PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. gada 4. aprīlī Profesionālās izglītības kompetences centrā „Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkurss „Erudīts 2019”, kurā sacentās 12 skolu komandas.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” konkursā pārstāvēja Komercdarbības nodaļas GK2-1 grupas audzēkņi - Linards Andersons un Dāvis Lapiņš, S2 grupas audzēkņi – Lorenco Terlizzi un Matīss Ķevers, D1-2 grupas audzēknis Dāvis Dābols, D1-1 grupas audzēknis Patriks Jasinovičs. Darbojoties radošajās stacijās, audzēkņiem bija jāpierāda savas zināšanas matemātikā, dabazszinībās, informātikā, latviešu valodā, vēsturē, angļu valodā, sociālajās un pilsoniskajās prasmēs un ekonomikā. Katrai komandai bija jāsagatavo mājas darbs “Vējš iedvesmo.”

Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas 2. kursa grupas GK2-1 audzēkņi Linards Andersons un Laura Krūzmane 2019. gada 27. martā piedalījās PIKC „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” rīkotajā starptautiskajā konkursā „Learn, Know, Do, Can, Show” nominācijā „Jaunais komersants”. Tehnikuma audzēkņi ieguva 2. vietu, sacenšoties starp trešā, ceturtā kursa audzēkņiem un pat absolventiem.

Konkursa uzdevums bija no „melnās kastes” izlozēt produktu. Šis produkts bija pamats, kur konkursantiem bija jāizdomā kā produkts izskatīsies, kāds būs sortiments, kāda būs cena produktam, kā tas tiks pozicionēts un virzīts tirgū. Mūsu audzēkņi izlozēja produktu lakats un lieliski tika galā ar uzdevumu.

Lūk, ko saka Linards par konkursu:

„Viens no konkursa uzdevumiem bija 110 minūtēs izdomāt, kā mēs varētu pārdot produktu, kuru izlozējām. Šī uzdevuma ietvaros mums vajadzēja izdomāt jaunu uzņēmumu – gan uzņēmuma logo, gan moto, kā arī mūsu izdomātajām precēm akcijas cenu, par kādu mēs tās pārdotu. Šis bija ļoti interesants pasākums, jo tas mums lika sastrādāties komandā, paplašināt savu draugu loku un, protams, papildināt un likt lietā savas iegūtās zināšanas. Šis konkurss mums ļoti patika, kā arī esam priecīgi par iegūto 2.vietu. Paldies skolotājai Rebekai par iespēju piedalīties šādā konkursā.”

Rakstu sagatavoja: RVT Audzēkņu servisa vadītāja Rebeka Grīnfelde

Projekta nr. 2018-1-LV01-KA202-046990

Šogad no 18. līdz 23. martam Somijas pilsētā Porvo Erasmus + projekta "Efektīvas dialoga metodes starp millennium paaudzi, skolotājiem un darba devējiem” ietvaros RVT pedagogi un personāls piedalījās kārtējā starptautiskā projekta partneru tikšanās fāzē – mācībās. No Latvijas puses projekta sanāksmē ņēma dalību 10 pedagogi un personāls.

Pirms mācībām dalībnieki no visām projekta partneru valstīm veica pētījumu, kura mērķis bija noteikt pašreizējās komunikācijas līmeni starp pasniedzējiem un audzēkņiem, kā arī to, kā šī saskarsme izpaužas mācību stundās un praktiskās nodarbībās, un kā rezultāts ietekmē skolēnu mācību rezultātus. Pētījums tapa sadarbībā ar audzēkņiem, kuri piedalījās informācijas apzināšanā, kā arī noteica un izteica savu personīgo viedokli un skatījumu uz komunikācijas stāvokli starp skolotājiem un skolēniem.

Mācību laikā pasniedzēji no Latvijas, Somijas, Bulgārijas un Slovēnijas dalījās ar praksi darbā ar millennium (jeb Y; dzimuši laika periodā no 1980. līdz 1994. gadam) un post millennium (jeb Z; dzimuši laika periodā no 1995. līdz 2010. gadam) paaudžu pārstāvjiem, lai saprastu, kā šīs paaudzes mainījušās, kādā virzienā tās izmaiņas ved un ko sagaidīt no nākotnes audzēkņiem, kas pārstāv jau Z un Alfa (dzimuši laika periodā no 2010. gadam līdz pašlaik) paaudzes.

Projekta partneru sanāksmes mērķis bija izstrādāt metodes, kuras pielietojot mācību darbā skolotāji var veiksmīgi sadarboties ar šīs paaudzes pusaudžiem. Tikšanās laikā tehnikuma pārstāvji iepazīstināja ar Somijas izglītības sistēmu, kā arī ar vietējās izglītības iestādes Careeria mūsdienīgām un arī praktiskajām nodarbībām piemērotām telpām.

Mācības notika divās daļās: teorētiskajā daļā Somijas izglītības sektorā strādājošie iepazīstināja dalībniekus ar vietējo izglītības sistēmu un tās pieejām, praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja strādāt grupās un izstrādāt metodes darbā ar millennium paaudzi.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Auto nodaļas A1-2 un A1-3 grupu audzēkņi 2019. gada 21. martā iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Rīgas Motormuzeju. Audzēkņus Motormuzejā sagaidīja iespēja darbnīcā iepazīties ar elektromotoru darbības pamatprincipiem, varēja pagatavot arī elementāru elektromotora modelīti, lai izprastu tā funkcionalitātes pamatprincipus. Lai arī uzdevums bija it kā pavisam vienkāršs, ne visiem izdevās iegriezt stieplīti - primitīvo elektromotoru. Motormuzejā audzēkņi noklausījās un iepazinās ar prezentāciju par elektroauto attīstību, par plusiem un mīnusiem un iespējamajiem attīstības virzieniem, tendencēm šajā tirgus segmentā.

Otrajā ekskursijas daļā audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar Rīgas Motormuzeja ekspozīciju muzeja restaurācijas darbnīcu vadītāja pavadībā. Viņš iepazīstināja jauniešus ne tikai ar muzeja eksponātu vēsturi, bet uzsvars tika likts uz stāstiem  un niansēm par katra modeļa restaurācijas procesu, niansēm, tehnikām, autentiskumu. Interesanti un dažādi bija stāsti arī par to, kā daži modeļi ir tikuši līdz Rīgas Motormuzeja ekspozīcijai. Jauniešiem viesojoties restaurācijas darbnīcās, radās iespēja aplūkot vairākas automašīnas, kā arī motociklu dažādās restaurācijas fāzēs. 

Paldies Rikardai Damrozei-Spruncei un Ievai Dorilai par pasākuma organizēšanu.

2019. gada 29. martā Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja noskatīties filmu „Tēvs Nakts” (Lielā Kristapa balvas nominācijās „Labākais spēlfilmas režisors” (Dāvis Sīmanis), „Labākais spēlfilmas operators” (Andrejs Rudzāts), „Labākā aktrise otrā plāna lomā” (Ilze Blauberga), kura dod ieskatu Otrā pasaules kara norisēs Latvijā – stāsts ir par Žani Lipki un viņa ģimeni, kas kara laikā un ļoti drūmos apstākļos no nāves glāba ebrejus. Filmas scenārijs veidots pēc Ineses Zanderes grāmatas „Puika ar suni” motīviem.

Rīgas geto muzeja vēsturnieks Jānis Medisons teica ievadvārdus un ieskicēja sanākušajiem filmas skatītājiem nelielu ceļvedi tā laika vēstures notikumos.

Konkursa moto - Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to (Viktors Igo).

Konkursu organizē – PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Audzēkņu pašpārvalde, sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

Konkursa mērķis – izmantojot jebkuru literatūras žanru, rosināt, atbilstoši konkursa tēmai, radoši paust savas domas un izjūtas.

Konkursa dalībnieki – konkursā var piedalīties ikviens audzēknis, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un nepublicētu darbu latviešu valodā.

Konkursa darbs - autora brīvi izvēlētā žanra daiļdarbs, kura apjoms nepārsniedz A4 formāta lapu. Darbs jānoformē datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti.

Darba iesniegšana – personīgi līdz 1. jūnijam plkst. 16.00 tehnikuma kancelejā, vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Darbam jāpievieno slēgta aploksne vai otrs e-pasta sūtījums, kurā norādīts autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasta adrese), un konkursa darba nosaukums. Konkursa darbus autoriem neatdod.

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam un domas oriģinalitāte.

Darbu vērtēšanas komisijas sastāvs – Daiga Ziediņa (vadītāja), Guntars Bernāts Ilgvars Forands, Rebeka Grīnfelde.

Apbalvošana: 1.-3.vietai naudas balvas, kā arī vēl 5 veicināšanas balvas.

Uzvarētāju paziņošana – konkursa uzvarētājus publiski paziņos, sveiks un apbalvos 2019. gada 2. septembrī.

Labākie darbi var tikt publicēti grāmatā „Rīgas Valsts tehnikums 100”. Tehnikums patur tiesības konkursa darbus izdot speciāli konkursam veltītajā grāmatā.

 

Elektrisko instalāciju specialitātes konkursā Ventspils tehnikumā 21. un 22. martā PIKC RVT pārstāvēja E3-2 grupas audzēkņi Olga Gaidele un Vadims Konošonoks. Šajā konkursā, audzēkņiem strādājot komandā, bija jāizpilda teorētiskais tests, pēc dotā apraksta jāizveido elektriskā slēguma shēmas un jāsamontē elektriskā piedziņas shēma ar sadali. Ar sarežģītajiem uzdevumiem audzēkņi ļoti veiksmīgi tika galā un par savu paveikto darbu ieguva 2. vietu starp visām pārstāvētajām citu skolu komandām kā arī konkursa sponsoru sarūpētās balvas. Audzēkņus konkursam sagatavoja pasniedzējs Sandis Breiers, bet atbalstīt līdzi devās viņu elektrotehnikas pasniedzējs Uldis Heidingers. Audzēkņi ieguva Latvijas mēroga konkursu pieredzi, iemācījās sastrādāties komandā un veikt sarežģītu elektrisko shēmu zīmēšanu un montāžu.

Rīgas Valsts tehnikuma Kokapstrādes, Ķīmijas tehnoloģijas, Komercdarbības, Datorikas un Auto nodaļas 3. kursa audzēkņiem 2019. gada 8. un 18. martā bija brīnišķīga iespēja tikties ar Groningenas Universitātes (Nīderlande) studenti L. Baldiņu pasākumā „Darba intervija: kas? ko? kā? kāpēc?” Audzēkņi guva ļoti noderīgas zināšanas un praktiskus padomus, kā labāk veidot CV un motivācijas vēstuli, kā izturēties darba intervijas laikā.

Tikšanās notika pozitīvā un nepiespiestā gaisotnē. Audzēkņiem bija iespēja rast atbildes uz daudziem jautājumiem, kas būs noderīgi, uzsākot darba gaitas.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2019. gada 14. martā ar biznesa plānu prezentāciju noslēdzās Komercdarības nodaļas organizētais PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu Biznesa plānu konkurss.

Konkursa mērķi:

  • aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu;
  • mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt un pielietot praksē;
  • iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē;
  • izkopt prezentēšanas un viedokļa aizstāvēšanas prasmes.

Konkursā piedalījās 18 audzēkņi ar 13 biznesa plāniem un tajā bija pārstāvētas Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa, Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa, Balvu teritoriālā struktūrvienība, Krāslavas teritoriālā struktūrvienība, Laidzes teritoriālā struktūrvienība un Komercdarbības nodaļa.

Šī gada konkursa tēma – „Uzdrīksties, tici, dari!”. Konkursa dalībnieki savos biznesa plānos piedāvāja realizēt idejas, kas ir saistītas ar bērnu apģērba šūšanu, skaistumkopšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, arī molekulāro kulināriju, aplikācijas izstrādāšanu, kas ļautu Baltijas valstu iedzīvotājiem ceļojumu laikā izzināt interesantākos apskates objektus, plānotāju un klažu ražošanu, smaržu plāksterīšu zeķēm un smaržu maisiņu apaviem ražošanu, mantu uzglabāšanas pakalpojuma sniegšanu pludmalē. Konkursa dalībniekiem bija jāpārliecina žūriju, ka biznesa plānā piedāvātā biznesa ideja ir dzīvotspējīga, kā arī jāatbild uz žūrijas komisijas jautājumiem. Arī paši konkursanti uzdeva jautājumus viens otram.

Liels paldies skolotājiem Klārai Paipalai, Atim Papinam, Andim Zavadskim, Brigitai Bržeskai, Lāsmai Balceraitei, Andrai Zenčakai, Agitai Svarinskai, Valentīnai Miķelsonei, Birutai Šāvelei par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam.

Paldies dalībniekiem un sveicam uzvarētājus!

1.vieta Inta Žeibe G3

2.vieta Linards Andersons, Ieva Luīza Baranova GK 2-1

3.vieta Ajūna Aļeksejeva G3

2019. gada 8. martā Rīgas Valsts tehnikuma E3-2 un K3/S3 grupās viesojās Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos, asoc. prof. Dr. med. Dzintars Mozgis. Prominentais viesis savā uzrunā akcentēja daudzus ar veselību saistītus aktuālus jautājumus. Sarunas laikā jaunieši saņēma atbildes uz jautājumiem: Kas ir veselība? Kas to nosaka?  Kas ir saprātīgs cilvēks? Saruna ar jauniešiem izvērtās aktīva, Dzintars Mozgis aicināja jaunos cilvēkus attiekties pret veselības jautājumiem nopietni. Ir gandarījums, ka viņa teiktais mūsu jauno paaudzi neatstāja vienaldzīgu.

Latvijas Reitingi