PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Aktualizējot izglītības nozarē nozīmīgāko pieteikto reformu – akcentu maiņu izglītības saturā un mācību pieejā, – 2018. gada 6. un 7. martā Rīgas Valsts tehnikumā sākušies Valsts izglītības satura centra sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu VITAE īstenotie kursi (A programma, 54 stundas) „Kompetenču pieejas ieviešana, strādājot skolotāju komandā”.

 Kursu dalībnieku grupa mērķtiecīgi ir nokomplektēta no profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, un tajā savu profesionālo pilnveidi uzsākušas vadības komandas un praktizējoši pedagogi no 12 profesionālās izglītības iestādēm: Rīgas Valsts tehnikuma, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Ogres tehnikuma, Aizkraukles profesionālās vidusskolas, Jelgavas tehnikuma,  Liepājas Valsts tehnikuma, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Ventspils tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas, Valmieras tehnikuma, Rīgas Tehniskās koledžas.

Kursu satura piedāvājumā akcentēta izpratnes veidošana par kompetenču pieejas būtību, kopīgo un atšķirīgo mācību un audzināšanas procesā un metodiskajā darbā.

Pirmajās divās nodarbībās, par prioritāti izvirzot nepieciešamību izglītības iestādēm veikt savas darbības padziļinātu analīzi, lai iegūtu izpratni par jau šobrīd paveikto kompetenču pieejas īstenošanai un vēl veicamo tuvākajos gados, kursu dalībnieki praktizējuši dažādus kompetenču pieejas elementus, attīstot personīgo pieredzi par caurviju prasmju īstenošanu un nostiprinot izpratni par tradicionālu, multidisciplināru un starpdisciplināru mācību procesu.

Kursu nodarbības turpināsies arī aprīlī un noslēgsies maija sākumā. 

kp2018

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

 

Latvijas Reitingi