PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

vs2018

rvtpuznemsana

 

mpesf

ESF pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” PIKC RVT startēja 2018. gada janvārī. Sākot no janvāra, projekta ietvarā savas kompetences pilnveido 197 pieaugušie Rīgā, Limbažos un Krāslavā. Pieaugušie Rīgas Valsts tehnikumā apgūst zināšanas darbam ar AUTO CAD kokapstrādē un metālapstrādē, mājās lapu izstrādē, mēbeļu galdniecībā, elektrotehnikā, poligrāfijā, būvgaldniecībā.

esfmp1

esfmp2

8. septembrī 11. novembra krastmalā notika pasākums “Lauki ienāk pilsētā” par nozīmīgākajām mūsdienu lauksaimniecības jomām, par lauksaimniecības attīstību Latvijā 100 gadu laikā. Pasākumā tika demonstrētas nozares: graudkopība, lopkopība, dārzkopība, bioloģiskā lauksaimniecība un biškopība, zivsaimniecība, mežsaimniecība, šajās nozarēs izmantotā tehnika un tehnoloģijas, amatniecība sasaistē ar kultūru un izglītību.

Dārzkopības teltī Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja

Audzēkņu pašpārvalde ir demokrātiska, neatkarīga un sabiedriska izglītojamo vēlēta institūcija.
To veido 1.-4. kursu aktīvie audzēkņi. Pašpārvaldes darbības galvenais mērķis ir pārstāvēt RVT audzēkņus un aizstāvēt to tiesības un intereses, aktīvi iesaistīties audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba organizēšanā un pilnveidošanā.

tn ap WEB

Pieteikuma anketu skatīt šeit.

zd2018

2018. gada 3. septembris Rīgas Valsts tehnikumā iesākās kā jau vienmēr svinīgi. Svētbrīdis Rīgas Domā pulcināja kuplu audzēkņu un pedagogu pulku. Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš (kurš pats ir kādreizējais Rīgas Valsts tehnikuma absolvents) noturēja īsu dievkalpojumu un novēlēja visiem klātesošajiem svētīgu mācību gadu.

Pēc svētbrīža Rīgas Domā visi devās atpakaļ uz Rīgas Valsts tehnikumu. Sākot no plkst. 9.50, tehnikuma pagalmā valdīja liela rosība. Visu tehnikuma nodaļu audzēkņi ieņēma paredzētās vietas ap stāvlaukumā izveidoto skatuvi.

Plkst. 10.15 sākās svinīgais pasākums par godu Zinību dienai. Pēc RVT direktores Dagnijas Vanagas uzrunas un apsveikuma Zinību dienā, vārds tika dots IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta  direktora vietniecei pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibai Bašķerei Uz svinīgo pasākumu sanākušos uzrunāja arī darba devēju pārstāve, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, kura audzēkņiem vēlreiz atgādināja par dotajām karjeras izaugsmes iespējām, mācoties Rīgas Valsts tehnikumā. Uzmundrinošus vārdus sanākušajiem veltīja Ieva Duļevska, kura pati ir iestājusies Rīgas Valsts tehnikumā pieaugušo izglītības programmā, lai papildinātu savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Sekoja neliels muzikāls priekšnesums, kuru bija sarūpējuši Endija Rezgale un Guntars Bernāts.

Jaunajā mācību gadā vēlam visiem panākumus, radošu garu un sekmes mācībās!

z20182

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi