PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

pcizlaidums

Nedaudz netradicionālā laikā - 2018. gada 26. janvārī Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrā notika izlaidums kvalifikācijas “Poligrāfijas ražošanas tehniķis” absolventiem. Kvalifikācijas apliecības tika piešķirtas 23 speciālistiem, kuri, pamatojoties uz MK noteiktumiem Nr. 146 no 2011. gada 22. februāra “Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” un noslēgtu deleģēšanas līgumu starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums”, sekmīgi nokārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ( 82% no kvalifikācijas ieguvējiem to paveica ar vērtējumu 8 un augstāk). Četri absolventi kvalifikācijas pārbaudījumu nokārtoja izcili! Tas ir lielisks pierādījums tam, ka poligrāfijas nozarē strādājošie speciālisti ir ne tikai pieredzes bagāti, bet arī ļoti erudīti profesionālajās zināšanās.

Izlaidumu atklāja Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas izglītības metodiķis Normunds Tiltiņš.  Apsveikuma vārdus teica Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere. LPUA valdes priekšsēdētāja vietnieks, izdevējs un kvalifikācijas komisijas pārstāvis Artis Ērglis izteica gandarījumu un mudināja kvalifikācijas saņēmējus neapstāties pie sasniegtā. Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas metodiķe Ārija Čerpinska pauda atzinību  kvalificētajiem speciālistiem un izteica pārliecību, ka nebija jau nemaz tik grūti.

Kvalifikāciju “Poligrāfijas ražošanas tehniķis” ieguvušie speciālisti pārstāvēja trīs Latvijā pazīstamus uzņēmumus: SIA GR ART & PRINT, SIA Masterprint un digitālās drukas tipogrāfiju Dobums. Esam lepni un priecīgi par mūsu absolventu sasniegumiem, apsveicam viņus un vēlam demonstrēt profesionālu izcilību tālākajā darbā!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

dz20181

Skolas salidojums... Tas ir tikai viens vakars, bet tas var sagādāt tik daudz dažādu emociju!

Šī gada 26. janvārī uz savas – Rīgas Dzelzceļnieku skolas (tagad PIKC RVT Dzelzceļa nodaļas) salidojumu sapulcējās tās darbinieki, pedagogi, absolventi un viesi, lai atskatītos skolas pagātnē un priecātos par skolas un nodaļas šodienu.

Šoreiz salidojums notika jaunās telpās – PIKC RVT Praktisko mācību centrā, kurš nu jau dažus gadus ir Dzelzceļa nodaļas jaunā mājvieta. Ar uzrunu viesus sagaidīja PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga.

         Skolas salidojums vienmēr ir mīļas un gaidītas tikšanās, jo skolā pavadītie gadi ir bijuši gan raibi, gan neaizmirstami. Ir ko atcerēties, pārrunāt, pasmieties.

Savās atmiņās par skolas ikdienu, grupas biedriem, pedagogiem un meistariem, dalījās absolventi, kuri tagad ir sabiedrībā zināmi un ievērojami cilvēki – politiķi, vadītāji, sportisti un sava aroda lietpratēji. Ar klusuma brīdi tika pieminēti tie, kuru diemžēl vairs nav starp mums.

Skolas salidojums aizritēja patiesi draudzīgā un pozitīvā noskaņojumā.Bija patiess prieks satikt ikvienu šajā vakarā.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Skolotāja Ieva Dūdele

tn IMG 20180125 233114

 24. un 25. janvārī notika profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss un seminārs “Biznesa kanvu izaicinājums”.

Konkursā piedalījās profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas, t.i., PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Ventspils tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Ogres Valsts tehnikums, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

No PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas izglītības programmas “Komercpakalpojumu darbinieks”  piedalījās skolotāja Lāsma Balceraite un trīs audzēkņi:

Mareks Mateušs (grupa GK3-1);

Elīna Fatejeva (grupa GK3-1 );

Linards Andersons (grupa GK1-1).

Audzēkņiem bija jāsagatavo mājas darbs par tēmu “Uzņēmējdarbības vide pārstāvniecības pilsētā”, pēc konkursantu sagatavotajām prezentācijām notika lekcijas.

Lekciju “Making Business Canva” vadīja lektore Dr. oec. Ieva Kalve; lekciju “Uzņēmuma ilgtermiņa darbības noslēpumi!” vadīja uzņēmējs  no SIA “Inreks IT” Raivis Ekšteins; lekciju “LABS PR un pārdošana” vadīja sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Hmiļevskis.

Pirms praktiskā darba uzsākšanas gan visu skolu konkursanti, gan skolotāji un semināra dalībnieki tika izlozes veidā sadalīti komandās. Pēc katras lekcijas gan konkursanti, gan semināra dalībnieki veica savu praktisko darbu, kas sadalījās vairākos blokos, t.i.:

  1. Sadarbība biznesa idejas izstrādei;
  2. Idejas ģenerēšana;
  3. Biznesa idejas izstrāde kanvas modelī, prototipa skices veidošana;
  4. Biznesa kanvas modeļa mentorēšana.

1. vietu ieguva biznesa ideja, kuras mērķis ir popularizēt aktīvu atpūtu, veselīgu dzīvesveidu un par to ziedot sev izvēlētajai organizācijai ar aplikācijas palīdzību “Do&give” . Šajā komandā piedalījās audzēknis Linards Andersons no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un audzēkņi no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma.

2. vietu ieguva biznesa ideja par iekštelpu slēpošanu un snovošanu. Šajā komandā piedalījās audzēkne Elīna Fatejeva no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un pa vienam audzēknim no Ogres Valsts tehnikuma un PIKC “Ventspils tehnikums”.

Atzinības rakstu ieguva biznesa ideja par īpašu ceļu kaisīšanas veidu pret slīdēšanu. Šajā komandā piedalījās audzēknis Mareks Mateušs no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un pa vienam audzēknim no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma.

Publikāciju sagatavoja Komercdarbības nodaļas skolotāja Lāsma Balceraite.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

            PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā  karjeras izglītības programmas ietvaros ir uzsākta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles karjeras konsultanti Ramonu Kočāni. Sadarbība plānota visa  mācību gada garumā, īstenojot dažādas nodarbības skolas audzēkņiem, kas ietver karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, savu interešu un spēju apzināšanos, konkurētspējas paaugstināšanu darba

Šonedēļ PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas audzēkņiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

23. janvārī jauniešiem, kas apgūst profesiju Loģistikas darbinieks, bija iespēja piedalīties Google.com aplikācijas meistarklasē “ESI PIEEJAMS VISUR!”. radot audzēkņiem izpratni  par attālinātas komunikācijas iespējām vadot uzņēmumu. Pasākuma mērķis bija izzināt kā digitālās tehnoloģijas ietekmē uzņēmuma  konkurētspēju, kā arī noskaidrot, kādas digitālās prasmes svarīgi apgūt katram jaunajam profesionālim, lai veiksmīgi startētu darba tirgū. GL2-1 grupas audzēkne Alise Pole pēc nodarbības atzīst: „Pasākums ļāva apgūt daudzas noderīgas un laiku ekonomējošas prasmes, kuras pavisam noteikti nākotnē nevar nepielietot ikdienā!”.

Šajā dienā Biznesa augstskolā TURĪBA jauniešiem, kas apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju, notika praktisks seminārs “ES – TOPOŠAIS KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS”.  Semināra mērķis bija noskaidrot, kādas profesionālās zināšanas un prasmes būs īpaši svarīgas, uzsākot darbu  šajā profesijā. Jaunieši pilnveidoja zināšanas par biroja darba organizēšanu un prasmi veidot pozitīvu komunikāciju ar klientiem un kolēģiem.          

Savukārt 25. janvārī arī sadarbībā ar Biznesa augstskolu TURĪBA notika meistarklase audzēkņiem, kas apgūst komercpakalpojumu darbinieka profesiju, “UZŅĒMUMA VADĪTĀJS – KOUČS”, lai iepazītu vadītāja profesiju, tās saturu un uzdevumus. Īpaša vērība tika pievērsta koučingam kā vadītāja darba instrumentam. Audzēkņi uzzināja koučinga būtību un lomu organizācijas mērķu sasniegšanā. Meistarklase atklāja koučinga nozīmi sevis izzināšanā, cilvēka pašattīstībā un veiksmīgas karjeras veidošanā.

tn KOMERCDARBIBA KARJERA

Pedagogs – karjeras konsultants Solveiga Keistere

Aicinām Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņus piedalīties izstādes

“SKOLA – 2018” dalībnieku atlasē. Jauniešiem tiks piedāvāta iespēja prezentēt tehnikumu izstādē “SKOLA – 2018”.

Interesenti aicināti aizpildīt dalībnieku anketu līdz 2. februārim.

Atlase norisināsies 8.februārī plkst. 15:00, 362. kab.

Nolikumu skatīt šeit.

Anketu skatīt šeit.

Latvijas Reitingi