PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 16. februārī uz Jelgavu devās Rīgas Valsts tehnikuma K1-1 un K2-1 Kokapstrādes nodaļas kursu audzēkņi, lai iepazītos ar savas izvēlētās profesijas tālākizglītības iespējām augstskolā. Kokapstrādes katedras mācībspēki bija sagatavojuši ļoti plašu programmu visas dienas ietvaros, iesaistot arī studējošo mežkopju biedrības ,,Šalkone‘’ jauniešus. Starp viņiem bija arī RVT absolvents, mūsu gids un pavadonis Meža fakultātes ēkā notiekošajās nodarbībās un studentu kopmītnēs, kas radīja savdabīgu viesmīlības un kopības sajūtu. Šai mācību ēkai ir ne tikai īpašs koka noformējums un smarža, bet arī muzejiska vēstures un dabas vide, kura liek sajust koku ne tikai kā kokapstrādes izejmateriālu. Botānikas nodarbībā bija iespēja gan pārbaudīt esošās zināšanas, gan iepazīt daudz neredzēta, sajust savu interesi - tas mani saista vai nē, jo šī fakultāte izglīto mežziņus. Nodarbības par meža kaitēkļiem, mežu atjaunošanu un kopšanu dienas gaitā jau vairākos radīja vēlmi studēt tieši šo profesiju.
Lai saprastu, ko dara mežinženieri, varēja iepazīties ar mežizstrādes tehniku un bija radīta pat ekskluzīva iespēja katram pastrādāt ar forvardera simulatoru.
Vislielākā darbošanās notika Kokapstrādes katedrā. Jauniešiem bija iespēja saprast izvēlētās profesijas nozīmīgumu, perspektīvas, jaunumus un pētniecību, kas saistīta ar būvniecību un dažādu lietu radīšanu. Kopā ar pasniedzējiem varēja darboties vai novērot iekārtu un tehnoloģiju pielietojumu kokmateriālu novērtēšanā un testēšanā, pašiem iemēģināt roku lāzergravēšanā. Izvēle studēt šajā augstskolā iepazītās profesijas vairs nevarētu būt nejauša un neapdomāta.

tn LLU

Pedagogs - karjeras konsultants Anita Rekšņa

 

ĒNU DIENA AS SWEDBANK

enudiena1

“Man ļoti, ļoti patika. Iesaku visiem izmantot Ēnu dienās piedāvātās iespējas, lai redzētu Tevi interesējošu profesiju realitātē. Noteikti vēlos strādāt nākotnē Swedbank!”

Linda Kristīne Cīrule, PIKC RVT 3.kursa audzēkne

audz sapulce

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” K. Valdemāra ielā 1c 2018. gada 7.februārī uz kopēju sapulci tika aicināti grupu audzinātāji un grupu vecākie. Tikšanās mērķis bija aktualizēt jautājumu par jauniešu neattaisnoti kavētajām mācību stundām,  meklēt kopējus situācijas risinājumus.

Jaunieši un pedagogi atsevišķās darba grupās diskutēja par sekojošiem jautājumiem:

 1. kāpēc jaunieši neattaisnoti kavē mācību stundas?
 2. kā mazināt neattaisnoto stundu kavējumus?

Šobrīd diskusijas turpinās jauniešu grupās, grupas audzinātāju un grupas vecāko vadībā, savas pārdomas tiek nosūtītas pasākuma vadītājām Ievai Dorilai un Zaigai Kriķei. Mūsu kopējais mērķis ir kvalitatīva izglītība, sekmīgi mācību rezultāti, arī jauniešu zināšanu līmenis ir cieši saistīts ar stundu apmeklētību. Diskusijās iegūtie rezultāti palīdzēs sadzirdēt pedagogu un jauniešu domas un pieņemt nākošos izsvērtos soļus.

Grupu audzinātāju un grupu vecāko sanāksme skatīt šeit.

2018. gada 14. februārī Saldū norisinājās AMI sporta kluba rīkotās finālsacensības basketbolā jauniešiem, kurās piedalījās arī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” puišu komanda. Finālsacensībās pretī stājās Rīgas Celtniecības koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma komandas. Parādot raksturu un dažās spēlēs atspēlējoties no mīnusiem, izdevās tikt sacensību finālā, kur pretī stājās pagājušā gada fināla oponenti no Rīgas Tehniskās koledžas. Arī šogad spraigā cīņā mūsu jauniešiem izdevās pārspēt RTK puišus un izcīnīt čempionu titulu trešo gadu pēc kārtas. Paldies puišiem par atdevi un Rīgas Valsts tehnikuma direktorei Dagnijai Vanagai par sniegto atbalstu!

b2017

2018. gada 14. februāris bija zīmīgs ar to, ka Latvijā ne tikai svinēja Valentīna dienas svētkus, bet vienlaicīgi tā bija arī Ēnu diena. 11 Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi - Laine Belinska, Artūrs Gudkovs (G3), Anna Bērziņa, Lelde Šilberga (GK1-1), Margarita Bilošitska (TP1), Aleksandra Kosmaņova, Kitija Kotkovska (G1), Linda Migale ( B3), Guntis Puriņš (E2-1), Vladislavs Saveļjevs (TP2) un Rolands Skudrīts (TA1) devās ēnot Saeimas deputātus.

Audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar deputātu ikdienas darba pienākumiem, kopā ar deputātiem doties uz komisiju sēdēm un citiem Saeimā plānotajiem pasākumiem. Audzēkņi piedalījās Ēnu dienas erudīcijas konkursā, kā arī Ēnu dienas dalībniekus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (“ēnām” uz to brīdi ieņemot Saeimas deputātu vietas). Dienas garumā tika apskatītas Saeimas telpas – Sēžu zāle, Balsošanas zāle, Sarkanā zāle, Dāvanu zāle, Bibliotēka un Baltiešu zāle.

           Ēnotājiem no Rīgas Valsts tehnikuma bija vienreizēja iespēja vērot tikšanos ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāju Džonu Berkovu, kurš šajās dienās oficiālā vizītē uzturas Latvijā.

28162333 155433525115986 3117542128663342188 o

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

hes

Saskaņā ar Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” apstiprinātā pasākuma plāna ‘’Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam’’ 5. punktu “Iepazīsti enerģētiķa profesiju!”, iepazīt Ķeguma HES darba vidi 29. janvārī devās Enerģētikas nodaļas E1-1 grupa (audzinātājs Uldis Heidingers un pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte. 1. februārī uz Ķeguma HES devās Enerģētikas nodaļas E1-2 grupa (audzinātāja Ilze Holste, skolotājs Uldis Heidingers).
Pasākuma mērķis bija iepazīt nepieciešamās strādājošo darbinieku profesijas, kā arī darba pienākumu saturu.
Ķeguma HES būvēja vēl pirmajā Latvijas neatkarības periodā, un 1939.gads, kad iedarbināja tā pirmo hidroagregātu, ir uzskatāms par Latvijas enerģētikas aizsākumu, ar ko sākās arī Latvenergo koncerna attīstības vēsture.
Ķegumā atbraukušajām audzēkņu grupām notika tikšanās ar Ķeguma HES atbildīgo ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu. Viņš vadīja Ķeguma HES apskati, iepazīstinot jauniešus ar darbiniekiem nepieciešamo zināšanu apjomu, kā arī izstāstot veicamos darba pienākumus.
Tikšanās laikā tika pārrunātas arī perspektīvās karjeras iespējas hidroelektrostacijā. Kopā ar ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu un dispečeriem radās iespēja pārrunāt darbam HES nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, ko un kā būtu vēlams mācīties šodien, lai potenciālais darbinieks būtu ieguvis nepieciešamo izglītību. Kopā ar HES dispečeriem tika veiktas ne tikai pārrunas par veicamajiem darba pienākumiem, darbiniekiem nepieciešamajām prasmēm, tika apskatīta arī “nākotnes” darba vieta.
Vizītes noslēgumā sekoja Ķeguma HES muzeja apskate. Audzēkņi iepazinās ar Ķeguma HES tapšanas vēsturi, aplūkoja elektrības vadāmās iekārtas. Interesi raisīja arī muzeja ekspozīcijas apskate.
Pēc muzeja apmeklējuma, rīdzinieki devās mājup ar vilcienu, izmantojot Latvenergo AS kopprojekta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” "Ar vilcienu uz muzeju!" dotās iespējas. Minēto projektu ietvaros ir plānots, ka līdz š.g. aprīļa beigām Ķegumā viesosies visi Enerģētikas nodaļas audzēkņi.

Publikāciju sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2018. gada 19. janvārī organizēja Rīgas fizikas 68. olimpiādes 2. posmu 9. - 12. klašu skolēniem plkst. 10.00 tiešsaistē tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv/mfu .Daudzu olimpiādes dalībnieku vidū startēja arī Rīgas Valsts tehnikuma Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S1 audzēknis Lorenzo Terlizzi.

Par olimpiādē sasniegto rezultātu Lorenzo Terlizzi tiek piešķirta 3. vieta, apbalvojot ar diplomu un pildspalvu.Pamatojoties uz Rīgas pilsētas fizikas 68. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 05.02.2018. lēmumu par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei tiek izteikta pateicība Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” skolotājai Aivai Gaidulei. Apsveicam Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvjus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!

tn karjera2018

Pateicoties Swedbank iniciatīvai “Dzīvei gatavs”, 30. janvārī PIKC RVT Limbažu struktūrvienībā daļai audzēkņu stundas notika ne tik ierasti kā vienmēr, jo skolotāja lomu šoreiz uzņēmās Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons, lai audzēkņiem sniegtu ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās.

             Ekonomikas stundas ietvaros 2. kursa audzēkņi iejutās bankas kredītkomitejas speciālistu lomā, kā rezultātā iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu. Savukārt, klases stundā nācās kļūt par personīgo finanšu konsultantu un apgūt tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu.

             Papildus mācībstundām “Dzīvei gatavs”, Reinis Jansons labprāt atsaucās uz lūgumu iesaistīties diskusijā ar grāmatvežu specialitātes meitenēm par nodokļu reformu, par tās ietekmi gan uz mājsaimniecībām, gan ekonomiku kopumā, gan arī uz grāmatveža profesiju.

             Mācībstundas "Dzīvei gatavs" audzēkņiem sniedz ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļauj iejusties bankas speciālista lomā. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīsta dažādas

 • pielāgošanās spējas;
 • skaitļošanas;
 • finanšu pratības;
 • kritiskās domāšanas;
 • problēmrisināšanas;
 • komunikācijas;
 • sadarbības;
 • līderības;
 • sociālā apzināšanās u.c. 21. gs. prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgas karjeras veidošanā.

             Jaunieši atzina, ka nodarbības bija interesantas un noderīgas, īpaši augstu novērtēja, ka tās tika balstītas uz reāliem piemēriem, kas ļāva izprast teorētisko zināšanu pielietojumu praksē. Visi uzrunātie labprāt līdzīgās stundās piedalītos atkārtoti.

Pedagogs karjeras konsultants Laimrota Surska

Pasākumu plāns PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2018. gada februārī skatīt šeit.

 

tn sportsb

2018. gada 22. janvārī RVT meiteņu basketbola komanda piedalījās sporta kluba AMI rīkotajās basketbola sacensībās. Meitenes spēkojās ar Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma, Rīgas Stila un modes tehnikuma, Jelgavas un Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu komandām. Meitenēm izdevās izcīnīt 2. vietu un nodrošināt dalību Latvijas finālsacensībās 29. janvārī.

Finālsacensībās bija jāspēkojas ar Jēkabpils, Rēzeknes, Rīgas Tūrisma un radošo industriju

pcizlaidums

Nedaudz netradicionālā laikā - 2018. gada 26. janvārī Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrā notika izlaidums kvalifikācijas “Poligrāfijas ražošanas tehniķis” absolventiem. Kvalifikācijas apliecības tika piešķirtas 23 speciālistiem, kuri, pamatojoties uz MK noteiktumiem Nr. 146 no 2011. gada 22. februāra “Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” un noslēgtu deleģēšanas līgumu starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums”, sekmīgi nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ( 82% no kvalifikācijas ieguvējiem to paveica ar vērtējumu 8 un augstāk). Četri absolventi kvalifikācijas pārbaudījumu nokārtoja izcili! Tas ir lielisks pierādījums tam, ka poligrāfijas nozarē strādājošie speciālisti ir ne tikai pieredzes bagāti, bet arī ļoti erudīti profesionālajās zināšanās.

Izlaidumu atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas izglītības metodiķis Normunds Tiltiņš.  Apsveikuma vārdus teica Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere. LPUA valdes priekšsēdētāja vietnieks, izdevējs un kvalifikācijas komisijas pārstāvis Artis Ērglis izteica gandarījumu un mudināja kvalifikācijas saņēmējus neapstāties pie sasniegtā. Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas metodiķe Ārija Čerpinska pauda atzinību  kvalificētajiem speciālistiem un izteica pārliecību, ka nebija jau nemaz tik grūti.

Kvalifikāciju “Poligrāfijas ražošanas tehniķis” ieguvušie speciālisti pārstāvēja trīs Latvijā pazīstamus uzņēmumus: SIA GR ART & PRINT, SIA Masterprint un digitālās drukas tipogrāfiju Dobums. Esam lepni un priecīgi par mūsu absolventu sasniegumiem, apsveicam viņus un vēlam demonstrēt profesionālu izcilību tālākajā darbā!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi