PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

rvtpuznemsana

 

mpesf

ESF pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” PIKC RVT startēja 2018. gada janvārī. Sākot no janvāra, projekta ietvarā savas kompetences pilnveido 197 pieaugušie Rīgā, Limbažos un Krāslavā. Pieaugušie Rīgas Valsts tehnikumā apgūst zināšanas darbam ar AUTO CAD kokapstrādē un metālapstrādē, mājās lapu izstrādē, mēbeļu galdniecībā, elektrotehnikā, poligrāfijā, būvgaldniecībā.

esfmp1

esfmp2

8. septembrī 11. novembra krastmalā notika pasākums “Lauki ienāk pilsētā” par nozīmīgākajām mūsdienu lauksaimniecības jomām, par lauksaimniecības attīstību Latvijā 100 gadu laikā. Pasākumā tika demonstrētas nozares: graudkopība, lopkopība, dārzkopība, bioloģiskā lauksaimniecība un biškopība, zivsaimniecība, mežsaimniecība, šajās nozarēs izmantotā tehnika un tehnoloģijas, amatniecība sasaistē ar kultūru un izglītību.

Dārzkopības teltī Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Laidzes teritoriālās struktūrvienības pedagogi Diāna Barkāne, Astrīda Tima, audzēkne Līga Rasmane (ĒS2) un absolvente Elīza Tipuka, piedāvājot apmeklētājiem izmēģināt dārzeņu dekoratīvo griešanu, figūriņu veidošanu no balto pupiņu un marcipāna masas.

Paldies Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītājai Baibai Purlicai par sniegto organizatorisko atbalstu!

lauki

zd2018

2018. gada 3. septembris Rīgas Valsts tehnikumā iesākās kā jau vienmēr svinīgi. Svētbrīdis Rīgas Domā pulcināja kuplu audzēkņu un pedagogu pulku. Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš (kurš pats ir kādreizējais Rīgas Valsts tehnikuma absolvents) noturēja īsu dievkalpojumu un novēlēja visiem klātesošajiem svētīgu mācību gadu.

Pēc svētbrīža Rīgas Domā visi devās atpakaļ uz Rīgas Valsts tehnikumu. Sākot no plkst. 9.50, tehnikuma pagalmā valdīja liela rosība. Visu tehnikuma nodaļu audzēkņi ieņēma paredzētās vietas ap stāvlaukumā izveidoto skatuvi.

Plkst. 10.15 sākās svinīgais pasākums par godu Zinību dienai. Pēc RVT direktores Dagnijas Vanagas uzrunas un apsveikuma Zinību dienā, vārds tika dots IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta  direktora vietniecei pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibai Bašķerei Uz svinīgo pasākumu sanākušos uzrunāja arī darba devēju pārstāve, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, kura audzēkņiem vēlreiz atgādināja par dotajām karjeras izaugsmes iespējām, mācoties Rīgas Valsts tehnikumā. Uzmundrinošus vārdus sanākušajiem veltīja Ieva Duļevska, kura pati ir iestājusies Rīgas Valsts tehnikumā pieaugušo izglītības programmā, lai papildinātu savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Sekoja neliels muzikāls priekšnesums, kuru bija sarūpējuši Endija Rezgale un Guntars Bernāts.

Jaunajā mācību gadā vēlam visiem panākumus, radošu garu un sekmes mācībās!

z20182

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Audzēkņu pašpārvalde ir demokrātiska, neatkarīga un sabiedriska izglītojamo vēlēta institūcija.
To veido 1.-4. kursu aktīvie audzēkņi. Pašpārvaldes darbības galvenais mērķis ir pārstāvēt RVT audzēkņus un aizstāvēt to tiesības un intereses, aktīvi iesaistīties audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba organizēšanā un pilnveidošanā.

tn ap WEB

Pieteikuma anketu skatīt šeit.

Aprogramma

RVT metodiskās dienas aprakstu skatīt šeit.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” jauniešu deju kolektīva “Pavediens” dejotāji piedalījās deju lieluzvedumā “Māras zeme” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros. 

"Mēs redzējām daudz! Mēs jutām vēl vairāk! 

Stalti puiši ar karogiem rokās, cēlas meitas ar krāšņiem vainagiem un pāri visam lepnums! Lepnums par to, ka esam šeit, par to, ka mums ir tik skaistas tradīcijas un par to, ka mīlam to, ko darām. 

No sirds sakām milzīgu paldies vadītājai Ievai Sīlei, tehnikumam par atbalstu, un visiem, visiem iesaistītajiem, kuri palīdzēja mums nokļūt šajos svētkos." 

                                                                                                                                                                                           Justīne Estere Vilka 

1 p

Darba devēju visbiežāk minēto profesiju lokā arī šogad ir IT nozares specialitātes

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot

Latvijas Reitingi