PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Pasaules bērnu aizsardzības dienā – 1. jūnijā PIKC RVT Praktisko mācību centrā notika Jauniešu diena, kura pulcināja gan tehnikuma audzēkņus, gan arī daudzus interesentus.

Pasākumu atklāja Rīgas Valsts tehnikuma ansamblis Māra Lasmaņa vadībā, iesākot ar tehnikuma himnu. Uzvedumu bija sagatavojuši tehnikuma teātra pulciņa jaunieši, RVT jauniešu deju kolektīvs priecēja sanākušos ar divām dejām skaistos Bārtas novada tautas tērpos. Krāslavas teritoriālās struktūrvienības meitenes demonstrēja pašu darinātos tērpus, kas tapuši skolotājas Rutas Zambares vadībā. Pasākuma vadītāja Solveiga Keistere pēc atklāšanas visus klātesošos aicināja aizrautīgi piedalīties saplānotajās aktivitātēs. Praktisko mācību centrs virmoja no pozitīvi uzlādētiem jauniešiem un viņu dalības gan izglītojošās nodarbībās, gan sporta, gan arī kustību aktivitātēs.

“Manas karjeras iespējas poligrāfijas nozarē”, meistardarbnīca Mašīnbūves nodaļas jauniešiem, “RVT elektro”, meistardarbnīcas Dzelzceļa nodaļas jauniešiem, Kokapstrādes nodaļas jauniešiem, “IKT – aizraujoša nodarbe”, “Ja esi automehāniķis” – tie ir tikai daži no meistardarbnīcu nosaukumiem, kurās jaunieši aktīvi rosījās. Neizpalika kulinārijas gardumu baudīšana, mākslas nodarbības, sporta disciplīnas un, protams, noslēgumā pašu gatavotas aukstās zupas izgaršošana.

            Ir prieks satikt tik daudz jauniešus ar mirdzošām acīm un vēlmi darīt. Auto darbnīcā jaunos automehāniķus uz teorētisko prezentāciju ar grūtībām izdevās atraut no motora skrūvēšanas. Lai audzēkņu vēlme izzināt ko jaunu savā profesijā arī turpmāk neapsīkst visa jaunā mācību gada garumā! Tiekamies arī 2. jūnijā!

jd2018

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

nk2018

23. maijā Rīgas Valsts tehnikuma Aktu zālē norisinājās Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta “Attractive e-learning materials for provision of qualitative education (Atraktīvi e-mācību materiāli kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai), Nr. NPJR-2017/10226 noslēguma konference. Konferencē piedalījās projekta vadītāja, koordinatori, audzēkņi, skolotāji no projekta dalībskolām – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Porvoo Starptautiskās koledžas (Somija) un Valgas Apgabala profesionālo mācību centra (Igaunija), kā arī interesenti no Rīgas Valsts tehnikuma un citām profesionālās izglītības iestādēm.

Konferenci atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, sveicot visus konferences dalībniekus un akcentējot tehnikuma aktīvo iesaistīšanos projektos. Projekta koordinatore no Rīgas Valsts tehnikuma Arita Ošiņa iepazīstināja klātesošos ar projekta īstenošanu – mērķi, periodu, finansējumu, aktivitātēm, dalībniekiem un projekta rezultātiem. Pēc tam projekta dalībskolas prezentēja savas mācību iestādes. Konferences turpinājumā projektā iesaistītie matemātikas skolotāji un audzēkņi pastāstīja par projektā iegūto pieredzi un rezultātiem – audzēkņu aptaujām un “Kahoot” interneta platformā izstrādātajiem e-mācību materiāliem un uzdevumiem. Projekta mājaslapu www.e-learningmath.eu prezentēja tās izstrādātāja Kristīne Kazakēviča.

Konferences noslēgumā visiem dalībniekiem bija iespēja piedalīties “Kahoot” interneta platformā izveidotajā viktorīnā un sacensties ar citiem, atbildot uz āķīgiem un asprātīgiem Rīgas Valsts tehnikuma matemātikas skolotājas Elitas Kazakēvičas sastādītiem jautājumiem.

Projekta īstenotāji cer, ka projekta rezultāti nākotnē būs noderīgi ne tikai pašiem, bet arī citu skolu pedagogiem.

Fotogrāfijas no konferences skatīt šeit.

korisradi

RVT vokālais ansamblis „Dziedošie” 2018. gada 28. aprīlī piedalījās konkursā „Radi, rādi, raidi”, kuru organizēja Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Pasākums bija interesants – dalībnieki dziedāja, dejoja – izpaudās visdažādāko žanru interešu izglītības jomās. Ansamblis “Dziedošie” – dziedāja un spēlēja. Ansambļa sastāvā konkursā dziedāja  RVT audzēkņi Jeļizaveta Kuzņecova,  Samanta Vilmane,  Sanita Motuže, Arnita Zariņa un Valerijs Vitenijs, bet  kahona instrumentu spēlēja Toms Bude.  Ansamblis uzstājās daudzveidīgi un apjomīgi  – startēja gan kā individuālie izpildītāji (5 atsevišķi solisti), gan meiteņu vokālais ansamblis, gan jauktais vokālais ansamblis – kopā ar 14 dziesmām konkursā un vēl 2 – svētku kopkoncertā. „Dziedošie” bija ilgi un pamatīgi pilnveidojušies vokālajās nodarbībās un arī apdziedājuši programmu  - Rīgas Neredzīgo pansionātā (26. aprīlī) un grāmatas „Brūveri brūvē” atvēršanas svētkos Stopiņu pagastā (27. aprīlī).

Par konkursa spilgtākajām mākslinieciskām veiksmēm kļuva  meiteņu solo dziedājums Māra Lasmaņa komponētajās  dziesmās „Blūzs bārajiem kaķiem” (Pētera Brūvera vārdi), „Ienirsti, dzirdēsi soļus” (Klāva Elsberga vārdi) un „Ak, lai mana sirds” (Valdemāra Damberga vārdi), tomēr par Mūzikas dienas neaizmirstamāko  notikumu kļuva ansambļa muzicēšana kopā ar komponistu Uldi Marhileviču pie klavierēm,  dziedot brīnišķīgo dziesmu  ar Ārijas Elksnes vārdiem „Lūgums”, kā arī dziedāšana kopkorī  diriģenta Inta Teterovska vadībā.

Skaistās, jaunu  iespaidu (klausījāmies citu dalībnieku sniegumu; bija arī pastaiga pa pilsētu, Ventas rumbas apmeklējums) piesātinātās dienas noslēgumā žūrijas komisijas priekšsēdētājs Aldans Milzarājs  uzteica Rīgas Valsts tehnikuma ansambļu un solistu sniegumu, analizējot veiksmes un arī problēmas, par kurām jāpiedomā - mudinot neapstāties pie sasniegtā; uzteica arī repertuāru, kas bija jauns un ko bijis interesanti  klausīties. Atzinīgi novērtēts tika  vokālās pedagoģes Laimas Lasmanes profesionālais, saudzīgais darbs ar vokālistu balsīm. Visbeidzot – liels gandarījums par iespēto, dziesmots mājupceļš, pats notikums kā laba ierosme nākamajai lielajai iecerei – RVT mūzikas albuma ieskaņojumam!  Liels ansambļa vadītāju paldies RVT vadībai par atbalstu, visiem mūsu  audzēkņiem – mūzikas mīļiem - ansambļa „Dziedošie” dalībniekiem par atsaucību un mūzikas mīlestību. Priecājoties, kā uzplaukst Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņu radošie talanti,  aicinām mūsu muzikālajai kopai pievienoties jaunus dalībniekus! 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Kā jau katru gadu, maijā Jāņa Virs stipendiju par labām un teicamām sekmēm mācībās saņems seši Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi.

 Būvinženierim  JĀNIM VIRS pirms kara Rīgā piederējušas vairākas ēkas, kuras ar testamentu novēlētas dažādām organizācijām. Daļa līdzekļu no Jāņa Virs ēkas Brīvības ielā 68 testamentā novēlēti Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņu stipendijām un tehnisko mācību kabinetu aprīkojuma iegādei.

Ēka Brīvības ielā 68 celta pēc arhitekta A. Šmēlinga projekta 1903. gadā. Ēkai ir Rīgas jūgendstilam raksturīgais stūra tornis. Nams ir ļoti grezns, romantiski stilizēts, bet arī racionālistiski mērķtiecīgs un augstvērtīgs Rīgas jūgendstila paraugs. Arhitektoniskā pamatforma dominē pār daudzām ornamentālajām sīkdaļām, kas bagātīgi rotā fasādes.

Kopš 2013. gada 1. septembra Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi saņem Jāņa Virs stipendiju. Lai audzēkņi varētu pretendēt uz stipendijas piešķiršanu, nozīmīgi ir ikmēneša atestācijas rezultāti (labas un izcilas sekmes mācībās). Ir lieliski, ka mūsu vēsturē ir tāds mecenāts kā Jānis Virs.

jv2018

2018. gada 16. un 17. maijā, kā arī 22. un 23. maijā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Auto nodaļas profesionālo priekšmetu skolotājiem un trešo kursu audzēkņiem, kā arī nozares pārstāvjiem bija iespēja piedalīties mācību seminārā, ko PIKC RVT Praktisko mācību centra tehniskajās telpās Dārzciema ielā 70 rīkoja SIA ,,Vējstikli" (Latvija) un SAINT-GOBAIN pārstāvji Baltijas valstīs “Sekurit Partners” (Igaunija). „Sekurit Partners” ir sava akadēmija — „Sekurit Academy”. Tā ir vieta, kur tiek papildinātas darbinieku zināšanas un apgūts itin viss par jaunākajiem produktiem un tehnoloģijām automobiļu stiklošanas jomā.

Semināra dalībnieki vispirms tika iepazīstināti teorētiskās nodarbībās ar jaunumiem un aktuālākajām tehnoloģijām auto stiklu apstrādes un sensoru kalibrēšanas jautājumos. Pēc teorētiskajām nodarbībām sekoja praktiskās nodarbības vējstiklu apstrādē, kā arī ar dažādi praktiski uzdevumi regulēšanā pie stenda. Šajā seminārā vērtīgas zināšanas ieguva ne tikai audzēkņi un tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāji, bet arī auto servisu pārstāvji un citi nozares profesionāļi. Semināra kafijas pauzēs turpinājās spraigas diskusijas, dalīšanās pieredzē un praktiskajos risinājumos, kas īpaši vērtīga bija topošajiem auto mehāniķiem.

auto2018

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

koncerts2018

2018. gada 16. maijā  PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” aktu zālē izskanēja jauktā kora "LAUDATE CHARISMATA" koncerts “Pretim pavasarim”. Koris "Laudate Charismata" apvieno dažāda gadu gājuma un profesiju pārstāvjus, kurus vieno mīlestība pret dziesmu un kora radošās izpausmes. Par lielāko vērtību koris uzskata tā īpašo un humora piesātināto atmosfēru, kuru rada dalībnieku kolorītās personības un divu unikālu diriģentu - Jāņa Misiņa un Andra Gaiļa tandēms.

Koncertā “Pretim pavasarim” koris atskaņoja Imanta Kalniņa un Valta Pūces muzikālos fragmentus no cikla “Gadalaiki” un dziesmas ar Imanta Ziedoņa dzeju,  kuras papildināja oriģināli diriģenta Andra Gaiļa aranžējumi sen zināmām un mazāk zināmām latviešu iemīļotām dziesmām. Kora dziedājums izskanēja ļoti izjusti un aizkustināja sanākušos klausītājus. Kora priekšnesums sanākušajiem klausītājiem arī atgādināja, ka šogad mūs sagaida īpašs notikums: XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas veltīti Latvijas valsts simtgadei.

Lai mums visiem šis gads sniedz muzikālu prieku un gandarījumu!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2018. gada 15. maija pēcpusdienā Rīgas Valsts tehnikuma muzejā valdīja jautra atmosfēra. Pēc 20 gadiem bija ieradušies 1998. gada absolventi “birojnieki” un viņu audzinātāja Daiga Ziediņa.

Scan1

1998.gada 20.martā.

Un pēc 20 gadiem…

thumbnail 20180515 180522 resized

Uz satikšanos bija ieradusies Datorikas nodaļas vadītāja Olga Sabanska, kā arī skolotājas Ilona Demčenko, Antra Brēmane, Mairita Lazdiņa un Rasma Cinovska. Viss bija kā toreiz. Tehnikumā visi sanākušie sajutās kā skolnieki…

RVT muzeja krājumu glabātāja Rasma Cinovska

No 10. - 11. maijam Malnavas koledžā norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkursa fināls. Konkursa devīze - „Es varu un daru!”.

bp20181111

Konkursa finālā sacentās tie 15 labākie biznesa plānu autori, kuri izturēja konkursa atlases 2. kārtu. Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestādes - Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Malnavas koledža, PIKC Ogres tehnikums, PIKC Priekuļu tehnikums, PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC Saldus tehnikums, PIKC Valmieras tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola un SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola.

Kopā ar citu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, arī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupas audzēkņi Arnita Zariņa un Rihards Urbēns un Enerģētikas nodaļas E3 grupas audzēknis Edmunds Mošenkovs ieguva tiesības prezentēt žūrijas komisijai sava nākotnes biznesa idejas attīstības redzējumu.

Pirmajā konkursa dienā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmējiem un uzņēmumiem - SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, “Jāņa Šicāna piemājas saimniecība”, picērija „Astotais rajons”.

Visiem konkursa finālistiem bija interesantas idejas un konkursantiem bija jāsniedz atbildes žūrijas komisijai, lai pierādītu, ka tieši viņu ideja ir tā, kuru var realizēt šodienas tirgū un ka tajā var droši investēt. Tāpēc ir liels prieks, ka šajā spraigajā sacensībā ir uzvarējis mūsu tehnikuma audzēknis Edmunds Mošenkovs. Savukārt otra biznesa plāna autori - Arnita Zariņa un Rihards Urbēns ieguva 6.vietu.

1. vietu ieguva PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” audzēknis Edmunds Mošenkovs ar biznesa ideju par gaismas ķermeņu izvietošanu uz fasādes pasākuma laikā.

2. vietu ieguva PIKC „Saldus tehnikums” audzēkne Kima Baldere-Sildedze ar biznesa ideju par personalizētajām rokas aprocēm (ar identifikācijas datiem par personu).

3. vietu ieguva PIKC „Valmieras tehnikums” audzēkņi Mairita Anna Vilka un Klāvs Kramēns ar biznesa ideju par dzīvnieku barību ražošanu.

Paldies Malnavas koledžas kolektīvam un audzēkņiem par sirsnīgo uzņemšanu! Paldies skolotājiem, kuri audzēkņus sagatavoja konkursam – Lāsmai Balceraitei, Rebekai Grīnfeldei un Ievai Serjakovai, īpašs paldies skolotājam Atim Papinam par ieguldījumu un atbalstu Edmunda Mošenkova darba tapšanā!

bp20182222

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Komercdarbības nodaļas skolotāja Lāsma Balceraite

2018. gada 2. maijā  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras pasākums ‘’Dodies karjeras ceļojumā ar bānīti”. Rīgas Valsts tehnikuma Dzelzceļa nodaļas audzēkņi devās uz Gulbeni, lai piedalītos aizraujošā un izzinošā ekskursijā pa SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis"  depo  un iepazītos ar šaursliežu dzelzceļa uzbūves un pārmiju īpatnībām. Audzēkņiem tika dota iespēja aplūkot vagonus, iepazīties ar to uzbūvi un atšķirībām no pasažieru platsliežu vagoniem.

Vērtīga bija tikšanās ar tvaika lokomotīves mašīnistu, no kura bija iespējams vairāk uzzināt par tvaika lokomotīves uzbūvi un vēsturi, kā arī atklāt būtiskākās atšķirības no citām lokomotīvēm. Tika izzināta arī veicamā darba specifika, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Ceļojot pa SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis"  depo, tika iepazīta dažādu profesiju darba specifika un pienākumi:  ritošā sastāva remontatslēdznieka  veicamo darbu  pienākumi, pārmijnieka darbam nepieciešamās zināšanas, notika veicamā darba demonstrēšana un  iepazīšanās ar šaursliežu uzbūves un pārmiju īpatnībām. Audzēkņiem tika noorganizēta meistarklase, kurā viņi iepazinās ar rokas drezīnas rasējumiem, uzbūvi, kā arī  drezīnu iedarbināja un veica braucienus ar to.

Neraugoties uz lielo audzēkņu skaitu, pasākums noritēja patīkamā, izzinošā gaisotnē un mājupceļš bija iespaidiem un pārdomām piepildīts, par ko varēja  spriest pēc iesniegto anonīmo anketu izpētes.

Paldies audzēkņiem par ieinteresētību un, cerams, ka ir gūta jauna pieredze, rasti jauni iespaidi un paplašināts redzesloks.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

kpdkcp Pedagogs karjeras konsultants Diāna Kaušele – Miezīte

No 7. – 11. maijam Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi Jānis Ričards Rudzītis un Eduards Ozols kopā ar skolotāju Andri Vimbu piedalījās starptautiskajā koka skulptūru plenērā “Rotas Latvijai“ Kuldīgā, Mārtiņsalā. Pasākumu organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums. Šogad tapa koktēlniecības darbi – saktas, Nameja gredzens, Līgo vainags, Latvju rakstu zīmes, kokle u.c.  Šie skaistie darbi 11. maijā tika dāvināti Latvijai – novietoti pie galvenās ieejas Mežaparkā, Rīgā, kur noritēja arī plenēra noslēgums.
  Plenērā piedalījās:

 • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums;
 • Rīgas Valsts tehnikuma Limbažu teritoriālā struktūrvienība;
 • Liepājas tehnikums;
 • Ogres tehnikums;
 • Kandavas valsts tehnikuma Cīravas struktūrvienība;
 • Cēsu Profesionālā vidusskola;
 • Jelgavas Amatu vidusskola;
 • Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola;
 • Rīgas Mākslas un mediju tehnikums;
 • Viru profesionālās izglītības centrs, Igaunija;
 • Jiveskiles koledža, Somija.

          11. maijā Mežaparkā svinīgi noslēdzās Starptautiskais koka skulptūru plenērs “Rotas Latvijai”. Paldies puišiem un skolotājam par ieguldīto darbu, kas priecēs daudzus Mežaparka apmeklētājus Latvijas simtgadi sagaidot!

 

ks

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2018. gada 9. maijāno 13:30 līdz 16:00 RVT notika Inas Jāvaldes organizētā, veidotā un vadītā matemātikas pēcpusdiena „Atjautīgā matemātika”. Komandu darbu pieskatīja, fotografēja, vērtēja un punktus skaitīja RenāteNeilande un Solveiga Keistere. Palīdzēja GK3-1 grupas audzēkne Arnita Zariņa. Pēcpusdienai bija pieteikušās sešas komandas no dažādām RVT nodaļām. Katrā komandā četri dalībnieki. Šogad piedalījās komandas noKomercdarbības, Datortehnikas un Ķīmijas tehnoloģijas nodaļām. Uzdevumi bija interesanti, uz apķērību un arī praktiski veicami. Piemēram, jāsaloka sarežģītas formas kastīte tā, lai tā turētos kopā.

Visiem gāja interesanti, spraigi, jautri un reizēm arī grūti.Labā garastāvoklī un ļotisīvā cīņā, vietas tika sadalītas šādi:

 1. vieta – D1-2 grupa(RomaldsDevjateņs, Rolands Bidzāns, Armands Ļuta, Aleksejs Zubovs)
 2. vieta –D1-1 grupa(Linards Liepenieks, Reinis Zīverts, Mārtiņš Dāvis Bernhards, Aigars Lipiņš)
 3. vieta – GK1-1 grupa(Jeļizaveta Kuzņecova, Viktorija Jeršova, Linards Andersons, Daniils Prohorovs)
 4. vieta – S1 grupa(Kārlis Roberts Gasūns, Lorenzo Terlizzi, Matīss Drava un Matīss Ķevers)
 5. vieta – D1-4 grupa(Ralfs Jansons, Kristers Januševskis, Alens Freimanis, Mikus Skrodelis)
 6. vieta – GK2-1 grupa(Māra Inta Virse, Laura Dreimane, Aleksejs Solovjovs,Toms Bude)

Paldies visiem par piedalīšanos, azartu, neatlaidību un drosmi.

WhatsApp Image 2018 05 09 at 16.20.42

Latvijas Reitingi