PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2016./2017. mācību gada izskaņā pēdējās jūnija mēneša dienas īpaši krāsainas vērta Rīgas Valsts tehnikuma pēdējo kursu izlaidumi. Tehnikuma beidzēju pulks šogad ir krietni prāvs - 286 audzēkņi, kas ietilpa kopumā 11 izlaidumos. Izlaidumi notika ne tikai Rīgā, bet arī Laidzes un Limbažu pusē, kā arī Krāslavas un Balvu teritoriālajās struktūrvienībās.

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” 2017. gada absolventiem jau otro reizi vienlaikus ar diplomu izsniedza Europass Diploma pielikumu. Europass Diploma pielikums satur detalizētu informāciju par absolvēto mācību programmu. Europass Diploma pielikums neaizvieto diploma oriģinālu un nedod tiesības uz to, lai citu valstu izglītības iestādes oficiāli atzītu diploma oriģinālu, bet palīdz pareizi novērtēt oriģinālo diplomu.

27. jūnijā RVT Aktu zālē plkst. 12.00 izlaidums bija Mašīnbūves, Enerģētikas, Ķīmijas tehnoloģijas un Kokapstrādes nodaļu grupām, plkst. 14.00 - Auto nodaļas divām absolventu grupām, kuras audzināja Armands Žebers un Guntars Bernāts. Vairāki nodaļas absolventi saņēma gan atzinības, gan arī pateicības rakstus ne tikai par labām un teicamām sekmēm, bet arī par lieliskiem startiem dažādos profesionālās meistarības konkursos, izcīnot godalgotas  vietas.

28. jūnijā izlaidumi notika tehnikuma lielāko nodaļu – Datorikas un Komercdarbības nodaļu absolventiem. Datorikas nodaļas grupu audzinātāji Daiga Ziediņa, Zinaīda Mitrenkova un Inese Stelmaka pateicības vārdus saņēma ne tikai no tehnikuma vadības, bet arī no pašiem audzēkņiem. Komercdabības nodaļas absolventi kopā veidoja četras grupas ar audzinātājiem Zarinu Mamedovu, Brigitu Bržesku, Lailu Umbraško un Māru Janeviču. Izlaidumi bija kupli apmeklēti ne tikai no radu, draugu un vecāku puses, arī skolotāji bija kuplā skaitā sanākuši. Noslēgumā direktore pateicās gan saviem vietniekiem, gan skolotājiem par darbu, izglītojot jaunos speciālistus. Arī grupu audzinātājas teica atzinīgus vārdus un vēlēja panākumus jaunajiem censoņiem.

29. jūnijā izlaidumi notika Dzelzceļa nodaļas absolventiem. Nodaļas trīs grupām un skolotājiem šis notikums bija nozīmīgs, jo Valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš (LDz) pārstāvji ne tikai pauda prieku par profesionāli prasmīgi orientētiem absolventiem, bet arī vēlēja veiksmi un panākumus tālākajā dzīvē. Ziedu pušķus un sirsnīgus sveicienus saņēma Dzelzceļa nodaļas vadība un skolotāji.

Šīs skaistās dienas izskaņā izlaidums bija divām Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas grupām, kuras audzināja Māra Janeviča un Taņa Grafova. Apsveikumus saņēma ne tikai absolventi, bet arī kursu audzinātāji, kuri bija pielikuši ne mazumu pūļu, lai jaunie speciālisti būtu saņēmuši ne tikai profesionālās zināšanas, bet arī labu ceļamaizi turpmākajai dzīvei. Apsveikuma vārdus teica gan tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, gan direktora vietniece mācību darba organizācijā Dace Rozenblate, gan arī nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš. N4 grupas absolvente Rasa Olekša saņēma Ministru kabineta atzinības rakstu, kā arī Rīgas Valsts tehnikuma goda zīmi par teicamām sekmēm mācībās un izciliem startiem profesionālās meistarības konkursos. Pievienojoties daudziem apsveicējiem, arī mēs vēlam visiem absolventiem skaistu vasaru un mērķu piepildījumu turpmākajā dzīvē!

Latvijas Reitingi