” ir Rīgas Valsts tehnikuma sadarbības partneris, kurš piedāvā jauniešiem prakses un darba iespējas, kā arī veidot savu karjeru poligrāfijas nozarē un strādāt ar jaunākajām ražošanas iekārtām.

Paldies uzņēmuma darbiniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu.

 

Divu dienu garumā no 23. līdz 24. janvārim, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, kurā piedalījās audzēkņi no visas Latvijas.

No PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas, izglītības programmas “Komercpakalpojumu darbinieks” konkursā piedalījās skolotāja Lāsma Balceraite un trīs audzēknes – Viktorija Jeršova, Diāna Anastasija Mahņova un Jeļizaveta Kuzņecova no GK2-1 grupas. Audzēkņiem bija jāsagatavo mājas darbs par tematu “Iespējamā inovācija jūsu pilsētvides uzlabošanai”.

Pirmā konkursa diena vairāk bija veltīta konkursantu izglītošanai un iedvesmošanai, tāpēc par to, kā top idejas, ar kādiem izaicinājumiem nākas saskarties, veidojot savu uzņēmumu, un kas ir svarīgākais, lai spētu ideju padarīt par gatavu produktu, pastāstīja uzņēmuma “InPass” vadītājs Raivis Ekšteins, “Windcut Barber Shop” līdzvadītājs Elgars Roga un “Coworking Liepāja” līdzdibinātājs un Kurzemes Biznesa inkubatora vadītājs Intars Zēns.

Nākamajā dienā ar iedvesmojošu lekciju “Prezentācija pārdošanas procesā” uzstājās Kurzemes reģionālās filiāles vadītāja ERGO Latvija AAS un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiālē Sandra Dreiberga. Pēc iedvesmojošās lekcijas konkursanti devās uz savām darba vietām, lai izstrādātu biznesa ideju biznesa kanvas modelī. Dienas noslēgumā konkursanti savas biznesa idejas prezentēja komisijai, kuri arī noteica konkursa uzvarētājus.

Tehnikuma pedagogi karjeras izglītības elementus iekļauj mācību priekšmetu stundās. Kā vienu no veiksmīgajiem piemēriem var minēt matemātikas skolotājas Genes Ķeres tēmas „Ģeometriskie pārveidojumi un to pielietojums automobiļa uzbūvē” stundu ciklu.

Auto nodaļas jaunieši apguva matemātikas vielu, saistot to ar automobiļa uzbūvi un integrējot karjeras izglītības jautājumus.

Sākumposmā tika apgūta teorija par tēmu „Ģeometriskie pārveidojumi”, izmantojot piemērus no automobiļa uzbūves un piemērojot atslēgas vārdus: simetrija pret taisni, centrālā simetrija, pārvietojums, rotācija, homotētija.

Mājas darbos jaunieši gatavoja radošus darbus, sastādīja CV, kuros atklājās viņu intereses: tehniskās zinātnes, fizika, matemātika, automehānika, automodelēšana, mašīnas, automobiļi, autovadīšana, remonts, auto jaunumi, auto demontāža, drifts, tādējādi padziļinot apgūtās teorētiskās zināšanas. Rakstīja esejas par tēmu kā mācību procesā iespējams apvienot matemātiku un automobiļa uzbūvi. „Matemātika nostiprina tehnisko domāšanu, kas nepieciešama precīzu aprēķinu veikšanai”, raksta A1-2 grupas audzēkņi Kristiāns Skobļonoks, Filips Strautmanis, Emīls Švāns, Jānis Kokmanis, Ralfs Račiņš. Jaunieši gatavoja skices un darbus „Mans sapņu auto”, „Auto logo”. Radošo darbu skate un prezentācijas izvērtās par notikumu, kas raisīja patīkamu pārsteigumu un neviltotu atklāsmi jauniešiem – automehāniķa profesijas apguvē ir zināmas priekšrocības saistībā ar matemātiku. „Pirmā lieta, kas nāk prātā, kad runa ir par simetriju automašīnām, tā ir aerodinamika. Ja mašīnas virsbūve kreisajā / labajā pusē būs ar citu formu, ir paredzams kā gaisa plūsma lielā ātrumā, piemēram driftā, darbosies uz auto kustību. Visi modernie automobiļi ir "izpūsti" vēja tunelī, lai dizaineri varētu izvēlēties optimālo formu, lai samazinātu gaidāmās gaisa plūsmas pretestību. Tas ietekmē dinamiku, degvielas patēriņu un akustisko komfortu salonā”, tā secina A1-2 audzēknis Valērijs Šatilovs.

Noslēgumā audzēkņi rakstīja kontroldarbu matemātikā „Ģeometriskie pārveidojumi”, kura rezultāti bija augsti, kas liecina par tēmas veiksmīgu apgūšanu.

           „Mans galvenais mērķis ir pabeigt tehnikumu ar labām atzīmēm. Pēc četriem gadiem gribu atvērt savu biznesu un savā servisā sniegt pakalpojumus autokrāsošanā tieši tā, kā tas ir manam onkulim Anglijā. Visiem saviem kursa biedriem gribu novēlēt, lai piepildās viņu sapņi un lai vēlmes kļūst par realitāti”, tā savu prezentāciju noslēdza A1-2 grupas audzēknis Valērijs.

Paldies A1-2 grupas jauniešiem, īpaši Aleksandram Stahovskim, kurš atklāja prezentācijas, iedrošinot jauniešus uzstāties. Paldies arī jauniešiem no D1-5 grupas, kuru radošie darbi bija ne mazāk interesanti.

Jauniešu paveikto novēroja karjeras konsultante S. Keistere un matemātikas skolotāja G. Ķere.

Tehnikuma aktu zālē 23. janvārī notika profesionāli atraktīvs pasākums 2. kursa audzēkņiem „RVT profesiju čempionāts”, lai stiprinātu 2. kursa audzēkņu piederību tehnikumam un savsatarpēji iepazītu apgūstamās profesijas. Pasākuma 1. daļā audzēkņi radoši prezentēja savu redzējumu par apgūstamo profesiju, tās saturu, to kāda izskatās profesijas darba diena, pienākumi, pielietojamie instrumenti/aprīkojums, individuālie aizsardzības līdzekļi, kur var turpināt mācīties pēc tehnikuma absolvēšanas un kādas ir darba iespējas nākotnē, potenciālie darba devēji, iespējamais atalgojums.

2. daļā komandas sacentās, pildot praktiskos uzdevumus stacijās, piemēram, servējot galdu atbilstoši galda klāšanas etiķetei, sastādot bilanci, atpazīstot auto detaļas, koksnes veidus vai mašīnbūvē pielietojamos instrumentus u.c. Katrā stacijā eksperts vērtēja paveikto uzdevumu. Sasniegt augstus rezultātus jauniešiem palīdzēja zināšanas, erudīcija un arī veiksme. Noslēgumā konkursa dalībniekus sveica direktore Dagnija Vanaga. Dalībnieki saņēma diplomus un vērtīgas balvas no konkursa atbalstītājiem: PIKC RVT, SIA Knauf un SIA Vējstikli. Pasākuma dalībniekus pirms rezultātu paziņošanas priecēja audzēknes no RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības izglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija ar pašu izgatavotajiem tērpiem. Šoreiz uzvaras laurus plūca Kokapstrādes nodaļas, Dzelzceļa nodaļas un Laidzes teritoriālās struktūrvienības komandas, bet pateicību par dalību pelnījušas visas aktīvās un atraktīvās komandas, kā arī paldies nodaļu vadītājiem, pedagogiem, ekspertiem, visiem atbalstītājiem, kuri palīdzēja pasākuma norisē.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centru 16. janvārī apmeklēja klubiņa “Nekūko viens” dalībnieki. Viņi tika laipni uzņemti, lai iepazītu Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas darbnīcas un paši izgatavotu nelielus blociņus, tā labāk iepazīstot praktisko ražošanas procesu. Tehnikuma direktore Dagnija Vanaga katram klubiņa biedram uzdāvināja nelielu dāvanu un izteica atzinību par dalībnieku izzinošajām aktivitātēm. Klubiņa “Nekūko viens” vadītāja un iedvesmotāja Rasma Gurtlava ieskicēja klubiņa plānus 2019. gadam, taisni vai jāapbrīno sanākušo biedru plašais interešu loks.

Visi atraktīvās pēcpusdienas dalībnieki bija ļoti gandarīti par laipno uzņemšanu RVT Praktisko mācību centrā. Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas skolotāji un darbinieki nesavtīgi palīdzēja gan ar padomu, gan ar praktisku piemēru izgatavot jaukās piemiņas lietas. Pēc spēcinošām pusdienām klubiņa biedri turpināja iepazīt arī pārējās Praktisko mācību centra darbnīcas, kurās kā gidi viņus pavadīja profesionālo priekšmetu skolotāji Vladislavs Assāns, Jānis Markus un Aivis Āva. Šādas tikšanās bagātina un Rīgas Valsts tehnikuma 100-ās dzimšanas dienas gadā mums daudz labāk ļauj iepazīt vienam otru.

 

16. janvārī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji viesojās Rīgas Valsts tehnikumā. Pasākuma laikā jaunieši varēja iepazīties ar Latvijas Bruņotajos spēkos apgūstamajām profesijām un iespējamajām karjeras iespējām.Tika aplūkoti pozitīvie profesijas aspekti un jaunieši varēja iesaistīties diskusijās un uzdot visus sev interesējošos jautājumus speciālistiem no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas tehnoloģijas programmas 1. un 2. kursa audzēkņi 8. un 9. janvārī devās ekskursijā uz vienu no lielākajiem Latvijas farmācijas ražotājiem AS „Olainfarm”, lai iepazītos ar ķīmijas tehnologa profesiju reālajā dzīvē. Audzēkņiem bija iespēja iepzazīties ar nozarē nepieciešamajām profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām dažādās uzņēmuma struktūrās.

Tika apskatītas organiskās sintēzes laboratorijas, hromatogrāfijas nodaļas, analītiskā nodaļa, kā arī eksperimentālās laboratorijas darba vietas un iegūtas zināšanas par speciālistu nepieciešamo kvalifikāciju un personības īpašībām. Iepazīstot uzņēmuma darbiniekus un darba vidi, jaunieši ieguva izpratni par nepieciešamo izglītību un darba specifiku, lai nākotnē varētu veikt darba pienākumus šajā nozarē un veicinātu savu karjeras izaugsmi. Uzņēmumā pastāv karjeras izaugsmes iespējas, kā arī speciālisti viņiem ir nepieciešami, tādēļ šī tikšanās veicināja audzēkņu motivāciju turpināt apgūt ķīmiķa profesiju.  

AS „Olainfarm” ir Rīgas Valsts tehnikuma sadarbības partneris, tādēļ jaunieši varēja iepazīt uzņēmumu, kurā pastāv iespēja nākotnē iegūt prakses un darba vietas.

Pasākums tika organizēts, pateicoties Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Latvijas Valsts prezidenta pateicība Rīgas Valsts tehnikuma jauniešu deju kolektīvam "Pavediens" skatīt šeit.

Latvijas Valsts prezidenta apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā 2019. gadā skatīt šeit.

2018. gada 19. decembrī Rīgas Valsts tehnikuma atlētiskajā zālē notika Ziemassvētku kausa izcīņa svaru stieņa spiešanā guļus. Piedalījās praktiski visi RVT labākie atlēti. Spraigā cīņā ar absolūti labāko rezultātu - 120 kg, uzvarēja grupas D3-3 audzēknis Andrejs Sobačevskis. Otrais palika Kristaps Pucēvičs (A2-3), bet trešo vietu izcīnīja Artūrs Beļakovskis (M2). Apsveicam uzvarētājus un novēlam visiem gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!

2018. gada 17. decembrī PIKC RVT notika fizikas olimpiāde. Uzdevumi bija ievietoti speciāli izveidotā mājas lapā un tika veikti tiešsaistē. Olimpiādē piedalījās 12 pirmā kursa audzēkņi un 8 otrā kursa audzēkņi.

Latvijas Reitingi