PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

“Etiķetes principi ir auguši un mainījušies līdz ar visu civilizēto sabiedrību un kā nerakstīti likumi regulē visa veida komunikāciju. Izprotot un apgūstot etiķetes būtību, ikvienā situācijā iespējams justies brīvi un dabiski. Biznesa etiķetes ievērošana sekmē ilgtermiņa sadarbību, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un cilvēcīgi profesionālām attiecībām”: ar šādiem vārdiem B1, B2, B3 un B4 grupu audzēkņus 26. novembrī Riga Islande Hotel karjeras izglītības pasākumā “Ekselence klientu apkalpošanā” uzrunāja starptautiska mēroga speciāliste profesionālās etiķetes, komunikācijas un protokola jautājumos Irma Kalniņa. Irma Kalniņa paralēli lietišķās etiķetes jautājumiem ar jauniešiem runāja gan par savu karjeras ceļu, gan par darba meklēšanas pieredzi, gan par dzīves vērtībām.

Pēc nopietnās un pārdomu raisošās I.Kalniņas nodarbības, gan audzēkņus, gan pedagogus uzmundrināja un sajūsmināja Bite Latvija klimata kontroles menedžere Laura Pļavniece, kura iepazīstināja ar Bite Latvija darbības pamatvērtībām un informēja par darba iespējām uzņēmumā. Stāsts bija tik iedvesmojošs, ka ne tikai audzēkņi, bet arī pedagogi pārdomāja, vai nepievienoties Bite Latvija komandai.

Savukārt Riga Islande Hotel mārketinga nodaļas pārstāve Elīna Šterna raksturoja darba specifiku viesmīlības nozarē, kā arī informēja par darba un prakses iespējām uzņēmumā, kas radīja interesi ne vienā vien klausītājā. Pēc nopietnajām nodarbībām audzēkņiem bija iespēja nelielā ekskursijā iepazīties ar viesnīcu.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar mērķi iegūt izpratni par veiksmīgas sadarbības un komunikācijas (verbālās un neverbālās) pamatprincipiem un niansēm, par lietišķās etiķetes nozīmi veiksmīgas karjeras veidošanā darba tirgū.

           Diena bija patiesi izdevusies, jo piedāvātā informācija bija gan aktuāla, gan interesanta, gan noderīga neatkarīgi no tā, kādu karjeras ceļu katrs izvēlēsies. Jaunieši atzinīgi novērtēja nodarbības vietas izvēli Riga Islande Hotel, kas bija izvēlēta ar mērķi audzēkņus iepazīstināt ar lietišķo vidi.

Paldies Irmai Kalniņai, Bite Latvija un Riga Islande Hotel par sirsnīgo uzņemšanu, visiem iesaistītajiem un paldies skolotājai Baibai Purlicai, kura uzņēmās pasākuma vadīšanu.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Laimrota Surska

Ienākot Rīgas Valsts tehnikumā, ne viens vien noteikti pamanīja stendu „Ražots skolā”, kurā varēja redzēt audzēkņu izveidoto skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) ražoto produkciju. Minētos SMU ir izveidojuši Komercdarbības nodaļas B3; GK2-1; GL3-1 un GK3 -1 grupu audzēkņi.

Skolēnu mācību uzņēmums ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos pārstāv Junior Achievement Latvija un skola.

SMU mācību metode ir interaktīva mācību metode, kura vērsta uz apzinātu, mērķtiecīgu visu iesaistīto pušu mijiedarbību un līdzdarbošanos, šī mācību metode ietekmē mācību satura attīstību, kas paver lielas improvizācijas iespējas pedagogam un skolēnam.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā uzņēmējspējas attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi.

SMU programmas mērķis – jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.

Neatkarīgi no apgūstamās profesijas, katram no šī brīža esošajiem audzēkņiem nepieciešams attīstīt uzņēmējspējas, jo ikvienam no viņiem nāksies pārdot savas darbaspējas, konkurēt darba tirgū, attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes un vēl daudz ko, ko ne vienmēr iespējams iemācīties mācību vielu apgūstot tikai teorētiski. SMU ir ideāls variants šo prasmju attīšanai, jo apgūtā teorija tiek pielietota un pārbaudīta praksē. Piemēram, apgūstot komercdarbības pamatus, nav svarīgi, ka audzēknis māk testā atzīmēt pareizo variantu par nepieciešamajām prasmēm un priekšnoteikumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, ja īsti neredz tā pielietojumu, ievērojami labāks rezultāts tiek sasniegts, ja mācības notiek pēc principa “mācies darot”.

Darbojoties SMU programmā, audzēkņi izjūt, kāds ir komandas veidošanas, idejas izstrādes, plānošanas process. Ne visiem izdodas savstarpēji saskaņot savu darbību, izturēt atbildības nastu, izpildīt solīto un paspēt laikā. Bieži vien sākotnējā iecere stipri atšķiras no gala rezultāta, jo ne viss saplānotais ir realizējams, ir vilšanās, bet šie secinājumi ir milzu ieguvums, ko arī mācamies izprast. Jā, dažkārt teorijas stundas zaudē, bet tas noteikti ir tā vērts, jo ieguvums un sapratne par uzņēmējdarbību ir daudz plašāka reāli darbojoties, nevis tikai klausoties skolotāja stāstīto.

Vai ir viegli panākt audzēkņu iesaistīšanos šajos uzņēmumos un tos koordinēt – protams, ka nē. Priecājos, par visiem audzēkņiem, kuri atsaucās SMU idejai un īpašs paldies skolotājai Rebekai Grīnfeldei, kura ir ieinteresējusies par SMU programmu un šobrīd ir vislielākais atbalsts šajā darbā gan audzēkņiem, gan skolotājam.

Priekšā mums 8. decembris, kad tirdzniecības centrā Domina Shopping norisināsies Junior Achievement Latvia (JA Latvia) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētais skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākums CITS BAZĀRS. Iespējai tirgoties pasākumā CITS BAZĀRS bija pieteikušies 400 skolēnu mācību uzņēmumu, bet Domina Shopping pulcēsies 170 labākie uzņēmumi no visas Latvijas.

Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēs 7 SMU no B3, GK2- 1, GL3- 1 un GK3- 1 grupām. Pasākuma ietvaros pieredzējusi profesionāļu, uzņēmēju un akadēmisko spēku komanda jaunos uzņēmumus vērtēs un apbalvos 7 nominācijās:

* Sociāli atbildīgs uzņēmums;

* Inovatīva biznesa ideja;

* Labākais stends;

* Labākā pārdošanas komanda;

* Komerciālākais produkts;

* Sociālo mediju komunikācija;

* Uz zināšanām balstīts uzņēmums.

Vēlēsim veiksmi un sniegsim atbalstu audzēkņiem, kuriem šobrīd pats nopietnākais gatavošanās darbs.

SMU 1

Latvijas valsts simtā dzimšanas diena ir godam nosvinēta, taču ar to svinēšana nav noslēgusies. Latvija var lepoties ar Rīgas Valsts tehnikumu kā vienu no senākajām profesionālās izglītības iestādēm, kas dibināta 1919. gada 29. decembrī.

Par godu Rīgas Valsts tehnikuma simtgadei, tehnikuma audzēkņi un pasniedzēji tiek aicināti ieskandināt jubilejas gadu ar svētku koncertu “Rīgas Valsts tehnikumam rit 100.”. Koncertā piedalīsies tādi pazīstami mūziķi kā Andris Ābelīte, Aija Vītoliņa, Ieva Sutugova, Atis Ieviņš, Igo un Annija Putniņa. Koncerta programmas vadītāja Ieva Duļevska sanākušos iepazīstinās ar tehnikuma dibināšanas vēsturi, kā arī pastāstīs par Rīgas Valsts tehnikuma dibinātājiem un absolventiem, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Koncerts tiek rīkots, pateicoties piešķirtajam valsts budžeta finansējumam iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros.

Rīgas Valsts tehnikums, atsaucoties iniciatīvai „Latvijas skolas soma”, Rīgas Latviešu biedrības namā veido plakātu izstādi “Latvijai 100 – RVT 100”. Ekspozīcijas saturiskā daļa tiek veidota tā, lai stiprinātu Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes. Pirmā stāva vestibilā plānots izstādīt audzēkņu izstrādātos plakātus Latvijai 100, bet RLB trešā stāva vestibilā paredzēts izstādīt plakātus, kas veidoti izmantojot RVT muzeja arhīva materiālus. Izstādes atklāšana plānota 28. novembrī plkst. 14:00 Rīgas Latviešu biedrības nama pirmajā stāvā.

14. novembrī Krāslavas teritoriālās struktūrvienības jaunieši tikās ar novada deputātiem, vadītājiem un uzņēmējiem pasākumā “Kafija ar politiķiem”. Diskusijā piedalījās pilsētas skolu jaunieši, tajā skaitā tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu parlaments.  Pasākuma ietvaros tika pārrunāti jauniešiem svarīgi jautājumi, piemēram, dalība projektos, jauniešu nodarbinātība, līdzdalība, jaunatnes politikas attīstība novadā. Kā prioritāte tika izvirzīta jauniešu uzņēmējdarbība, izvērtējot karjeras izaugsmes iespējas. Aktivitāte tapa sadarbībā ar Krāslavas novada Izglītības pārvaldi.

rvtp

8.novembrī jau piekto gadu notika papīra tiltu konstruēšanas starptautiskās sacensības “Papīra tilti”, kuras rīko Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu pašpārvalde. Tilts bija jābūvē no 50 A4 formāta lapām un līmes, šos materiālus dalībniekiem nodrošināja organizētāji. Komandām tika piešķirti arī instrumenti papīra apstrādei – 30 cm lineāls, papīra nazis, zīmulis. Papīra tiltu konstruēšanai tika atvēlētas divas stundas, bet pēc tam sākās vērtēšana – tiltus ievietoja slogošanas aparātā un novēroja tā izturēto slodzi. Par uzvarētāju atzīts tas tilts, kurš izturēja vislielāko slodzi. Sacensības notika trijās

6c1a2e18 23af 4cab a2da 2a898bbc1ac2

9ccb696c 187f 4b34 a3a8 caf5941917cd 2

Valsts svētku noskaņa tika radīta arī ekonomiskas stundā, kur audzēkņiem bija iespēja sevi pārbaudīt par to, cik daudz zina par naudu un tās veidiem Latvijā no valsts dibināšanas laika līdz eiro ieviešanai. Lai spēle būtu aizraujošāka, tā tika izspēlēta interaktīvā veidā Kahoot vidē.

 RVT avīzē skatīt šeit.

lgvs

Gaidot Latvijas Republikas proklamēšanas svētkus 15. novembrī, PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā viesojās Zemessardzes 27. kājnieku bataljona kaprālis Juris Dārziņš. Viņš tikās ar jauniešiem, iepazīstinot viņus ar Latvijas Republikas Zemessardzes vēsturi, funkcijām, kritērijiem, kas jāievēro   stājoties jaunsardzē, zemessardzē. Juris Dārziņš bija gandarīts par līdzšinējo sadarbību ar mūsu tehnikuma audzēkņiem. Šobrīd Andrejs Paimetovs no 1. kursa ir aktīvs jaunsardzes dalībnieks, zemessardzē aktīvi darbojas Jekaterina Krasovska, un Ritvars Jānis Fridbergs.

Latvijas Republikas Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra. Zemessardze dod iespēju Latvijas Republikas pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot jaunus draugus un domubiedrus, veicināt savas pašapziņas izaugsmi.Uzsākot dienestu, zemessargs apgūst pamatapmācību, ieroču mācību, pirmo medicīnisko palīdzību, militāros sakarus, topogrāfiju, ierindas mācību, reglamentus, lauka kaujas iemaņas, izdzīvošanu un nodaļas – vada līmeņa taktiku. Pēc pamatapmācības apgūšanas ir iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, piedaloties kursos, kas dod iespēju saņemt nākamo dienesta pakāpi.   Noslēgumā kaprālis Juris Dārziņš, sveicot mūs Valsts svētkos, atgādina visiem – ja gribam dzīvē daudz ko sasniegt, jāaizmirst vārdi: nē, negribu, nevaru.

tn apdirektore

ap1

ap1

ap1

ap1

 

ap1

ap1

ap1

ap1

tn ap9

 

2018. gada 13. novembrī patriotiskās nedēļas „Latviju mīlot un piepildot” ietvaros grupas A2-2, E2-2, S2, D2-1, D2-3, N2, TA2/TP2 un L2 Kultūras ministrijas iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja pasākumu „Tikšanās vieta Rīgas pilsētas II teātris”, kura laikā jauniešiem bija iespēja pašiem personīgi nokļūt 100 gadus senā pagātnē, Rīgā, Pilsētas II teātrī, kur kopā sanāca gan aicināti pilsoņi, gan arī interesenti, kas noklausījās vēsturisko Latvijas Republikas proklamāciju.

sv18

Latvijas Reitingi