PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

koris

 

2016. gada 7. decembrī Rīgas Valsts tehnikuma Aktu zāli pieskandināja jauktā kora „Laudate Charisma” sirsnīgais dziedājums. Koncerta programmas nosaukums „Triju zvaigžņu spožumā” jau teica priekšā, ka klausītājus sagaida latviešu komponistu skaistāko oriģināldziesmu programma. Un sanākušie klausītāji – gan Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi, gan arī skolotāji un darbinieki nebija vīlušies – kora atskaņojumā varēja noklausīties gan Emīla Dārziņa Vēl tu rozes plūc, Tevi atstāju, Mātes gars, Aizver actiņas un smaidi, Teici to stundu, to brīdi, Pazudusī laimīte, gan arī mūsu laikabiedru Imanta Kalniņa Buramdziesmiņu, Pa Misisipi kuģīts peld, Mūžu mūžos būs dziesma un

2016. gada 30. novembrī un 1. decembrī Liepājas Valsts tehnikumā, Liepājā,  sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un  sociālajiem un sadarbības partneriem,​ norisinājās starptautiskais profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības elektroinstalācijas konkurss​ Kurzemes elektromontāža 2016. Konkursā Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja elektrotehniķu specialitātes E3 grupas

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvis un absolvents Andis Lācis Eiropas lielākajā un prestižākajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2016 par savu sniegumu saņēma medaļu par izcilību.

No 1. līdz 3. decembrim Zviedrijas pilsētā Gēteborgā notika starptautiskais Eiropas profesionālo izglītības iestāžu konkurss "EuroSkills 2016". Konkursā piedalījās 28 valstu 490 dalībnieki, pārstāvot kopumā 35 dažādas profesijas. Pasākumu klātienē vēroja vairāk nekā 70 tūkstoši

Gaismas festivālā STARO RĪGA 2016 šogad īpaši izgaismota bija arī Rīgas Valsts tehnikuma ēkas fasāde no Krišjāņa Valdemāra ielas puses. Gaismas projekcijas nosaukums bija „Latviju mīlot un piepildot”. Šāds ir jaunās Rīgas Valsts tehnikuma himnas nosaukums. Tāds arī bija tehnikuma mērķis, piedaloties projektā ar himnas video versijas atskaņojumu, - sagādāt svētku sajūtu Rīgas iedzīvotājiem un viesiem un nodot sveicienus gaismas festivāla skatītājiem Latvijas dzimšanas dienā.

Skola ir mūsu tautas gara un spēka nesēju kaltuve. Tam pierādījums ir Latviju un Rīgas Valsts tehnikumu pasaulē pazīstamu padarījušie leģendārie cilvēki: komandkapteinis Hugo Legzdiņš, izcilais lidmašīnu konstruktors un būvētājs  Kārlis Irbītis, mākslinieks Teofīls Dreimanis, slavenais latviešu ceļotājs un pētnieks Aleksandrs Laime, kā arī daudzi citi no 35 000 speciālistiem, kas 97 gadu laikā absolvējuši tehnikumu.

Gaismas festivāla STARO RĪGA 2016 video projekcijā izmantots Jāņa Saļma un Anda Zariņa filmētais RVT himnas video klips. Himnas mūzikas autors ir Māris Lasmanis, bet teksta autors – Normunds Beļskis. To izpilda Andris Ābelīte, Aija Vītoliņa, Annija Putniņa, Dināra Rudāne, Atis Ieviņš, Kārlis Būmeisters, Edgars Jass, Norberts Skraucis un Raitis Aukšmuksts. Video klipa producente – Ieva Duļevska.

Objekta autori un realizētāji - Ieva Duļevska, Kaspars Studāns, Kaspars Erminass Rīgas Valsts tehnikumam viņus atbalstot, ir paveikuši lielu darbu, kam sekoja arī plaša rezonanse gaismas festivāla apmeklētāju vidū. Atliek novēlēt mums visiem šo gaismas projekcijas sajūtu saglabāt arī ikdienā līdz mūsu valsts un mūsu tehnikuma apaļajām jubilejām.

staro

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2016. gada 16. novembrī pedagogu profesionālās pilnveides kursu "Mūsdienīgas mācību vides pilnveidošanas priekšnosacījumi" ietvaros Rīgas Valsts tehnikuma skolotājiem un darbiniekiem bija iespēja noklausīties Latvijas Universitātes docentes  Dr. phych. Lauras Pirsko lekciju "Agresijas izpausmes formas",  kā arī pēc lekcijas piedalīties supervīzijā un dalīties ar kolēģiem savā pieredzē. Šie kursi norisinās no 09.11. - 14.12., nodrošinot 36 h ilgas

Rīgas Valsts tehnikuma gadskārtējā konference, kura notika 2016. gada 16. novembrī, bija veltīta aktuālai tēmai - „Kompetences izglītība – iespējas un risinājumi”. Ar ziņojumiem konferencē uzstājās dažādu nozaru speciālisti, aptverot visu problēmu loku, kas saistās ar zināšanām, prasmēm un attieksmi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas asociētā profesora Gunāra Stroda referāts "Pamatprasmes, karjeras prasmes un uzņēmējdarbības prasmes karjeras izglītībā” bija veltīts karjeras attīstības problemātikai. SIA „Izdevniecība RaKa” redaktors, pedagoģijas doktors Vilnis Purēns ziņojumā „Dialogs ceļā uz kompetenci: dialoga filozofija un dialoga veicināšanas praktiskās iespējas Latvijas Izglītības sistēmā” akcentēja izglītojamo pašpieredzes lomu un izvirzīja priekšlikumu, ka ieviešama ir pasūtījuma izglītība, kurā saturu nosaka pasūtītājs.

Latvijas Universitātes profesors Andris Kangro konferences dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas skolēnu kompetenci starptautisko pētījumu skatījumā un OECD rekomendācijām, uzsverot, ka Latvijas skolēnu kvalitātes līmenis ir pakāpeniski paaugstinājies un tā pieaugums ir augstāks, salīdzinot ar daudzām citām valstīm. Andra Zenčaka, Rīgas Valsts tehnikuma Tālākizglītības nodaļas vadītāja, iepazīstināja ar tehnikuma pieredzi kompetenču novērtēšanā un atzīšanā.

Latvijas Universitātes lektores Ērikas Lankas tēma bija „Skolotāja darbs kā pašvērtējuma un pašidentitātes veicinātājs”, kurā autore apskatīja pedagoga darba vērtējumu no sabiedrības un personīgā viedokļa un uzsvēra domu, ka skolotājam jāaug līdzi laikam. Būtisks bija Latvijas Universitātes docentes Lindas Romeles ziņojums "Cilvēkkapitāla veidošanās un izglītības ekonomiskie un neekonomiskie ieguvumi indivīda un sabiedrības līmenī". Autore ar praktiskiem piemēriem ilustrēja izglītības ekonomisko un neekonomisko ieguvumu, uzsverot sociālo ieguvumu nozīmi.

Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotāja, ķīmijas doktore Aiva Gaidule ziņojumā "Jēdzienu un procesu modelēšana kā viena no dabaszinātniskās kompetences pilnveidošanas iespējām" iepazīstināja ar izpratnes veidošanas iespējām mācību procesā un gūto pieredzi skolēnu līdzdalībai mācību vielas apgūšanā. Ģimnāzijas skolotāji sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu un Latvijas Izglītības fondu šo pieredzi iekļāva starptautiskā projektā, kurā piedalījās 7 valstis, gūtās pieredzes atziņas tika publicētas arī ASV izglītības žurnālā.

Konferences dalībnieku diskusiju rezultātā un, pamatojoties uz ziņotāju atziņām, tika pieņemti konferences secinājumi: Latvijā kompetences izglītība jau tiek īstenota un atbalstāma ir tās paplašināšana; aktuāla ir sadarbības pedagoģija; mācību procesā jāuztur visa veida un formas dialogs; karjeras attīstībai būtiska ir interešu izglītība; Latvijā nav vienlīdzīgas izglītības iespējas, kā arī pastāv atšķirības pilsētu un lauku skolās, dažādos skolu tipos un dažādi ir skolēnu sasniegumi atkarībā no ģimenes sociālekonomiskā stāvokļa.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

PIKC RVT praktisko mācību centrā no 9. līdz 11. novembrim notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu enerģētikas nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "KNX darbības pamati, sistēmu uzbūve un vadība". Seminārā jaunas zināšanas par gudro ēku tehnoloģijām apguva aptuveni 20 pedagogi, kas saņēma arī profesionālās pilnveides apliecības. Semināra organizēšanā piedalījās Valsts izglītības satura centrs, SIA "Doma" speciālisti, kā arī KNX eksperts no Vācijas kompānijas Lucas-Nülle GmbH speciālists Hermanis Kirheis.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2016. gada 19. oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija un PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa aicināja ieinteresētus jauniešus un izglītības iestāžu un pašvaldību karjeras konsultantus uz izglītojoši-izklaidējošu pasākumu „DRUKAS UN MEDIJU DIENA 2016”. Tas bija veltīts Starptautiskajai drukas dienai, ko visā pasaulē atzīmē, cildinot drukas industrijas „ciltstēvu”, izcilo izgudrotāju Johannu Gūtenbergu.

Visas dienas garumā PIKC RVT Praktisko mācību centrā Rīgā, Dārzciema ielā 70 notika lekcijas un meistardarbnīcas, kuru mērķis bija iepazīstināt jauno paaudzi ar drukas un mediju nozari un izglītības un karjeras iespējām tajā. Par lielu prieku organizatoriem pasākums bija kupli apmeklēts, uz to ieradās 125 vispārizglītojošo skolu audzēkņi un30 skolotāji un karjeras konsultanti.

Nelielu lekciju laikā uzņēmumu, kā arī poligrāfijas un iepakojuma nozaru organizāciju pārstāvji stāstīja par to, kā top iespieddarbi, iepazīstināja ar mūsu valsts vadošajiem uzņēmumiem un to, kādas ir jauniešu iespējas veidot savu karjeru pēc RVT Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas beigšanas. Vairāki kādreizējie absolventi, kas šodien ir vadoši nozares speciālisti, dalījās pieredzē, kā veiksmīgi izvēlēties profesiju un veidot karjeru Latvijas un starptautiskos uzņēmumos. Tikai runāts arī par to, kādiem mācību priekšmetiem skolā jāpievērš lielāka uzmanība un kādas rakstura īpašības sevī jāattīsta jauniešiem, kas vēlas savu darba dzīvi saistīt ar drukas un mediju tehnoloģiju nozari. Sevišķi tika uzsvērts tas, ka nozarē tiek izmantotas ļoti modernas, augsti tehnoloģiskas iekārtas un darbs ar tām prasa lielu atbildības sajūtu, tehnisku domāšanu, radošu pieeju un spēju nepārtraukti papildināt zināšanas.

Visas dienas garumā jaunajā praktisko mācību centrā darbojās meistardarb­nīcas, kurās jaunieši varēja pārliecināties par savu piemērotību konkrētām nozares profesijām: sadarbībā ar iespieddarbu sagatavošanas speciālistiem izgatavot savas vizītkartes maketu; apmeklējot multimediju darbnīcu, iejusties gan fotogrāfa, gan fotomodeļa lomā (pasākumā iesaistījās arī Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas topošie vizuālā tēla stilisti), iespiešanas darbnīcā redzēt kā ofseta tehnikā drukā plakātu, bet iespieddarbu apstrādes darbnīcā izmēģināt spēkus darbā ar papīru, kartonu un citiem drukas industrijā izmantojamiem materiāliem.

Jauniešu lielā interese un aizrautīgā dalība meistardarbnīcās sagādāja lielu prieku un gandarījumu pasākuma organizatoriem, viešot cerības, ka kāda daļa no tiem izvēlēsies apgūt drukas nozares profesijas un nozarei nākotnē piepulcēsies ieinteresēti, profesionāli labi sagatavoti un motivēti darbinieki.

tn DSC 0034

 

tn DSC 0092

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Antons Timofejevs Rīgas Valsts tehnikumā ieguva ofseta iespiedēja kvalifikāciju, vēlāk Jauniešu garantijas ietvaros pusotra gada laikā apguva poligrāfijas ražošanas tehniķa profesiju. Savu karjeru Antons sāka poligrāfijas uzņēmumā SIA “PNB Print”, kur strādāja par palīgstrādnieku. Pašlaik viņš šajā pašā uzņēmumā ir projektu vadītājs.

Antona Timofejeva pieredzes stāstu lasīt šeit.

Latvijas Reitingi