PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

dz20181

Skolas salidojums... Tas ir tikai viens vakars, bet tas var sagādāt tik daudz dažādu emociju!

Šī gada 26. janvārī uz savas – Rīgas Dzelzceļnieku skolas (tagad PIKC RVT Dzelzceļa nodaļas) salidojumu sapulcējās tās darbinieki, pedagogi, absolventi un viesi, lai atskatītos skolas pagātnē un priecātos par skolas un nodaļas šodienu.

Šoreiz salidojums notika jaunās telpās – PIKC RVT Praktisko mācību centrā, kurš nu jau dažus gadus ir Dzelzceļa nodaļas jaunā mājvieta. Ar uzrunu viesus sagaidīja PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga.

         Skolas salidojums vienmēr ir mīļas un gaidītas tikšanās, jo skolā pavadītie gadi ir bijuši gan raibi, gan neaizmirstami. Ir ko atcerēties, pārrunāt, pasmieties.

Savās atmiņās par skolas ikdienu, grupas biedriem, pedagogiem un meistariem, dalījās absolventi, kuri tagad ir sabiedrībā zināmi un ievērojami cilvēki – politiķi, vadītāji, sportisti un sava aroda lietpratēji. Ar klusuma brīdi tika pieminēti tie, kuru diemžēl vairs nav starp mums.

Skolas salidojums aizritēja patiesi draudzīgā un pozitīvā noskaņojumā.Bija patiess prieks satikt ikvienu šajā vakarā.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Skolotāja Ieva Dūdele

tn IMG 20180125 233114

 24. un 25. janvārī notika profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss un seminārs “Biznesa kanvu izaicinājums”.

Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas, t.i., PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Ventspils tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Ogres Valsts tehnikums, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

No PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Komercpakalpojumu darbinieks”  piedalījās skolotāja Lāsma Balceraite un trīs audzēkņi:

Mareks Mateušs (grupa GK3-1);

Elīna Fatejeva (grupa GK3-1 );

Linards Andersons (grupa GK1-1).

Audzēkņiem bija jāsagatavo mājas darbs par tēmu “Uzņēmējdarbības vide pārstāvniecības pilsētā”, pēc konkursantu sagatavotajām prezentācijām notika lekcijas.

Lekciju “Making Business Canva” vadīja lektore Dr. oec. Ieva Kalve; lekciju “Uzņēmuma ilgtermiņa darbības noslēpumi!” vadīja uzņēmējs  no SIA “Inreks IT” Raivis Ekšteins; lekciju “LABS PR un pārdošana” vadīja sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Hmiļevskis.

Pirms praktiskā darba uzsākšanas gan visu skolu konkursanti, gan skolotāji un semināra dalībnieki tika izlozes veidā sadalīti komandās. Pēc katras lekcijas gan konkursanti, gan semināra dalībnieki veica savu praktisko darbu, kas sadalījās vairākos blokos, t.i.:

  1. Sadarbība biznesa idejas izstrādei;
  2. Idejas ģenerēšana;
  3. Biznesa idejas izstrāde kanvas modelī, prototipa skices veidošana;
  4. Biznesa kanvas modeļa mentorēšana.

1. vietu ieguva biznesa ideja, kuras mērķis ir popularizēt aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un par to ziedot sev izvēlētajai organizācijai ar aplikācijas palīdzību “Do&give” . Šajā komandā piedalījās audzēknis Linards Andersons no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un audzēkņi no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma.

2. vietu ieguva biznesa ideja par iekštelpu slēpošanu un snovošanu. Šajā komandā piedalījās audzēkne Elīna Fatejeva no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un pa vienam audzēknim no Ogres Valsts tehnikuma un PIKC “Ventspils tehnikums”.

Atzinības rakstu ieguva biznesa ideja par īpašu ceļu kaisīšanas veidu pret slīdēšanu. Šajā komandā piedalījās audzēknis Mareks Mateušs no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un pa vienam audzēknim no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma.

Publikāciju sagatavoja Komercdarbības nodaļas skolotāja Lāsma Balceraite.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

            PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā  karjeras izglītības programmas ietvaros ir uzsākta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles karjeras konsultanti Ramonu Kočāni. Sadarbība plānota visa  mācību gada garumā, īstenojot dažādas nodarbības skolas audzēkņiem, kas ietver karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, savu interešu un spēju apzināšanos, konkurētspējas paaugstināšanu darba

Šonedēļ PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas audzēkņiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

23. janvārī jauniešiem, kas apgūst profesiju Loģistikas darbinieks, bija iespēja piedalīties Google.com aplikācijas meistarklasē “ESI PIEEJAMS VISUR!”. radot audzēkņiem izpratni  par attālinātas komunikācijas iespējām vadot uzņēmumu. Pasākuma mērķis bija izzināt kā digitālās tehnoloģijas ietekmē uzņēmuma  konkurētspēju, kā arī noskaidrot, kādas digitālās prasmes svarīgi apgūt katram jaunajam profesionālim, lai veiksmīgi startētu darba tirgū. GL2-1 grupas audzēkne Alise Pole pēc nodarbības atzīst: „Pasākums ļāva apgūt daudzas noderīgas un laiku ekonomējošas prasmes, kuras pavisam noteikti nākotnē nevar nepielietot ikdienā!”.

Šajā dienā Biznesa augstskolā TURĪBA jauniešiem, kas apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju, notika praktisks seminārs “ES – TOPOŠAIS KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS”.  Semināra mērķis bija noskaidrot, kādas profesionālās zināšanas un prasmes būs īpaši svarīgas, uzsākot darbu  šajā profesijā. Jaunieši pilnveidoja zināšanas par biroja darba organizēšanu un prasmi veidot pozitīvu komunikāciju ar klientiem un kolēģiem.          

Savukārt 25. janvārī arī sadarbībā ar Biznesa augstskolu TURĪBA notika meistarklase audzēkņiem, kas apgūst komercpakalpojumu darbinieka profesiju, “UZŅĒMUMA VADĪTĀJS – KOUČS”, lai iepazītu vadītāja profesiju, tās saturu un uzdevumus. Īpaša vērība tika pievērsta koučingam kā vadītāja darba instrumentam. Audzēkņi uzzināja koučinga būtību un lomu organizācijas mērķu sasniegšanā. Meistarklase atklāja koučinga nozīmi sevis izzināšanā, cilvēka pašattīstībā un veiksmīgas karjeras veidošanā.

tn KOMERCDARBIBA KARJERA

Pedagogs – karjeras konsultants Solveiga Keistere

Aicinām Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņus piedalīties izstādes

“SKOLA – 2018” dalībnieku atlasē. Jauniešiem tiks piedāvāta iespēja prezentēt tehnikumu izstādē “SKOLA – 2018”.

Interesenti aicināti aizpildīt dalībnieku anketu līdz 2. februārim.

Atlase norisināsies 8.februārī plkst. 15:00, 362. kab.

Nolikumu skatīt šeit.

Anketu skatīt šeit.

No 2017. gada oktobra Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” ir sadarbības partneris VIAA īstenotajā darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. ar specifiskā atbalsta mērķi "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci", kas ilgs līdz 2022. gadam.
Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekta pirmajā kārtā mācībām Rīgas Valsts tehnikumā tika pieteikušies 228 cilvēki vecumā no 25 gadiem, kas ir nodarbināti un atbilst projekta mērķa grupai.
2018. gada 11. janvārī mācības uzsāka 29 interesenti izglītības programmā Enerģētika un elektrotehnika. Plānotās nodarbības ir 960 stundu apjomā, kuras turpināsies līdz 2019. gada 9. martam. 13. janvārī 80 stundu garumā mācības uzsāka kvalifikācijās Koksnes mehanizētā apstrāde - 7 cilvēki, Mājas lapu veidošana - 21 interesents, AutoCAD – 15 cilvēki un Rasēšana AutoCAD programmā – 19 studēt gribētāji. Šajās izglītības programmās nodarbības plānotas līdz 2018. gada 3. martam. 13. janvārī mācību nodarbības tika uzsākas arī izglītības programmās Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija un AutoCAD (metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības) kopā 160 stundu apjomā. Vēl viena grupa ar 14 dalībniekiem tajā mācības uzsāka 2018. gada 16. janvārī izglītības programmā Kokizstrādājumu izgatavošana (960 stundu apjomā), kurā nodarbības plānotas līdz 2019. gada 23. martam.
Tātad kopumā no 2018. gada 11. janvāra mācības ir uzsākuši 133 cilvēki. Pieprasītākās izglītības programmas no tām, kuras tika izsludinātas pirmajā projekta kārtā, ir:

pieaugusie

1. Mājas lapu veidošana;
2. Datorzinības;
3. Kokizstrādājumu izgatavošana;
4. Enerģētika un elektrotehnika.

 Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi