PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2018. gada 3. maijā Rīgas pilī ilggadējais izglītības darbinieks, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktora vietnieks izglītības attīstības jomā, valsts emeritētais zinātnieks, Dr. paed. Ilgvars Forands tika apbalvots ar Atzinības krustu un iecelts par ordeņa virsnieku. Ilgvars Forands Atzinības krustu saņēma par mūža ieguldījumu izglītības darbā un izglītības sistēmas attīstībā Latvijā.
Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.

fordenis

 

Latvijas Reitingi