PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Prakses periodā man bija brīnišķīga iespēja doties mobilitātes projektā Erasmus+, kas norisinājās no 2018. gada 4. februāra līdz 2018. gada 7. martam Somijas ostas pilsētā Porvoo, grāmatnīcā „Suomalainen Kirjakauppa”, kas burtiskā tulkojumā nozīmē „Somu grāmatnīca” (turpmāk – grāmatnīca).

Es pieteicos projektam, lai uzlabotu savu angļu valodas zināšanu līmeni, gūtu pieredzi, apkalpojot ārzemniekus, un iepazītu citas tautas mentalitāti.

Brauciens uz Somiju nebija viegls, jo sapratu, ka mēnesi nesatikšu savus tuvos draugus un ģimeni. Mobilitāti jaukāku padarīja tas, ka projektā devos kopā ar savu kursabiedreni draudzeni Arianu Zonni. Pirmo nedēļu mūs atbalstīja skolotāja Aija Ivane, kas veicināja vieglāku pielāgošanos jauniem dzīves apstākļiem.

Adaptācijas nedēļa

Pirmo nedēļu, ko pavadījām Somijā, mēs uzskatām par adaptācijas periodu, jo nedēļas pirmās trīs dienas mēs pavadījām „Point College”, kur mūs iepazīstināja ar koledžā izmantojamajām tehnoloģijām, izglītības programmām, mācību iespējām un metodēm.

Koledžā mēs iepazināmies ar dažiem jauniešiem, ar kuriem turpmāko mēnesi uzturējām draudzīgu kontaktu.

Mums bija iespēja gida pavadībā apskatīt pilsētu – baznīcu ar bagātīgu vēsturi, kuras pirmsākumi meklējami jau 11. gadsimtā, Borga kalnu, kas kalpoja par patvērumu iedzīvotājiem vikingu uzbrukumu laikā, jaunceltnes, piemēram, kopmītnes, u. c.

Brīvajā laikā mēs bieži veicām izzinošas pastaigas, lai tuvāk iepazītu pilsētu.

Par uzņēmumu

Grāmatnīca ir viena no lielākajām Somijā. Personīgi pielīdzinu to Latvijā zināmajai grāmatnīcai „Jānis Roze”, jo grāmatveikalā tiek pārdota ne tikai izklaidējoša literatūra, bet arī mācību literatūra, kancelejas piederumi, rokdarbu materiāli, kā arī grāmatnīcā ir iespējams iegādāties saldumus kā dāvanas, piemēram, rožu garšas konfektes Mātes dienai vai šokolādes oliņas Lieldienām. Tā tika dibināta 1912. gadā, pašlaik grāmatnīcā tiek nodarbināti 450 cilvēki, un tieši tas veikaliņš, kurā es biju nodarbināta, ir vienīgā grāmatnīca Porvoo ar astoņu darbinieku kolektīvu.

Grāmatnīcas klāstā ir grāmatas gan somu, gan zviedru, gan angļu valodā, bet, kā novēroju, Somijā literatūra angļu valodā nav tik pieprasīta, tāpēc veikalā grāmatām angļu valodā bija veltīts viens stends.

Darbiniekiem ir nepieciešams nēsāt nozīmītes ar savu vārdu, kuru mēnesi bija jānēsā arī mums (sk. 1. att.), un uniformu – sarkanu kreklu ar veikala logotipu.

kapsula20181

Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums” ir uzsākti jaunas un modernas dienesta viesnīcas būvniecības darbi. ES struktūrfondu projekta ietvaros pilnībā tiks atjaunots arī metodiskais korpuss - biznesa inkubators. Ceturtdien, 2018. gada 15. martā jaunbūvē svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Šajā simboliskajā brīdī klāt bija un uzrunas teica izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, “LC būve” valdes loceklis Sandis Dzērvītis un Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga. Kapsulas iemūrēšanas brīdī augstāk minētajiem pievienojās arī Valsts izglītības attīstības aģentūras, Izglītības infrastruktūras projektu departamenta nodaļas vadītājs Ilvars Bergmanis. Metāla pūtējiem braši muzicējot, kapsulu iemūrēja jaunceļamās dienesta viesnīcas pamatos. Jaunceļamajā dienesta viesnīcā ir paredzētas vietas 300 audzēkņiem. Dienesta viesnīcā būs ērta un mūsdienīga vide, audzēkņiem tiks nodrošināti nepieciešamie apstākļi kvalitatīvam mācību sagatavošanās procesam un atpūtai. “Ir liels gandarījums, ka ar ES fondu atbalstu ir iespēja būtiski uzlabot tehnikuma infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kas profesionālo izglītību padara jauniešiem aizvien pievilcīgāku, atbilstošu mūsdienu darba tirgus vajadzībām,” – tā saka Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga. Paldies visiem, kas piedalījās šajā svinīgajā brīdī! Moderna mācību un atpūtas vide ir tie nepieciešamie priekšnosacījumi, kas mudinās jauniešus izvēlēties savu dzīves zināšanu un prasmju ceļu saistīt ar profesionālo izglītību.

kapsula20182

Rīgas Valsts tehnikums ir viena no nedaudzajām vidējās profesionālās izglītības iestādēm, kuras audzēkņi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, sekmīgi startējot vienā konkurencē ar vispārējo vidējās izglītības iestāžu (Valsts ģimnāziju, ģimnāziju un vidusskolu) skolēniem.

Ķīmijas valsts 59. olimpiādes otrajā (Rīgas pilsētas) posmā piedalījās septiņi tehnikuma Ķīmijas nodaļas audzēkņi. Olimpiāde noritēja tiešsaites režīmā, tās ietvaros audzēkņiem bija jāparāda savas zināšanas un prasmes dažādās ķīmijas jomās, risinot paaugstinātas grūtības pakāpes un radošus uzdevumus.

Šoreiz mūsu audzēkņiem izdevies parādīt tiešām izcilus sasniegumus - šajā ļoti sīvajā konkurencē visiem(!) mūsu audzēkņiem izdevās iegūt godalgotas vietas vai atzinības:

  • ieguva S1 grupas audzēknis Lorenzo Terlizzi un S3 grupas audzēknis Romāns Černiševs;
  • ieguva S1 grupas audzēknis Mārtiņš Matīss Drava un S3 grupas audzēknis Artūrs Raimonds Feldmanis;
  • Atzinības par veiksmīgu piedalīšanos olimpiādē ieguva S1 grupas audzēkņi Kārlis Roberts Gasūns un Matīss Ķevers.

Īpašs prieks par to, ka trīs puišiem – Lorenzo Terlizzi, Romānam Černiševam un Artūram Raimondam Feldmanim ir izdevies sasniegt tik augstus rezultātus, ka viņi ir uzaicināti piedalīties Ķīmijas 59. olimpiādes trešajā – valsts posmā, kas notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā no 27. - 29. martam. Vēlam veiksmi!

Paldies skolotājām Anitai Krišmanei un Irinai Vdovičai par audzēkņu sagatavošanu olimpiādei.

Aktualizējot izglītības nozarē nozīmīgāko pieteikto reformu – akcentu maiņu izglītības saturā un mācību pieejā, – 2018. gada 6. un 7. martā Rīgas Valsts tehnikumā sākušies Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu VITAE īstenotie kursi (A programma, 54 stundas) „Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā”.

 Kursu dalībnieku grupa mērķtiecīgi ir nokomplektēta no profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, un tajā savu profesionālo pilnveidi uzsākušas vadības komandas un praktizējoši pedagogi no 12 profesionālās izglītības iestādēm: Rīgas Valsts tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Ogres tehnikuma, Aizkraukles profesionālās vidusskolas, Jelgavas tehnikuma,  Liepājas Valsts tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Ventspils tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas, Valmieras tehnikuma, Rīgas Tehniskās koledžas.

Kursu satura piedāvājumā akcentēta izpratnes veidošana par kompetenču pieejas būtību, kopīgo un atšķirīgo mācību un audzināšanas procesā un metodiskajā darbā.

Pirmajās divās nodarbībās, par prioritāti izvirzot nepieciešamību izglītības iestādēm veikt savas darbības padziļinātu analīzi, lai iegūtu izpratni par jau šobrīd paveikto kompetenču pieejas īstenošanai un vēl veicamo tuvākajos gados, kursu dalībnieki praktizējuši dažādus kompetenču pieejas elementus, attīstot personīgo pieredzi par caurviju prasmju īstenošanu un nostiprinot izpratni par tradicionālu, multidisciplināru un starpdisciplināru mācību procesu.

Kursu nodarbības turpināsies arī aprīlī un noslēgsies maija sākumā. 

kp2018

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Februāra mēnesī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Audzēkņu pašpārvaldes dalībnieki devās uz Oskara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolu, Rīgas 69. vidusskolu un Rīgas 95. vidusskolu, lai iepazīstinātu 9. klašu audzēkņus ar izglītības iespējām Rīgas Valsts tehnikumā. Vizītes laikā RVT audzēkņi stāstīja par profesionālās izglītības būtību un izvēlētās profesijas nozīmi karjeras veidošanā.

Anastasija Rebezova, PT2 grupas audzēkne

tn psk

Laikā no 13. janvāra līdz 3.martam PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā tika realizēta “Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācība programmā ,,Koksnes mehāniskā apstrāde''.

Skolotāja Andra Vimbas vadībā septiņi SIA “KVIST” darbinieki pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas. Mācību noslēgumā kursanti saņēma PIKC RVT apliecinājumus par kursa sekmīgu apguvi un nelielus tehnikuma suvenīrus atmiņai.

           Atvadoties, katrs kursants saņēma arī mājas uzdevumu – informācijas bukletu par uzņemšanu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā 2018,/2019. mācību gadam nodošanai interesentiem.

            Kursants Edgars Ķirsis raksturo apmācību procesu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā šādi: “Apgūstot kursu ,,Koksnes mehāniskā apstrāde'' PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā, mūs patīkami pārsteidza galdnieku darbnīcu aprīkojums. Kokapstrādes cehā var praktiski apgūt visas koksnes mehāniskās apstrādes operācijas uz mūsdienīgām iekārtām. Pasniedzējs apmeklēja mūsu uzņēmumu, lai zinātu, kādām kokapstrādes iekārtām, operācijām jāpievērš lielāka uzmanība. Skolotāja vadībā darbnīcās praktisko darbu laikā  izgatavojām uzņēmumā ražota krēsla prototipus, izejot pilnu kokapstrādes ciklu, iekārtas iestādot un strādājot ar tām. Liela uzmanība tika veltīta drošu darba paņēmienu izvēlei un pielietošanai. Mēs ieguvām daudz informācijas un praktisko iemaņu, kas mums palīdzēs ražošanā.”

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi