PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Prakses periodā man bija brīnišķīga iespēja doties mobilitātes projektā Erasmus+, kas norisinājās no 2018. gada 4. februāra līdz 2018. gada 7. martam Somijas ostas pilsētā Porvoo, grāmatnīcā „Suomalainen Kirjakauppa”, kas burtiskā tulkojumā nozīmē „Somu grāmatnīca” (turpmāk – grāmatnīca).

Es pieteicos projektam, lai uzlabotu savu angļu valodas zināšanu līmeni, gūtu pieredzi, apkalpojot ārzemniekus, un iepazītu citas tautas mentalitāti.

Brauciens uz Somiju nebija viegls, jo sapratu, ka mēnesi nesatikšu savus tuvos draugus un ģimeni. Mobilitāti jaukāku padarīja tas, ka projektā devos kopā ar savu kursabiedreni draudzeni Arianu Zonni. Pirmo nedēļu mūs atbalstīja skolotāja Aija Ivane, kas veicināja vieglāku pielāgošanos jauniem dzīves apstākļiem.

Adaptācijas nedēļa

Pirmo nedēļu, ko pavadījām Somijā, mēs uzskatām par adaptācijas periodu, jo nedēļas pirmās trīs dienas mēs pavadījām „Point College”, kur mūs iepazīstināja ar koledžā izmantojamajām tehnoloģijām, izglītības programmām, mācību iespējām un metodēm.

Koledžā mēs iepazināmies ar dažiem jauniešiem, ar kuriem turpmāko mēnesi uzturējām draudzīgu kontaktu.

Mums bija iespēja gida pavadībā apskatīt pilsētu – baznīcu ar bagātīgu vēsturi, kuras pirmsākumi meklējami jau 11. gadsimtā, Borga kalnu, kas kalpoja par patvērumu iedzīvotājiem vikingu uzbrukumu laikā, jaunceltnes, piemēram, kopmītnes, u. c.

Brīvajā laikā mēs bieži veicām izzinošas pastaigas, lai tuvāk iepazītu pilsētu.

Par uzņēmumu

Grāmatnīca ir viena no lielākajām Somijā. Personīgi pielīdzinu to Latvijā zināmajai grāmatnīcai „Jānis Roze”, jo grāmatveikalā tiek pārdota ne tikai izklaidējoša literatūra, bet arī mācību literatūra, kancelejas piederumi, rokdarbu materiāli, kā arī grāmatnīcā ir iespējams iegādāties saldumus kā dāvanas, piemēram, rožu garšas konfektes Mātes dienai vai šokolādes oliņas Lieldienām. Tā tika dibināta 1912. gadā, pašlaik grāmatnīcā tiek nodarbināti 450 cilvēki, un tieši tas veikaliņš, kurā es biju nodarbināta, ir vienīgā grāmatnīca Porvoo ar astoņu darbinieku kolektīvu.

Grāmatnīcas klāstā ir grāmatas gan somu, gan zviedru, gan angļu valodā, bet, kā novēroju, Somijā literatūra angļu valodā nav tik pieprasīta, tāpēc veikalā grāmatām angļu valodā bija veltīts viens stends.

Darbiniekiem ir nepieciešams nēsāt nozīmītes ar savu vārdu, kuru mēnesi bija jānēsā arī mums (sk. 1. att.), un uniformu – sarkanu kreklu ar veikala logotipu.

Aktualizējot izglītības nozarē nozīmīgāko pieteikto reformu – akcentu maiņu izglītības saturā un mācību pieejā, – 2018. gada 6. un 7. martā Rīgas Valsts tehnikumā sākušies Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu VITAE īstenotie kursi (A programma, 54 stundas) „Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā”.

 Kursu dalībnieku grupa mērķtiecīgi ir nokomplektēta no profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, un tajā savu profesionālo pilnveidi uzsākušas vadības komandas un praktizējoši pedagogi no 12 profesionālās izglītības iestādēm: Rīgas Valsts tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Ogres tehnikuma, Aizkraukles profesionālās vidusskolas, Jelgavas tehnikuma,  Liepājas Valsts tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Ventspils tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas, Valmieras tehnikuma, Rīgas Tehniskās koledžas.

Kursu satura piedāvājumā akcentēta izpratnes veidošana par kompetenču pieejas būtību, kopīgo un atšķirīgo mācību un audzināšanas procesā un metodiskajā darbā.

Pirmajās divās nodarbībās, par prioritāti izvirzot nepieciešamību izglītības iestādēm veikt savas darbības padziļinātu analīzi, lai iegūtu izpratni par jau šobrīd paveikto kompetenču pieejas īstenošanai un vēl veicamo tuvākajos gados, kursu dalībnieki praktizējuši dažādus kompetenču pieejas elementus, attīstot personīgo pieredzi par caurviju prasmju īstenošanu un nostiprinot izpratni par tradicionālu, multidisciplināru un starpdisciplināru mācību procesu.

Kursu nodarbības turpināsies arī aprīlī un noslēgsies maija sākumā. 

kp2018

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Laikā no 13. janvāra līdz 3.martam PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā tika realizēta “Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācība programmā ,,Koksnes mehāniskā apstrāde''.

Skolotāja Andra Vimbas vadībā septiņi SIA “KVIST” darbinieki pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas. Mācību noslēgumā kursanti saņēma PIKC RVT apliecinājumus par kursa sekmīgu apguvi un nelielus tehnikuma suvenīrus atmiņai.

           Atvadoties, katrs kursants saņēma arī mājas uzdevumu – informācijas bukletu par uzņemšanu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā 2018,/2019. mācību gadam nodošanai interesentiem.

            Kursants Edgars Ķirsis raksturo apmācību procesu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā šādi: “Apgūstot kursu ,,Koksnes mehāniskā apstrāde'' PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā, mūs patīkami pārsteidza galdnieku darbnīcu aprīkojums. Kokapstrādes cehā var praktiski apgūt visas koksnes mehāniskās apstrādes operācijas uz mūsdienīgām iekārtām. Pasniedzējs apmeklēja mūsu uzņēmumu, lai zinātu, kādām kokapstrādes iekārtām, operācijām jāpievērš lielāka uzmanība. Skolotāja vadībā darbnīcās praktisko darbu laikā  izgatavojām uzņēmumā ražota krēsla prototipus, izejot pilnu kokapstrādes ciklu, iekārtas iestādot un strādājot ar tām. Liela uzmanība tika veltīta drošu darba paņēmienu izvēlei un pielietošanai. Mēs ieguvām daudz informācijas un praktisko iemaņu, kas mums palīdzēs ražošanā.”

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

sk20182

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izstādē „SKOLA 2018” apmeklētājus un interesentus visu trīs dienu garumā priecēja ar atraktīvu un iedvesmojoši iekārtotu stendu. Stendā ikviens varēja iepazīties ar RVT piedāvātajām izglītības programmām. Audzēkņi piedalījās un radoši prezentēja izglītības iespējas tehnikumā, kā arī bija iespēja padiskutēt ar pedagogiem. Izstādes apmeklētāji sīkāk uzzināja par mācību procesu tehnikumā un iepazinās ar dzīvi tehnikumā audzēkņu pašpārvaldes skatījumā. Tie, kas vēlējās, varēja nofotografēties un tūlīt pat saņemt fotogrāfijas ar RVT logo uz grāmatzīmes.

Izstādes pirmajā dienā plkst. 10.15 notika izstādes “SKOLA 2018” svinīga atklāšana, kurā uzrunas dalībniekiem un apmeklētājiem teica BT1 ģenerāldirektors Viesturs Tīle, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, projekta SKOLA vadītājs Valts Girgensons, Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis un Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Pētersons.

23. februārī izstādes „SKOLA 2018” ietvarosRīgas Valsts tehnikums organizēja konferenci jauniešiem „Esi līderis”. Tajā jauniešus uzrunāja jauni cilvēki, kuri savā dzīvē ar neatlaidīgu darbu ir sasnieguši vērā ņemamus panākumus.

Sanākušos klausītājus uzrunāja RVT absolvents, SIA “Dizaina mednieks” dibinātājs un vadītājs, students Salamans Ļemantovičs, dizaina uzņēmuma “PIPARMĒTRA” izveidotājas - Rebeka Liepiņa un Līga Rīga, jauno profesionāļu meistarības konkursā WorldSkills 2017 titula "Best of Nation" ieguvēja – Katrīna Elizabete Sīle, RVT skolotājs un Rīgas domes deputāts Oskars Putniņš, RVT absolvents, sportists, daudzkārtējs Latvijas un Baltijas čempions moto triālā Andris Grīnfelds, RVT absolvents, RVT Audzēkņu pašpārvaldes biedrs, uzņēmuma "Uguns pica" īpašnieks Edgars Kalniņš, RVT 4. kursa audzēknis, biedrības "Jauniešu kustībai" vadītājs Rihards Krūmiņš. Konferences klausītājiem bija iespēja arī saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par veiksmīgas karjeras veidošanu un mērķtiecīgu profesionālo izglītību.

Pēc pārtraukuma, kurā konferences dalībnieki un klausītāji varēja nogaršot picas un baudīt kafiju, sarunu turpināja biedrības “Dzīves kvalitātes studija FunA” pārstāve Inese Matvejeva - Gērena, kura ar jauniešiem apsprieda jautājumus par līderību, lai mudinātu jauniešus dzīvē uzņemties pašiniciatīvu un viņi aktīvi varētu iesaistīties savas karjeras veidošanā. Mūsdienās jaunajai paaudzei nozīmīgi ir izvērtēt un attīstīt savas līderības prasmes, prast pielietot tās izvēlētajā profesijā, kā arī stiprināt neformālās izglītības lomu sabiedrībā.

Ir prieks, ka Rīgas Valsts tehnikums ir kļuvis atpazīstams, par ko liecina pat izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska un ministra biroja vadītāja Anda Geižāna viesošanās tehnikuma stendā.

Noslēgumā lielu paldies izsakām visiem, kas piedalījās, gan tiem, kas uzstājās konferencē, gan konferences organizētājiem un klausītājiem. Īpašs paldies visiem audzēkņiem un skolotājiem, kuri nenogurstoši visu izstādes laiku bija kreatīvi, atvērti un komunikabli, iepazīstinot izstādes apmeklētājus ar mācībām un audzēkņu plašajām aktivitāšu iespējām Rīgas Valsts tehnikumā.

 

sk20181

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Divas Rīgas Valsts tehnikuma GL2-1 grupas komandas komerczinību priekšmeta un karjeras izglītības ietvaros pieņēma izaicinājumu un pieteica dalību Banku augstskolas rīkotajā Latvijā lielākajā biznesa simulācijas spēlē Bizness24H 2018, par kuru līdz tam nebija ne mazākā priekšstata. Pirmajā kārtā piedalījās 570 dalībnieku no visas Latvijas. Mūsu skolas vienā komandā startēja Alise Pole, Sintija Pučkova, Jānis Uss, bet otru komandu veidoja puiši Ardis Daniels Bedrītis, Nauris Spuļģis un Roberts Tumšs.
Kā atzina dalībnieki, spēle bija ļoti interesanta un noderīga. Tā norisinājās ne tik ierastā veidā, jo komandu dalībnieki tika izšķirti un līdz ar to bija iemesti vēl vairāk nezināmajā, bet neskatoties uz to, joprojām darbojās kā sākotnējā komanda un cīnījās par kopīgu uzvaru, nezinot savējo situāciju. Spēlē nācās domāt stratēģiski, plānot nākamās darbības, uzminēt konkurentu rīcību, cerēt uz savējo panākumiem, kā arī pieņemt svarīgus lēmumus kā jau biznesā pienākas.
Piedalīšanās sacensībās bija ar absolūtu pluss zīmi, jo kā minēja Alise: “Tas azarts un sajūtas pēc spēles bija neaprakstāmas. Sasummējot kopā katra iegūtos punktus, kā komanda šajā konkursa kārtā izcīnījām 1. vietu. Tas radīja sajūtu, ka mēs kopā tiešām esam stipri, jo izkonkurējām daudzas augsta līmeņa skolas. Bijām uz ļoti pozitīva un neaprakstāma sajūtu viļņa.”
Sintija: Spēles noteikumi sākotnēji likās ļoti sarežģīti, bet sākot spēlēt, sapratām, ka savā būtībā viss ir ļoti vienkārši. Spēles gaitā ir jāspēj domāt līdzi sev, domāt uz priekšu un sekot līdzi arī saviem pretiniekiem un loģiski izdomāt, kādu izvēli vai gājienu veiks viņi. Visa spēle ir balstīta uz loģiku, lai gan daži uzskatīja, ka uz veiksmi, taču tā nav. Es uzskatu, ka šajā spēlē vajadzēja paļauties tikai pašam uz sevi – tieši tāpat kā dzīvē un tā bija ļoti saistīta ar uzņēmējdarbību realitātē; kā tas darbojas, kāda ir konkurentu nozīme un cik daudz tie patiesībā spēj ietekmēt, kas jādara, lai tieši tavs uzņēmums būtu veiksmīgs un ejošs.
Manuprāt, katram, vismaz komercdarbības vai loģistikas studentam, vajadzētu šo izspēlēt, jo tas rada zināmu skaidrību kā tas notiek. Mēs noteikti vēlētos nākamgad piedalīties atkal.”
Man, kā skolotājam ir gandarījums, ka jaunieši ir izpratuši domāšanas, analīzes, izvērtēšanas, sadarbības u.c. prasmju nozīmi un atraduši to pielietošanas veidu, ka nebaidās doties ārpus skolas un parādīt, ka ir konkurētspējīgi ar vidusskolu un ģimnāziju skolēniem. Katra šāda piedalīšanās rada pozitīvas emocijas, aizrauj, ceļ pašapziņu, tādēļ ceru, ka nākošajā gadā būsim daudz kuplākā skaitā pārstāvēti.
Patiesi priecājos par mūsu audzēkņu startu un tehnikuma vārda popularizēšanu, par to, ka nebaidījās, uzdrīkstējās, prieks par secinājumiem un izvērtējumu. Veiksme šoreiz vairāk uzsmaidīja Alisei, Sintijai un Jānim, kuri iekļuva pusfinālā. Tas norisināsies no 1. līdz 2. martam, kad tiks spēlēta simulācijas spēle "Prezidents" un notiks spraiga cīņa, lai noskaidrotu, kuras komandas tiks uz finālu un būs soli tuvāk "Biznesa Guru 2018" titula iegūšanai!

b241

b242
Vēlēsim veiksmi un turēsim īkšķus pusfinālā!
Komerczinību skolotāja Laimrota Surska.

Latvijas Reitingi