PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

lv2018viktoria

Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, Rīgas Valsts tehnikumā 24. aprīlī notika Latvijas vēstures viktorīna. Viktorīnā piedalījās 2. kursa grupu komandas, demonstrējot savas zināšanas par Latvijas vēstures personībām, valsts un nacionālajiem simboliem un vēstures faktiem.

Viktorīnas laikā sacentās 10 komandas (A2-1, A2-2, B2, D2-3, E2-1, G2, GL2-1, GL2-2, K2-1/S2, N2). Sīva cīņa izvērtās par otro vietu, uz kuru vienlaicīgi pretendēja trīs komandas un galīgais vietu sadalījums tika noskaidrots, atbildot uz papildus jautājumiem. Godalgotās vietas Latvijas viktorīnā ieguva:

1.vieta - N2 grupa;

2.vieta - A2-2 grupa;

3 vieta - GL2-2 grupa.

9. maijā visā Eiropā atzīmēs Eiropas dienu jeb Eiropas Savienības dzimšanas dienu, tāpēc 25. aprīlī savā starpā sacentās 3. kursu komandas (A3-2, B3, G3, GK3-1, GL3, GT3, PT3/TA3/O3, N3, M3), apliecinot savas zināšanas par Eiropas Savienības valstīm, galvaspilsētām un simboliem, rašanos un attīstību, ekonomisko un monetāro politiku, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iestādēm un lēmumu pieņemšanu, kā arī Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Godalgotās vietas Eiropas dienai veltītajā viktorīnā ieguva:

1.vieta - M3 grupa;

2.vieta - N3 grupa;

3 vieta - GK3-1 grupa.

Liels paldies grupu audzinātājiem: E. Aperānam, I. Slokai, M. Lazdiņai, S. Keisterei, I.Dorilai, I. Jurgevicai, N. Kifai, R. Homatovai, E. Kazakēvičai, Dz. Šmitei, A. Papinam, R.Grīnfeldei, Z. Mamedovai, L. Ruselei, J. Beigartei, K. Freimanei, A. Āvam un M. Sjominai, kas spēja motivēt audzēkņus dalībai šajos pasākumos!

Paldies vēstures skolotājām I. Stelmakai, D. Kirmuškai un I. Tionai, kas sagatavoja un noorganizēja viktorīnas!

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi