PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

lv2018viktoria

Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Rīgas Valsts tehnikumā 24. aprīlī notika Latvijas vēstures viktorīna. Viktorīnā piedalījās 2. kursa grupu komandas, demonstrējot savas zināšanas par Latvijas vēstures personībām, valsts un nacionālajiem simboliem un vēstures faktiem.

Viktorīnas laikā sacentās 10 komandas (A2-1, A2-2, B2, D2-3, E2-1, G2, GL2-1, GL2-2, K2-1/S2, N2). Sīva cīņa izvērtās par otro vietu, uz kuru vienlaicīgi pretendēja trīs komandas un galīgais vietu sadalījums tika noskaidrots, atbildot uz papildus jautājumiem. Godalgotās vietas Latvijas viktorīnā ieguva:

1.vieta - N2 grupa;

2.vieta - A2-2 grupa;

3 vieta - GL2-2 grupa.

9. maijā visā Eiropā atzīmēs Eiropas dienu jeb Eiropas Savienības dzimšanas dienu, tāpēc 25. aprīlī savā starpā sacentās 3. kursu komandas (A3-2, B3, G3, GK3-1, GL3, GT3, PT3/TA3/O3, N3, M3), apliecinot savas zināšanas par Eiropas Savienības valstīm, galvaspilsētām un simboliem, rašanos un attīstību, ekonomisko un monetāro politiku, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iestādēm un lēmumu pieņemšanu, kā arī Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Godalgotās vietas Eiropas dienai veltītajā viktorīnā ieguva:

1.vieta - M3 grupa;

2.vieta - N3 grupa;

3 vieta - GK3-1 grupa.

Liels paldies grupu audzinātājiem: E. Aperānam, I. Slokai, M. Lazdiņai, S. Keisterei, I.Dorilai, I. Jurgevicai, N. Kifai, R. Homatovai, E. Kazakēvičai, Dz. Šmitei, A. Papinam, R.Grīnfeldei, Z. Mamedovai, L. Ruselei, J. Beigartei, K. Freimanei, A. Āvam un M. Sjominai, kas spēja motivēt audzēkņus dalībai šajos pasākumos!

Paldies vēstures skolotājām I. Stelmakai, D. Kirmuškai un I. Tionai, kas sagatavoja un noorganizēja viktorīnas!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

skils20181

2018. gada 24. – 27. aprīlim notika otrais nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2018, kurā savas prasmes demonstrēja arī Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi. Ir patiess prieks un gandarījums, ka divās no 20 konkursā pārstāvētajām profesijām mūsu audzēkņi ir guvuši augstāko atzinību.

            WEB lapu dizainā un izstrādē Alberts Zemzāle izcīnīja 1. vietu, Elektrisko instalāciju tehniķa profesijā Vitālijs Voiskovičs arī izcīnīja 1. vietu! Īpaši priecē tas, ka RVT pārstāvis Elektrisko instalāciju jomā iegūst 1. vietu jau otro gadu pēc kārtas!

Ievērības cienīgs ir fakts, ka jauno profesionāļu meistarības konkursa atklāšanā konkursa dalībnieku zvēresta nolasīšana tika uzticēta mūsu audzēknei Hertai Ķimsei.

Apsveicam mūsu audzēkņus ar šo lielisko panākumu un milzīga  pateicība RVT  komandas vadītājam Normundam Tiltiņam un skolotājiem, darbnīcu vadītājiem konkursā Sandim Breieram un Jānim Pavlovskim!

skils20182

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

2018. gada 28. martā Ekonomikas un kultūras augstskola un Alberta koledža sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas Banku rīkoja olimpiādi „Finanšu Ābece 2018”. Olimpiādes mērķis - veicināt jauniešu interesi par naudas un finanšu jautājumiem un palielināt izpratni par tiem, tādējādi pilnveidojot viņu finanšu pratību.

Olimpiādes uzdevumi izstrādāti sadarbībā ar finanšu ekspertiem par dažādām ar ekonomiku un finansēm saistītām tēmām, kas apkopotas dokumentā "Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem" - nauda un darījumi, privāto finanšu plānošana un vadība, kredīti un parādi, risks un peļņa, finanšu un ekonomiskā vide. Olimpiādē piedalījās vairāk nekā 60 audzēkņi no 15 dažādām izglītības iestādēm.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” pārstāvēja Komercdarbības nodaļas G2 grupas audzēkņi Inta Žeibe, Maksims Semjonovs, Ajūna Aļeksejeva, Marija Mamajeva un Laurita Kaminska.

Apsveicam Intu ŽEIBI ar nopelnītiem 36 punktiem, kas ļāva iegūt 3. vietu, atpaliekot vien no Āgenskana Valsts ģimnāzijas audzēkņiem – pirmās un otrās vietas ieguvējiem! Apsveicam arī pārējos G2 grupas audzēkņus ar sasniegtajiem rezultātiem olimpiādē! Liels paldies skolotājai - konsultantei Ievai Serjakovai, kas sagatavoja audzēkņus dalībai olimpiādē. 

Bildes no pasākuma „Finanšu Ābece 2018” 

fa2018

Sīkāku informācija par olimpiādes rezultātiem var apskatīt  EKA mājas lapā un Latvijas Bankas mājas lapā :  skatīt šeit.

gs20181

2018. gada 10. aprīlī PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Iepazīsti ķīmiķa profesiju”. Pasākums sastāvēja no 3 daļām, kur 1. daļā Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas visu kursu audzēkņi ņēma dalību biedrības "Radošuma pils" organizētajās radošajās nodarbībās,  p

rvtdz1

No 23. februāra līdz 25. februārim VEF Kultūras pilī norisinājās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" atlases skates. Rīgas Valsts tehnikuma jauniešu deju kolektīvs "Pavediens" tajās piedalījās un izcīnīja I pakāpi, saņemot 43 punktus no maksimāli 50 iespējamajiem.Tas nozīmē, ka mūsu deju kolektīva jaunieši ir XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieki, kas norisināsies laikā no 30. jūnija līdz pat 8. jūlijam. 

Paši dejotāji par skatē piedzīvoto saka: "Ja kāds domā, ka deja ir tikai laika pavadīšanas veids – viņš kļūdās. Deja ir dzīvesveids. Tā ir daļa no mums un bez dejošanas nu vairs nekādi! Kad esam uz skatuves, izbaudām katru sekundi un ar katru ķermeņa šūniņu esam dejā."

Ir prieks un gandarījums, ka dažos gados, kopš deju kolektīva izveidošanas ir sasniegts I pakāpei atbilstošs līmenis. Paldies RVT jauniešu deju kolektīva vadītājai Ievai Sīlei un pašiem jauniešiem par nesavtīgu atdevi ne tik vieglajā ikdienas darbā. Paldies Rīgas Valsts tehnikuma vadībai par sapratni un atbalstu. Uz tikšanos dalībnieku gājienā, deju lieluzvedumā "Māras zeme" Daugavas stadionā un Noslēguma koncertā Mežaparkā. 

rvtdz2

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi