PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

nordplusposter

nordplus

Nordplus Jauniešu izglītības projekts

„Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība”

Nordplus Junior Project „Education based on work environment and mutual cooperation”

(No. NPJR-2015/10265)

Šajā projektā piedalās trīs profesionālās skolas no Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas.

Projekta koordinators ir PIKC „Rīgas Valsts tehnikums“. Partneriestādes ir Kauņas Tehniskā koledža (Kauno technikos kolegijos) no Lietuvas un Gēteborgas IT ģimnāzija (IT-Gymnasiet Göteborg) no Zviedrijas.

Projekta mērķis ir veicināt pārrobežu un starpskolu dialogu par praktisko mācību un prakses iespējām, projekta rezultātā izveidojot kopēju prakses programmu auto, datorikas un mašīnbūves specialitāšu audzēkņiem. Prakses programmas izveides procesā paredzēts iesaistīt arī visu trīs projekta dalībvalstu darba devējus, lai programmas saturs atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un vajadzībām. Ziemeļu-Baltijas valstu sadarbība dod iespēju izvērtēt un salīdzināt praktisko mācību norisi visās trijās partnerskolās, kā arī pārliecināties, ka rezultāti var būt noderīgi visam Ziemeļu-Baltijas reģionam.

nordplus1


Projekta galvenās aktivitātes ir audzēkņu prakses organizācija un īstenošana, kā arī partneru un darba sanāksmes, kurās projekta partneri plāno projekta realizāciju un izveido prakses programmu. Projekta noslēgumā notiekošajā konferencē projekta dalībnieki informē citas ieinteresētās puses par projektā iegūto pieredzi un rezultātiem.

norplus2

Projekts tiek īstenots divu gadu laikā – no 2015. gada augusta līdz 2017. gada jūlijam.

Informāciju par Nordplus projektu skatīt šeit.

25. maijā, ceturtdien, 7. stundas laikā – no plkst. 13.20 līdz 14.00 – RVT Aktu zālē notiks audzināšanas stunda Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 1.–3. kursa audzēkņiem. Šajā nodarbībā Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 4. kursa audzēknes Elizabete Marta Purviņa un Katrīna Elizabete Sīle, kā arī direktores vietniece Inga Šikova, kas šā gada sākumā bija Norvēģijā, pastāstīs par Erasmus+ mobilitātes projektā iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm. Projekta vadītāja informēs par iespēju piedalīties šajā projektā nākamajā mācību gadā.

Laipni aicināti arī citi interesenti!

Priecājamies par PIKC Rīgas Valsts tehnikums Krāslavas teritoriālās struktūrvienības komandas izcīnīto 3.vietu LMT Autosporta Akadēmijas Skolu kartinga kausa 2. posmā!

kartings2017

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi veiksmīgi piedalījušies VISC organizētajā otrajā ķīmijas piloteksāmenā, parādot ļoti labus rezultātus.

Šāds eksāmens tiek organizēts jau otro gadu ar mērķi noskaidrot, kāds ir skolēnu zināšanu līmenis dabaszinātnēs – ķīmijā un fizikā. To kārto vidējo vispārējo un profesionālo mācību iestāžu izglītojamie, kas apguvuši ķīmijas kursu. Jānorāda, ka vispārējās vidējās iestādēs šis kurss tiek apgūts 210 stundu apjomā trīs

2017. gada 3. maijā Rīgas Valsts tehnikumā par godu Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkiem notika svinīgs pasākums, kurā piedalījās  Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Tālavs Jundzis, bijušais Latvijas Republikas aizsardzības ministrs, kurš 1990. gada 4. maijā balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu kā Augstākās Padomes deputāts, jo tās sastāvā bija ievēlēts no Latvijas Tautas frontes saraksta. Tālavs Jundzis dalījās savās atmiņās gan par Neatkarības deklarācijas pieņemšanu, gan par laiku pēc Neatkarības deklarācijas pieņemšanas, gan arī par Neatkarīgās Latvijas atjaunošanas procesu.

Prominentā viesa stāstījums bija interesants un aizraujošs, sanākušie jaunieši ar neviltotu interesi klausījās bijušā deputāta un aizsardzības ministra stāstījumu par mūsu Neatkarīgās Latvijas Republikas atjaunotnes procesu. Pēc Tālava Jundža stāstījuma uzstājās  Rīgas Valsts tehnikuma ansamblis Māra Lasmaņa vadībā. Pasākuma noslēgumā RVT direktore Dagnija Vanaga Tālavam Jundzim izteica sirsnīgu paldies par iespēju piedalīties svinīgajā pasākumā un pasniedza Rīgas Valsts tehnikuma īpašo pildspalvu.

jk

Būvinženierim  Jānim Virs pirms kara Rīgā piederējušas vairākas ēkas, kuras ar testamentu novēlētas dažādām organizācijām. Daļa līdzekļu no Jāņa Virs ēkas Brīvības ielā 68 testamentā novēlēti Rīgas Valsts tehnikumam – maznodrošināto un sekmīgo audzēkņu atbalstam un tehnisko mācību kabinetu aprīkojuma iegādei.

             Kopš 2013. gada 1. septembra RVT audzēkņi saņem Jāņa Virs stipendiju. Lai audzēkņi varētu pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, nozīmīgi ir ikmēneša atestācijas rezultāti (labas un izcilas sekmes mācībās).

Četri Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi no 2017. gada  maija saņems Jāņa Virs stipendiju. Daļa no finansējuma tiks izmantota tehnikuma mācību telpu tehniskā nodrošinājuma iegādei.

jv

Rīgas Valsts tehnikumā 2017. gada 15. maijā viesojās Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas, Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors, Rīgas Valsts tehnikuma 2007. gada absolvents Artūrs Bukonts. Artūra Bukonta viesošanās skolā notika akcijas“Atpakaļ uz skolu 2017”ietvaros, ko rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar  jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Artūrs sanākušajiem jauniešiem pastāstīja par savām mācību gaitām Rīgas Valsts tehnikumā, dalījās iespaidos par prakses aktivitātēm projekta Erasmus + ietvaros Turcijā. Sniedza atbildes uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem, īpaši pasvītrojot to, ka iesāktās lietas ir jāpabeidz. Artūrs izteica sirsnīgu pateicību tehnikuma latviešu valodas skolotājai Ivetai Rūtiņai par sniegtajām zināšanām dzimtajā valodā.

Artūrs Bukonts ir viens no Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 30. gadadienas vēstnešiem.

skola21

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi 2017. gada 12.maijā piedalījās Eiropas Parlamenta informācijas biroja organizētajā Jaunatnes līdzdalības nedēļas  pasākumā, “#Balso Tu Kā?”, kura laikā  mūsu jaunieši aktīvi darbojās Dzirnavu ielas 27 ēkas pagalma labiekārtošanā, parādot, ka arī tā var būt aktīvs un balsot par pozitīvām pārmaiņām (pagalma un ēkas pārmaiņām). Tika iekārtota teritorija vietā, kur turpmāk notiks jauniešu pasākumi.

Pēc labi paveikta darba, aktīvisti tika aicināti uz zupas baudīšanu un pasākuma noslēgumu. Par dalību šajā pasākumā, Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji saņēma Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā vadītājas Martas Rībeles Atzinības rakstu.

balso

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

atv2017

Atzīmējot Eiropas dienu, Rīgas Valsts tehnikuma mazajā zālē 8. maijā notika viktorīna par Eiropas Savienību.

Viktorīnā piedalījas 12 komandas: pa vienai komandai no Dzelzceļa nodaļas, Mašīnbūves nodaļas, Krāslavas teritoriālās struktūrvienības, Balvu  teritoriālās struktūrvienības, Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas, Auto nodaļas un pa divām komandām no Komercdarbības nodaļas (G2 un GL2 grupu komandas), Datorikas nodaļas (D2-2 un D2-3 grupu komandas) un Drukas un mediju tehnoloģijas

2017. gada 28. aprīlī Valmierā Jāņa Daliņa stadionā sportiskā atmosfērā notika ZZ Čempionāta 11. sezonas pusfināls, kurā piedalījās GL1-2 grupas audzēkņi ar audzinātāju Karmenu Freimani. Uz ZZ festivālu atbalstīt GL1-2 grupu devās arī GL1-1 grupas audzēkņi ar audzinātāju Ievu Dorilu.

ZZ Čempionāts ir gada lielākais un gaidītākais notikums Latvijas skolēnu vidū, kuru jau 11. gadu organizē Zelta Zivtiņa. Tās ir aizraujošas 1.-12. klašu sacensības, kurās tiek mests izaicinājums gan fiziskajām spējām, drosmei un cīņassparam, gan erudīcijai, atjautībai, komandas garam un radošumam.

“ZZ Čempionāta” mērķi:

1) veicināt savstarpēju cieņu, iecietību un draudzību Latvijas skolēnu vidū.

2) popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu jauniešu vidū.

Lai pieteiktos dalībai ZZ Čempionātā un tiktu pusfinālā, komandai bija jāizpilda mājasdarbs – jāizveido Gifs, kuru GL1-2 grupa veiksmīgi izveidoja. GL1-2 grupa ieguva Instragram konkursa balvu, kā saliedētākā un atraktīvākā komanda.

zz2017

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi