PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Laikā no 13. janvāra līdz 3.martam PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā tika realizēta “Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” apmācība programmā ,,Koksnes mehāniskā apstrāde''.

Skolotāja Andra Vimbas vadībā septiņi SIA “KVIST” darbinieki pilnveidoja savas zināšanas un iemaņas. Mācību noslēgumā kursanti saņēma PIKC RVT apliecinājumus par kursa sekmīgu apguvi un nelielus tehnikuma suvenīrus atmiņai.

           Atvadoties, katrs kursants saņēma arī mājas uzdevumu – informācijas bukletu par uzņemšanu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā 2018,/2019. mācību gadam nodošanai interesentiem.

            Kursants Edgars Ķirsis raksturo apmācību procesu PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā šādi: “Apgūstot kursu ,,Koksnes mehāniskā apstrāde'' PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā, mūs patīkami pārsteidza galdnieku darbnīcu aprīkojums. Kokapstrādes cehā var praktiski apgūt visas koksnes mehāniskās apstrādes operācijas uz mūsdienīgām iekārtām. Pasniedzējs apmeklēja mūsu uzņēmumu, lai zinātu, kādām kokapstrādes iekārtām, operācijām jāpievērš lielāka uzmanība. Skolotāja vadībā darbnīcās praktisko darbu laikā  izgatavojām uzņēmumā ražota krēsla prototipus, izejot pilnu kokapstrādes ciklu, iekārtas iestādot un strādājot ar tām. Liela uzmanība tika veltīta drošu darba paņēmienu izvēlei un pielietošanai. Mēs ieguvām daudz informācijas un praktisko iemaņu, kas mums palīdzēs ražošanā.”

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi