PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

dz20181

Skolas salidojums... Tas ir tikai viens vakars, bet tas var sagādāt tik daudz dažādu emociju!

Šī gada 26. janvārī uz savas – Rīgas Dzelzceļnieku skolas (tagad PIKC RVT Dzelzceļa nodaļas) salidojumu sapulcējās tās darbinieki, pedagogi, absolventi un viesi, lai atskatītos skolas pagātnē un priecātos par skolas un nodaļas šodienu.

Šoreiz salidojums notika jaunās telpās – PIKC RVT Praktisko mācību centrā, kurš nu jau dažus gadus ir Dzelzceļa nodaļas jaunā mājvieta. Ar uzrunu viesus sagaidīja PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga.

         Skolas salidojums vienmēr ir mīļas un gaidītas tikšanās, jo skolā pavadītie gadi ir bijuši gan raibi, gan neaizmirstami. Ir ko atcerēties, pārrunāt, pasmieties.

Savās atmiņās par skolas ikdienu, grupas biedriem, pedagogiem un meistariem, dalījās absolventi, kuri tagad ir sabiedrībā zināmi un ievērojami cilvēki – politiķi, vadītāji, sportisti un sava aroda lietpratēji. Ar klusuma brīdi tika pieminēti tie, kuru diemžēl vairs nav starp mums.

Skolas salidojums aizritēja patiesi draudzīgā un pozitīvā noskaņojumā.Bija patiess prieks satikt ikvienu šajā vakarā.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Skolotāja Ieva Dūdele

tn IMG 20180125 233114

 24. un 25. janvārī notika profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss un seminārs “Biznesa kanvu izaicinājums”.

Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas, t.i., PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Ventspils tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Ogres Valsts tehnikums, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

No PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Komercpakalpojumu darbinieks”  piedalījās skolotāja Lāsma Balceraite un trīs audzēkņi:

Mareks Mateušs (grupa GK3-1);

Elīna Fatejeva (grupa GK3-1 );

Linards Andersons (grupa GK1-1).

Audzēkņiem bija jāsagatavo mājas darbs par tēmu “Uzņēmējdarbības vide pārstāvniecības pilsētā”, pēc konkursantu sagatavotajām prezentācijām notika lekcijas.

Lekciju “Making Business Canva” vadīja lektore Dr. oec. Ieva Kalve; lekciju “Uzņēmuma ilgtermiņa darbības noslēpumi!” vadīja uzņēmējs  no SIA “Inreks IT” Raivis Ekšteins; lekciju “LABS PR un pārdošana” vadīja sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Hmiļevskis.

Pirms praktiskā darba uzsākšanas gan visu skolu konkursanti, gan skolotāji un semināra dalībnieki tika izlozes veidā sadalīti komandās. Pēc katras lekcijas gan konkursanti, gan semināra dalībnieki veica savu praktisko darbu, kas sadalījās vairākos blokos, t.i.:

  1. Sadarbība biznesa idejas izstrādei;
  2. Idejas ģenerēšana;
  3. Biznesa idejas izstrāde kanvas modelī, prototipa skices veidošana;
  4. Biznesa kanvas modeļa mentorēšana.

1. vietu ieguva biznesa ideja, kuras mērķis ir popularizēt aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un par to ziedot sev izvēlētajai organizācijai ar aplikācijas palīdzību “Do&give” . Šajā komandā piedalījās audzēknis Linards Andersons no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un audzēkņi no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma.

2. vietu ieguva biznesa ideja par iekštelpu slēpošanu un snovošanu. Šajā komandā piedalījās audzēkne Elīna Fatejeva no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un pa vienam audzēknim no Ogres Valsts tehnikuma un PIKC “Ventspils tehnikums”.

Atzinības rakstu ieguva biznesa ideja par īpašu ceļu kaisīšanas veidu pret slīdēšanu. Šajā komandā piedalījās audzēknis Mareks Mateušs no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un pa vienam audzēknim no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma.

Publikāciju sagatavoja Komercdarbības nodaļas skolotāja Lāsma Balceraite.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

            PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā  karjeras izglītības programmas ietvaros ir uzsākta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles karjeras konsultanti Ramonu Kočāni. Sadarbība plānota visa  mācību gada garumā, īstenojot dažādas nodarbības skolas audzēkņiem, kas ietver karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, savu interešu un spēju apzināšanos, konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.

            Pirmajās nodarbībās 16. un 23. janvārī piedalījās GV1-2 grupas meitenes, kuras apgūst grāmatvedības programmu un kurām daļai jau ir gan darba pieredze, gan savi uzņēmumi

Šonedēļ PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas audzēkņiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

23. janvārī jauniešiem, kas apgūst profesiju Loģistikas darbinieks, bija iespēja piedalīties Google.com aplikācijas meistarklasē “ESI PIEEJAMS VISUR!”. radot audzēkņiem izpratni  par attālinātas komunikācijas iespējām vadot uzņēmumu. Pasākuma mērķis bija izzināt kā digitālās tehnoloģijas ietekmē uzņēmuma  konkurētspēju, kā arī noskaidrot, kādas digitālās prasmes svarīgi apgūt katram jaunajam profesionālim, lai veiksmīgi startētu darba tirgū. GL2-1 grupas audzēkne Alise Pole pēc nodarbības atzīst: „Pasākums ļāva apgūt daudzas noderīgas un laiku ekonomējošas prasmes, kuras pavisam noteikti nākotnē nevar nepielietot ikdienā!”.

Šajā dienā Biznesa augstskolā TURĪBA jauniešiem, kas apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju, notika praktisks seminārs “ES – TOPOŠAIS KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS”.  Semināra mērķis bija noskaidrot, kādas profesionālās zināšanas un prasmes būs īpaši svarīgas, uzsākot darbu  šajā profesijā. Jaunieši pilnveidoja zināšanas par biroja darba organizēšanu un prasmi veidot pozitīvu komunikāciju ar klientiem un kolēģiem.          

Savukārt 25. janvārī arī sadarbībā ar Biznesa augstskolu TURĪBA notika meistarklase audzēkņiem, kas apgūst komercpakalpojumu darbinieka profesiju, “UZŅĒMUMA VADĪTĀJS – KOUČS”, lai iepazītu vadītāja profesiju, tās saturu un uzdevumus. Īpaša vērība tika pievērsta koučingam kā vadītāja darba instrumentam. Audzēkņi uzzināja koučinga būtību un lomu organizācijas mērķu sasniegšanā. Meistarklase atklāja koučinga nozīmi sevis izzināšanā, cilvēka pašattīstībā un veiksmīgas karjeras veidošanā.

tn KOMERCDARBIBA KARJERA

Pedagogs – karjeras konsultants Solveiga Keistere

Aicinām Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņus piedalīties izstādes

“SKOLA – 2018” dalībnieku atlasē. Jauniešiem tiks piedāvāta iespēja prezentēt tehnikumu izstādē “SKOLA – 2018”.

Interesenti aicināti aizpildīt dalībnieku anketu līdz 2. februārim.

Atlase norisināsies 8.februārī plkst. 15:00, 362. kab.

Nolikumu skatīt šeit.

Anketu skatīt šeit.

No 2017. gada oktobra Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” ir sadarbības partneris VIAA īstenotajā darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. ar specifiskā atbalsta mērķi "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci", kas ilgs līdz 2022. gadam.
Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta pirmajā kārtā mācībām Rīgas Valsts tehnikumā tika pieteikušies 228 cilvēki vecumā no 25 gadiem, kas ir nodarbināti un atbilst projekta mērķa grupai.
2018. gada 11. janvārī mācības uzsāka 29 interesenti izglītības programmā Enerģētika un elektrotehnika. Plānotās nodarbības ir 960 stundu apjomā, kuras turpināsies līdz 2019. gada 9. martam. 13. janvārī 80 stundu garumā mācības uzsāka kvalifikācijās Koksnes mehanizētā apstrāde - 7 cilvēki, Mājas lapu veidošana - 21 interesents, AutoCAD – 15 cilvēki un Rasēšana AutoCAD programmā – 19 studēt gribētāji. Šajās izglītības programmās nodarbības plānotas līdz 2018. gada 3. martam. 13. janvārī mācību nodarbības tika uzsākas arī izglītības programmās Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija un AutoCAD (metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības) kopā 160 stundu apjomā. Vēl viena grupa ar 14 dalībniekiem tajā mācības uzsāka 2018. gada 16. janvārī izglītības programmā Kokizstrādājumu izgatavošana (960 stundu apjomā), kurā nodarbības plānotas līdz 2019. gada 23. martam.
Tātad kopumā no 2018. gada 11. janvāra mācības ir uzsākuši 133 cilvēki. Pieprasītākās izglītības programmas no tām, kuras tika izsludinātas pirmajā projekta kārtā, ir:

pieaugusie

1. Mājas lapu veidošana;
2. Datorzinības;
3. Kokizstrādājumu izgatavošana;
4. Enerģētika un elektrotehnika.

 Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

zviedrija2018

2018. gada 17. janvārī Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centru apmeklēja prominenti viesi – Zviedrijas vēstniecības Latvijā un Zviedrijas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa un Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs Andis Geižāns.

Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga viesus sagaidīja un iepazīstināja ar tehnikumu, prezentējot izglītības programmas. Direktore prezentācijā ieskicēja arī tehnikuma attīstības stratēģiju un vīziju gan Latvijas valsts 100 - gades kontekstā, gan arī sagaidot Rīgas Valsts tehnikuma 100 gadu jubileju. Viesi ar aplausiem uzņēma tehnikuma himnas angliskās versijas noklausīšanos.

Ar lielu interesi ciemiņi iepazinās ar RVT Praktisko mācību centra mācību korpusa alternatīvās enerģijas klasi, lodētavu, materiālu ķīmijas laboratoriju, datorgrafikas klasi un poligrāfijas darbnīcu. Darbnīcu korpusā apskatītas tika virpošanas/ frēzēšanas mašīnzāle, metinātava un lokšņu apstrādes zāle. Neviltotu sajūsmu viesi no Zviedrijas pauda par grāmatsietuvē nelielo audzēkņu un skolotāju darbu izstādi. Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā veidotie eksponāti priecēja sanākušos ar dizainu, materiālu kvalitāti un atjautīgu ideju realizāciju. Īsās vizītes noslēgumā tika veikti ieraksti Viesu grāmatā un šķiroties viesiem pasniedza nelielas piemiņas dāvanas.

Ir prieks un lepnums, ka mūsu modernās mācību telpas raisa interesi starptautiskos sadarbības partneros, kā arī spējam palepoties ar mūsu audzēkņu sasniegumiem Eiropas un pasaules līmeņa profesionālās meistarības konkursos.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2017. gada rudenī pēc vairāku gadu pārtraukuma Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Valsts darba inspekciju rīkoja profesionālo izglītības iestāžu konkursu PROFS - 2017, lai veicinātu jauniešu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību. Arī Rīgas Valsts tehnikums piedalījās Rīgas reģionālajā pusfinālā ar divām komandām – Komercdarbības un Mašīnbūves nodaļu komandām.

Lai veicinātu audzēkņu interesi par konkursu PROFS - 2018  un rosinātu audzēkņus tajā aktīvi piedalīties, 2018. gada 18.janvārī RVT aktu zālē pulcējās Komercdarbības nodaļas B3, G3, GK3-1, GT3, GL3 un GV1-1 audzēkņi. Audzēkņiem bija iespēja interaktīvā veidā gūt ieskatu darba tiesību jautājumos, noklausoties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības darba tiesību eksperta Kaspara Rācenāja lekciju.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Publicēšanas datums: 05.01.2018.

projekts2018

Turpinot projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

-          ir uzsākti Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts

Noslēgušies trīs nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi, kuros piedalījās 26 profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 5 profesionālās izglītības iestādēm.

Nominācijā "Transporta pārvadājumi" pirmo vietu ieguva Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi Mārtiņš Zagorskis un Daniela Mihailova.

Darba uzdevumus konkursanti veica pāros un godalgas saņēma 9 dalībnieku komandas. Nominācijā "Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis" trešajā vietā ierindojās Rīgas Valsts tehnikuma audzēknes Aļina Baiko un Jeļizaveta Eļkina. Konkursa uzdevumi ietvēra stacijas dežuranta darba rīcības kārtības pārzināšanu, vilcienu maršrutu un nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī darba rezultātu prezentēšanu. Otrajā dienā konkursanti veica praktisko darbu, izmantojot simulatorus.

Nominācijā "Lokomotīvju saimniecības tehniķis" trešo vietu izcīnīja Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi Vladimirs Lazarevs un Pāvels Jodis. Jaunieši veica lokomotīves auto sakabes, bremžu sistēmas, riteņu pāru un to bukses mezglu pārbaudi, defektoskopiju, mērīšanu, izmantojot stendus, defektoskopijas ierīces, mērinstrumentus un citas palīgierīces atbilstoši esošajām rokasgrāmatām. Otrajā dienā, praktisko uzdevumu izpildes laikā, konkursanti sadarbojās ar dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķiem.

Konkurss nominācijā "Transporta pārvadājumi" notika no 7. līdz 8. decembrim Rīgas Valsts tehnikuma telpās.

Valsts izglītības attīstības aģentūra nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursus organizē pirmo reizi, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību Latvijā un noskaidrotu labākos starp topošajiem nozares darbiniekiem.

konkursi

2017. gada 1. decembrī Rīgas Valsts tehnikuma jaunieši viesojās Lietuvā, Kauņas Tehniskajā profesionālās izglītības centrā, kur vizītes laikā iepazinās ar  centra profesionālo priekšmetu mācību kabinetu aprīkojumu, kā arī piedalījās konkursā, kas paredzēts topošajiem Loģistikas darbiniekiem, demonstrējot savas zināšanas par:
• pārvadājuma dokumentu noformēšanu;
• kravas vienības izveidi;
•  labākā transportēšanas maršruta izvēli;
•  šofera darba un atpūtas laika uzskaiti.

Vizītes laikā jaunieši devās ekskursijā pa Kauņu, kā arī apmeklēja Kauņas vēstures muzeju.

ld

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi