PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehikuma jauniešu tautas deju kolektīvs ‘’Pavediens” no 3. līdz 9. maijam devās ceļojumā, kura galamērķis bija Bergena, Norvēģija. Tur, 6. maijā, norisinājās Tautas deju festivāls ‘’Deju pavasaris Bergenā 2017’’, kurā satikās  latviešu tautas deja ar norvēģu un citu tautu dejām.

Šajā festivālā jaunieši pārstāvēja ne tikai Rīgas Valsts tehnikumu, bet arī Latviju kopumā, jo Ievas Sīles vadītie ‘’Pavediena’’ dejotāji bija vienīgie, kas mērojuši tik tālu ceļu. Pasākumu rīkoja Latviešu biedrība Bergenā, tajā ir arī izveidots Norvēģijas latviešu tautas deju kolektīvs ‘’Pērkonkalns’’- viņu kompānijā ‘’Pavediens’’ jutās gaidīts un novērtēts.

Ceļojuma laikā tika iepazītas norvēģu tradicionālās dejas, kāpts kalnos, aplūkota un apbrīnota brīnišķīgā daba un gūta iedvesma turpmākajam darbam. Turpmākie darbi nebija ilgi jāgaida- uzreiz pēc atgriešanās no ceļojuma, enerģija tika veltīta 12. maijā notiekošajai skatei, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzvedumam “Māras zeme”. RVT jauniešu deju kolektīvs skatē ieguva 1. pakāpi!
pavediens

2017. gada 31. maijā Rīgas Valsts tehnikuma pedagogi un audzēkņi "Bērnu aizsardzības dienas" ietvaros  devās ciemos uz bērnu namu "Kāķīši" Talsu novadā. RVT Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķes Ievas Dorilas iniciētās labdarības akcijas ietvaros tika saziedota nauda jaunai veļas mašīnai, kas bija ļoti nepieciešama bērnunamam. Tehnikuma audzēkņi iepriecināja bērnus un darbiniekus ar jaukām dziesmām, sirsnīgiem vēlējumiem un jautrām spēlēm. Spēles sagādāja SIA „Aldi” pārstāvji. Pasākuma beigās visi jauki tērzēja pie tehnikuma sagādātās gardās kūkas, bērnunama audzēkņu un darbinieku izceptajiem siltajiem pīrādziņiem un tējas tases, tika pasniegta nelielas dāvaniņas katram bērnam. Pasākuma mērķis bija neaizmirst, ka ikviens bērns ir vērtība -  bērni ir kā banka, kurā mēs ieguldām savas lielākās vērtības. Paldies tehnikuma vadībai, skolotājiem, darbiniekiem un jauniešiem par sniegto atbalstu veļas mašīnas iegādei.

paldies

Pateicība par sniegto atbalstu akcijā “Būsim līdzcietīgi!” skatīt šeit. 
Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2017. gada 9. maijā Rīgā, kultūras centrā „Imanta” jaukā, radošā noskaņā noritēja Latvijas profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums „Radi, rādi, raidi”. Mūsu skolu pārstāvēja Rīgas Valsts tehnikuma vokālais ansamblis – ar solo dziesmām, duetiem un ansambļa kopēju dziedājumu. Veidojam savu, no citiem kolektīviem atšķirīgu radošo seju, tādēļ repertuārā dziesmas, kurām  mūziku sacerējis ansambļa vadītājs Māris Lasmanis. Dziesmas publikai bijām rādījuši jau iepriekš – 2. maijā, labdarības koncertā Redzes invalīdu pansionātā Juglā, tādēļ uzstāšanās uztraukums nebija pārmēru  liels un izdevās visumā veiksmīga uzstāšanās. To apliecina arī žūrijas vērtējums. No ansambļa dziesmām labi skanēja „Ceriņdziesma”,  kas droši iegūlusies balsīs, vairāk uzmanības turpmāk  jāvelta duetu balsu saskaņai. Viskuplāk pārstāvēta bija solo dziedāšana, un te arī visvairāk, ko pārdomāt. Atzīstamu sniegumu solo parādīja Samanta Vilmane - viņai jauks balss tembrs, dabisks  skatuves nervs, labas perspektīvas balss materiāla attīstīšanas jomā. Patiesi cieņpilnus aplausus iemantoja Samanta Eglīte ar tehniski grūto „Ave Maria”. „Mazajai Samantai”, kā mēs viņu saucam, liels paldies par lielo ieguldīto darbu repertuāra apguvē un ansambļa kopējā mikroklimata uzprišināšanā! Andis Duntavs ar pievilcīgo balss tembru, harizmu, visplašāko dalību – solo, duetos un ansamblī, - arī spēlējot  ģitāru, – šobrīd visgatavākais produktīvai muzicēšanai koncertos. Andis arī ar vislielāko iepriekšējo koncertpieredzi. Jāatzīst, ka tehnikuma puikas rullē - no viņa neatpaliek Valērijs Vitenijs, kura spēcīgais, krāsaini tembrētais baritons tā vien prasa visprofesionālāko iespējamo vokālo kopšanu, par ko arī turpmāk vairāk tiks domāts. Valerijs  nenoliedzami ir spilgta, daudzsološa  krāsa RVT dziedošajā paletē. Toms Bude parādīja sevi kā perspektīvs  kamertipa dziesmu izpildītājs ar savu īpatnu, klusinātu, skaistu  balss tembru. Te acīmredzami jāveido viņam piegulošs koncertrepertuārs, kas palīdzētu  atklāt individuālos dabas dotumus un pilnveidot profesionālo varēšanu. Toma  pluss ir viņa iepriekšējā muzikālā izglītība, klavierspēles iemaņas. Paldies mūsu meitenēm Arnitai Zariņai, Sanitai Motužei un Simonai Vilmanei par skanējuma kuplināšanu – nākamajā sezonā viņu altiskajām, sulīgajām balsīm un individualitātes atklāšanai tiks veltīta lielāka uzmanība, būs solo dziesmas!

RVT vokālā ansambļa darbība vērsta uz to, lai ikviens tehnikuma audzēknis varētu - gūstot no tā prieku un gandarījumu - savu dabas doto talantu attīstīt. Pēc pirmās kopīgās sezonas ir atziņa – kuģis peld, tam ir labs, vadības nodrošināts ceļavējš, braucēji un neliela kuģa vadības komanda. Paldies direktorei  Dagnijai Vanagai par reālu atbalstu un drošām nākotnes perspektīvām,  Solveigai  Keisterei un Ievai Dorilai par veiksmīgu sadarbību, bet ilggadīgai Jāzepa Vītola LMA pedagoģijas katedras vadītājai Laimai Lasmanei par konsultācijām un profesionālu palīdzību audzēkņu vokālo iemaņu attīstīšanā!

Aicinu ikvienu RVT audzēkni – ja  kāds no RVT audzēkņiem jūt sevī vēlēšanos dziedāt vai muzicēt – nekautrējieties – nāciet! Mierīgi, lietišķi izvērtēsim savas spējas un iespējas! Pamēģināsim, un tālāk izvēle pašu rokās. Esam taču kā plūstoša upe – pirms doties lielajā dzīvē, paņemsim no skolas gadiem tik daudz skaistu iespaidu, cik vien iespējams!

Māris Lasmanis,RVT vokālā ansambļa vadītājs.
ansPNG

6. jūnijā, otrdien, 5. stundas laikā – no plkst. 11.45 līdz 12.25 – RVT, 129. auditorijā, notiks audzināšanas stunda Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas S1 un S2 grupu audzēkņiem. Šajā nodarbībā Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas 4. kursa audzēkņi un skolotāja Irina Vdoviča, kas šopavasar bija Vācijā, pastāstīs par Erasmus+ mobilitātes projektā iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm.

7. jūnijā, trešdien, 5. stundas laikā – no plkst. 11.45 līdz 12.25 – RVT Praktisko mācību centrā, auditorijā DK-234, audzināšanas stunda par šo pašu tēmu būs Dzelzceļa nodaļas L2, TP2, TA1, TA3 un TP3 grupu audzēkņiem. Pieredzē dalīsies Dzelzceļa nodaļas 3. un 4. kursa audzēkņi, kā arī skolotāja Nadežda Lukjaņenoka, kas Erasmus+ mobilitātē bija devušies uz Lietuvu.

Projekta vadītāja informēs par iespēju piedalīties šajā projektā nākamajā mācību gadā.

Laipni aicināti arī citi interesenti!

nd

24. maijā RVT Praktisko mācību centrā norisinājās Nordplus Jauniešu izglītības projekta Education based on work environment and mutual cooperation” (Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība), Nr. NPJR-2015/10265 noslēguma konference. Konferencē piedalījās projekta vadītāja, koordinatori, audzēkņi, skolotāji no projekta dalīborganizācijām – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Kauņas Tehniskās koledžas un Gēteborgas IT ģimnāzijas, kā arī citi interesenti.

Projekta vadītāja Sandra Bidzāne bija sagatavojusi prezentāciju par projekta īstenošanas gaitu. Par projektā izstrādātajām prakses organizācijas vadlīnijām stāstīja koordinatore no Kauņas Tehniskās koledžas Esmeralda Štyps. Koordinators no Gēteborgas IT ģimnāzijas Jimmy Lövgren iepazīstināja ar prakses programmas īstenošanu un zviedru valodas mācīšanu. Projekta rezultātus prezentēja koordinatore no Rīgas Valsts tehnikuma Arita Ošiņa.

Konferences otrajā daļā projektā iesaistītie skolotāji Edgars Oļehnovičs no Rīgas Valsts tehnikuma un Andrius Dargužis no Kauņas Tehniskās koledžas stāstīja par prakses programmas saturu un īstenošanu. Ar projekta praksē iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm dalījās visu trīs partnerskolu audzēkņi. Konferences noslēgumā audzēkņi demonstrēja praksē izgatavoto divu līnijsekotāju mašīnu darbību.

Liels paldies direktores vietniecei Ingai Šikovai un viņas palīgiem par atsaucību un laipno uzņemšanu Praktisko mācību centra telpās!

nd1

nd2

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2017. gada 26. maijā Mārupes vidusskolā ar atraktīvu deju priekšnesumu uzstājās PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēknes no B3 grupas – Ilze Švalkovska un Santa Rinkūne.

Uz pasākumu tika aicināti visi jaunieši, lai noslēgtu mācību gadu un raitā deju solī iedancinātu vasaras sākumu. Pasākumu organizēja Mārupes novada Jauniešu dome un tās vadītājs – Jēkabs Tutiņš. Tehnikuma audzēknes tika apbalvotas kā balles aktīvākās dejotājas. 

Paldies par sniegto atbalstu Audzēkņu servisa nodaļai, par koši zaļajiem svārciņiem un lakatiņiem, kas atbilda balles noteiktajam dreskodam un sasaucās ar tehnikuma krāsām. 

 

jauniesi

azr

1. jūnijā, ceturtdien, 7. stundas laikā – no plkst. 13.20 līdz 14.00 – RVT Aktu zālē notiks audzināšanas stunda Datorikas nodaļas 1.–2. kursu audzēkņiem. Šajā nodarbībā Datorikas nodaļas 4. kursa audzēkņi Deniss Akišins un Artūrs Kostikovs, kā arī skolotājs Māris Danne, kas šā gada sākumā bija Spānijā, pastāstīs par Erasmus+ mobilitātes projektā iegūto pieredzi, zināšanām un prasmēm.

2. jūnijā, piektdien, 6. stundas laikā

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Praktisko mācību centrā 24. maijā notika noslēguma seminārs starptautiskajam projektam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (sustainable energy management at schools in Europe). Semināra laikā varēja noklausīties vairākas vērtīgas lekcijas par klimata pārmaiņām, apkārtējās vides piesārņojumu un videi draudzīgu dzīvošanu. Semināra dalībniekiem vajadzēja arī veikt vairākus ar energoefektivitāti saistītus uzdevumus. Projekta mērķis kopumā bija popularizēt skolās energoefektivitāti un skolas ēkām veikt energoauditu. Šajā projektā divu gadu garumā iesaistījās divas tehnikuma audzēkņu grupas skolotāju Agra Būmaņa un Sanda Breiera pavadībā. Viņi veica energoauditus vairākām tehnikuma ēkām un pētīja kā skolā lietderīgāk izmantot energoresursus.

Vairākas semināra dalībnieku grupas tika pie nominācijām un apbalvojumiem šajā projekta noslēgumā. Nomināciju un balvu saņēma arī Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņu komanda Sanda Breiera vadībā. 

sem

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Tuvojas mācību gada noslēgums, vēl būs eksāmeni, izlaidums. Gads piesātināts ar daudziem pasākumiem, bija jauni uzdevumi, dažādi notikumi, bet būtiskākais bija tehnikuma akreditācija, kura paveikta veiksmīgi. Apgūts jaunais Praktisko mācību centrs, veikta jaunā algas modeļa ieviešana, pilnveidota mācību procesa kvalitāte. Viss tas iespējams tikai ar visu kopīgu darbu, enerģiju, attieksmi, atbildību. Paldies visiem, kas pielika savu plecu, roku un domu ikdienas un neikdienas darbiem.

2017. gada 15. maijā Varšavā (Polijā) norisinājās Eiropas konkurss "Jaunais automehāniķis". Tajā piedalījās arī Rīgas Valsts tehnikuma  audzēknis Toms  Vanags, kurš jau 8. aprīlī Nacionālajā konkursā “Jaunais automehāniķis 2017” izcīnīja iespēju pārstāvēt Latviju šajā Intercar konkursa finālā. Konkursa finālā piedalījās 3 labākie jaunie automehāniķi no Latvijas, 3 no Polijas un  3 no Lietuvas. Tā bija lieliska iespēja gan sevi parādīt, gan arī pavērtēt kolēģus. Konkursa kopvērtējumā Latvijas komanda pēc punktiem apsteidza Lietuvas un Polijas komandas.

Konkursa fināla ietvaros Toms Vanags un skolotājs Edgars Geislers apmeklēja Eiring Klinger ražotni Štutgartē (Vācijā). Izsakām lielu paldies Tomam Vanagam (A4-1) par parādīto sniegumu un skolotājam Edgaram Geisleram par atbalstu audzēkņa startam konkursa finālā.

auto2017

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi