PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Februāra mēnesī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki devās uz Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolu, Rīgas 69. vidusskolu un Rīgas 95. vidusskolu, lai iepazīstinātu 9. klašu audzēkņus ar izglītības iespējām Rīgas Valsts tehnikumā. Vizītes laikā RVT audzēkņi stāstīja par profesionālās izglītības būtību un izvēlētās profesijas nozīmi karjeras veidošanā.

Anastasija Rebezova, PT2 grupas audzēkne

tn psk

bp2018

2018. gada 1.martā ar biznesa plānu prezentāciju noslēdzās Komercdarības nodaļas organizētais PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkurss.

Konkursa mērķi:

  • aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu;
  • mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt un pielietot praksē;
  • iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē;
  • attīstīt prezentēšanas un viedokļa aizstāvēšanas prasmes.

Konkursā piedalījās 16 audzēkņi ar 12 biznesa plāniem un tajā bija pārstāvētas Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa, Auto nodaļa, Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa, Enerģētikas nodaļa un Komercdarbības nodaļa.

Šī gada konkursa tēma – „Es varu un daru!”. Konkursa dalībnieki savos biznesa plānos piedāvāja realizēt idejas, kas ir saistītas ar ikdienas apģērba oriģinālu atjaunošanu, foto studijas ierīkošanu, interešu izglītības nodarbību organizēšanu, plastmasas otrreizējo pārstrādi, cīņu pret augu kaitēkļiem, elektropakalpojumu sniegšanu, auto remonta darbnīcas ierīkošanu, kurā jaunieši paši var remontēt savas automašīnas, apdrukas pakalpojumu sniegšanu, uzlīmju un etiķešu ražošanu, boksa kluba izveidošanu, lāzeršovu un eksotisku apgaismojumu īstenošanu un perifērijas ierīču datorspēlēm ražošanu. Konkursa dalībniekiem bija jāpārliecina žūriju, ka biznesa plānā piedāvātā biznesa ideja ir dzīvotspējīga, kā arī jāatbild uz žūrijas komisijas jautājumiem. Arī paši konkursanti uzdeva jautājumus viens otram. 

bp20182

Atbilstoši PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Biznesa plānu konkursa nolikumam, pirmās un otrās vietas ieguvēji iegūst tiesības pārstāvēt tehnikumu  Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu Biznesa plānu konkursā, kas šogad norisināsies Malnavas koledžā no 10. līdz 11. maijam. Taču, lai nokļūtu konkursa finālā Malnavas koledžā, tehnikuma labāko biznesa plānu autoriem jāiekļūst visas Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu 15 labāko darbu autoru vidū. Lai izdodas!

Liels paldies skolotājiem Lāsmai Balceraitei, Klārai Paipalai, Atim Papinam, Andim Zavadskim un Brigitai Bržeskai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam.

Paldies dalībniekiem un sveicam uzvarētājus!

1.vieta - Arnita Zariņa, Rihards Urbēns, GK3-1 grupa;

2.vieta -Edmunds Mošenkovs, E3 grupa;

3.vieta -Anete Siliņa, Kristīne Linda Cīrule, GK3-1 grupa.

bp20181

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

2018. gada 26. janvārī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums “Kļūt par profesionāli”, kurā bija aicināti Mašīnbūves nodaļas visu kursu audzēkņi. Topošos speciālistus sagaidīja divos uzņēmumos - “MASS PORTAL”, kur nodarbojas ar 3D printeru ražošanu un ,,SKAN-TOOLING SIA‘’, kuram ir liela pieredze presformu un plastmasas detaļu ražošanā un piegādē vadošajiem uzņēmumiem sekojošos sektoros: automobiļu, medicīnas aprīkojuma un elektrorūpniecībā.

            Jaunieši iepazina dažāda profila ražotņu procesa tehnisko izpildījumu no nulles līdz gala produktam, automatizētas ciparu vadības iekārtas, ražošanas līniju secību, fantastisko robotu darbību. Viņi uzzināja par uzņēmumu ražotnēs nepieciešamajām profesijām, iekārtām un speciālistiem, kādi var ar tām strādāt, iepazina inženieru darbu, redzēja arī roku darba veicējus un savas profesijas plašo pielietojumu ražošanas procesā un prasības izglītībai. Bija iespēja iepazīt vidi un faktorus darba veiksmīgai un konkurētspējīgai norisei uzņēmumā.

          Abos uzņēmumos pārrunas aizvirzījās arī par motivāciju, kuras rezultātā varēja rasties šādi tehnikas sasniegumi un cilvēki, kuri šos brīnumus realizē dzīvē, ne tikai pelnot naudu, bet arī dodot iespēju daudziem līdzekļus ietaupīt. Visiem bija ko aizdomāties, klausoties kā sākotnēji būvēti printeri, kā tie var uzveidot pielāgojumus cilvēkiem ar veselības traucējumiem - ortozes, zobus, kaulus, kā tika glābts savainotais stārķis Spaiks, izprintējot viņam mākslīgo kāju. Atvadoties mums uzdeva jautājumu - ko jūs gribētu radīt?

Atbildes vietā radās jautājums - kas man tam nepieciešams? Jāveic savu zināšanu, prasmju, radošuma un rakstura īpašību apzināšana un izvērtēšana izvēlētās specialitātes piemērotībai. Jāsaprot galvenos uzstādījumus - nepieciešamo izglītību, prasmes un rakstura īpašības, kas nepieciešamas, lai uzsāktu un arī ilgstoši dienu dienā spētu šādas profesijas darbu veikt.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Pedagogs - karjeras konsultants Anita Rekšņa.

RVT vēstis - jaunais avīzes numurs  skatīt šeit.

hes

Saskaņā ar Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” apstiprinātā pasākuma plāna ‘’Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam’’ 5. punktu “Iepazīsti enerģētiķa profesiju!”, iepazīt Ķeguma HES darba vidi 29. janvārī devās Enerģētikas nodaļas E1-1 grupa (audzinātājs Uldis Heidingers un pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte. 1. februārī uz Ķeguma HES devās Enerģētikas nodaļas E1-2 grupa (audzinātāja Ilze Holste, skolotājs Uldis Heidingers).
Pasākuma mērķis bija iepazīt nepieciešamās strādājošo darbinieku profesijas, kā arī darba pienākumu saturu.
Ķeguma HES būvēja vēl pirmajā Latvijas neatkarības periodā, un 1939.gads, kad iedarbināja tā pirmo hidroagregātu, ir uzskatāms par Latvijas enerģētikas aizsākumu, ar ko sākās arī Latvenergo koncerna attīstības vēsture.
Ķegumā atbraukušajām audzēkņu grupām notika tikšanās ar Ķeguma HES atbildīgo ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu. Viņš vadīja Ķeguma HES apskati, iepazīstinot jauniešus ar darbiniekiem nepieciešamo zināšanu apjomu, kā arī izstāstot veicamos darba pienākumus.
Tikšanās laikā tika pārrunātas arī perspektīvās karjeras iespējas hidroelektrostacijā. Kopā ar ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu un dispečeriem radās iespēja pārrunāt darbam HES nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, ko un kā būtu vēlams mācīties šodien, lai potenciālais darbinieks būtu ieguvis nepieciešamo izglītību. Kopā ar HES dispečeriem tika veiktas ne tikai pārrunas par veicamajiem darba pienākumiem, darbiniekiem nepieciešamajām prasmēm, tika apskatīta arī “nākotnes” darba vieta.
Vizītes noslēgumā sekoja Ķeguma HES muzeja apskate. Audzēkņi iepazinās ar Ķeguma HES tapšanas vēsturi, aplūkoja elektrības vadāmās iekārtas. Interesi raisīja arī muzeja ekspozīcijas apskate.
Pēc muzeja apmeklējuma, rīdzinieki devās mājup ar vilcienu, izmantojot Latvenergo AS kopprojekta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” "Ar vilcienu uz muzeju!" dotās iespējas. Minēto projektu ietvaros ir plānots, ka līdz š.g. aprīļa beigām Ķegumā viesosies visi Enerģētikas nodaļas audzēkņi.

Publikāciju sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi