PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2016. gada 15. jūnijā pirmo reizi Atvērto durvju diena norisa jaunajā RVT Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70. Sanākušos interesentus priecēja ne tikai profesionālo priekšmetu skolotāju stāstījums par nebijušām iespējām saistībā ar praktisko mācību procesu pie jaunām iekārtām un tehnoloģijām, bet arī dažādas aktivitātes. Te jāpiemin Chaula.TV organizētā tiešraides studija ar intervijām, kuras veidoja pasākuma režisore Ieva Duļevska. Savā profesionālajā pieredzē

Mācoties tehnikumā jaunajam cilvēkam ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas, bet arī parādīt un attīstīt savus dotumus un spējas. Tā 01.06.2016. notika vienlaicīgi divi pasākumi. Viens bija ,,RVT „CEMPIONĀTS’’, kur jaunieši sportiski atraktīvā gaisotnē sacentās par dažādu atraktīvu veidu „čempiona’’ titulu un otrs bija ,,ŠAHA TURNĪRS’’. Pasākumā piedalījās 6 nodaļas, pirmo vietu ieguva Enerģētikas nodaļas jaunieši, otrā vieta Dzelzceļa nodaļas jauniešiem un trešu godam izcīnīja Komercdarbības nodaļas komanda. Šahā labu sniegumu parādīja A.E. Klimkāns, bet sporta pedagogs A. Purkalns pildīja žūrijas pienākumus.

Pasākuma idejas autori un organizētāji bija tehnikuma jauniešu komanda ,,Take a smile’’. Atbalstu jauniešiem sniedza Z. Kriķe, U. Doniņš, J. Glazkovs, Ģ.Magone, I.Dorila, G. Bernāts, V. Malgovskis.

Paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās, paldies audzinātājiem un nodaļu vadītājiem par atbalstu un iedvesmu! 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” aicina pieteikties Datorikas un Mašīnbūves nodaļu 2. un 3. kursa audzēkņus praksei, kas tiek organizēta Nordplus Jauniešu izglītības programmas projektā “Education based on work environment and mutual cooperation” (Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība), Nr. NPJR-2015/10265.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Kritēriji pretendentiem:

  • angļu valodas zināšanas;
  • sekmes, zināšanas un prasmes profesionālajos mācību priekšmetos;
  • motivācija dalībai projekta praksē;
  • komunikācijas prasmes;
  • sabiedriskā aktivitāte.

Konkursa mērķis ir atlasīt divus 2. un/vai 3. kursa audzēkņus no Datorikas un Mašīnbūves nodaļām projekta ietvaros paredzētās prakses programmas īstenošanai Rīgas Valsts tehnikumā, Kauņas Tehniskajā koledžā un Gēteborgas IT ģimnāzijā laikā no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada aprīlim. Prakse Rīgā un Kauņā notiks vienu nedēļu, Gēteborgā – pusotru nedēļu. Praksē piedalīsies arī Kauņas un Gēteborgas skolu audzēkņi. Prakses laikā audzēkņi uzbūvēs līnijsekotāju mašīnas modeli. Visi ar prakses īstenošanu saistītie izdevumi tiks segti no projekta līdzekļiem.

Lai pieteiktos praksei, pretendentiem līdz šā gada 10. jūnijam jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta CV latviešu valodā un motivācijas vēstule angļu valodā projekta koordinatorei Aritai Ošiņai uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anketu var aizpildīt šeit

Audzēkņu pieteikumus vērtēs ekspertu komisija šādā sastāvā: projekta vadītājs un projekta koordinators, atbilstošo nodaļu vadītāji, angļu valodas skolotāji, profesionālo priekšmetu skolotāji un atbilstošo grupu audzinātāji.

Projektu „Darba vidē balstīta izglītība un savstarpējā sadarbība” (Education based on work enviroment and mutual cooperation), Nr. NPJR-2015/1026 PIKC „Rīgas Valsts tehnikums“ kopā ar partneriem – Kauņas Tehnisko koledžu no Lietuvas un Gēteborgas IT ģimnāziju no Zviedrijas – sāka īstenot 2015. gada septembrī. Projekts notiek ar Nordplus Jauniešu izglītības programmas finansiālu atbalstu, un tas tiks pabeigts 2017. gada jūlijā. Projekta mērķis ir veicināt pārrobežu un starpskolu dialogu par praktisko mācību un prakses iespējām, projekta rezultātā izveidojot kopēju prakses programmu mašīnbūves, auto un datorikas specialitātēs. Prakses programmas izveides procesā paredzēts iesaistīt arī visu trīs valstu darba devējus, lai programmas saturs atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un vajadzībām.

2016. gada 21. un 22.maijā Liepājā norisinājās profesionālās meistarības konkurss “Zupa vēju un dzintara pilsētā”.

Tehnikuma komandu šajā konkursā pārstāvēja Adrians Sprudzāns un Edgars Kravinskis. Pasākuma laikā jaunieši piedalījās radošajā darbnīcā, kur pilnveidoja savas prasmes mākslas jomā, kā arī iepazina jaunus draugus. Gala rezultāts bija ļoti garšīgs.

Tehnikuma komanda ieguva žūrijas simpātijas balvu par savu neatlaidību un radošo pieeju

Latvijas Reitingi