PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2018. gada 8. janvārī Rīgas Valsts tehnikuma aktu zālē plkst. 15.00 notika "Pedagogu konference - plenārsēde", kurā Rīgas Valsts tehnikuma skolotāju metodisko komisiju vadītāji iepazīstināja ar aktuālajiem jautājumiem audzēkņu izglītības procesā. Metodisko komisiju vadītājiem tika dots uzdevums formulēt komisijas redzējumu par sekojošiem jautājumiem:
Kā samazināt atskaitāmo audzēkņu skaitu? Kā uzlabot audzēkņu sekmes? Kā pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci? Kā pilnveidot mācību procesa darba vidi un organizāciju?
Plenārsēdi vadīja RVT izglītības metodiķe Ineta Īvāne. Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga sanākušos iepazīstināja ar tehnikuma attīstības vīziju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jautājumos. Tālāk sekoja metodisko komisiju vadītāju prezentācijas ar mācību darba analīzi un priekšlikumiem tālākai rezultātu uzlabošanai.
Konferences dalībnieki atzinīgi novērtēja metodisko komisiju darbu un atbalstīja viedokli, ka, lai arī iesāktais darbs nav viegls un vienkāršs, tas noteikti ir jāturpina.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi