PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Spilgtās dabas krāsās iekrāsoti šoruden Rīgas Valsts tehnikumā notika ESF grupu absolventu izlaidumi – 26. oktobrī Rīgā un 27. oktobrī RVT Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā.

Tehnikuma aktu zālē 26. oktobrī plkst. 12:00 uz svinīgo pasākumu pulcējās ET2 grupa ar audzinātāju Ilonu Grivani, EN2 grupa ar audzinātāju Dzintru Šmiti, EDP2 un EDP2-1 grupa ar audzinātāju Inesi Bražu, EDP2-2 grupa ar audzinātāju Olgu Sabansku un EDT2 grupa ar audzinātāju Inesi Bražu.

Rīgas Valsts tehnikuma izlaidumos skanēja gan Valsts himna izlaiduma sākumā, gan jaunā RVT himna izlaidumu noslēdzot.

Izlaidumus atklāja tehnikuma direktora vietniece mācību darba organizācijā Dace Rozenblate, kas uzmundrinoši uzrunāja absolventus darba dzīves gaitas uzsākot. Pēc diplomu saņemšanas, jaunajiem speciālistiem ceļa vārdus ar apsveikumiem un novēlējumiem izteica grupu audzinātājas Ilona Grivane, Dzintra Šmite, Olga Sabanska un Inese Braža. Inese Braža un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas izglītības metodiķis Normunds Tiltiņš neskopojās ar paldies pateikšanu skolotājiem, kuri nesavtīgi ieguldīja enerģiju, lai sniegtu audzēkņiem zināšanas. Pateicības skolotājiem izteica arī grupu pārstāvji, kuri skolotājus sveica ar skaistiem ziedu pušķiem.

Pēcpusdienā plkst. 14:00 izlaidums notika EGL2 grupai ar audzinātāju Inesi Tionu, EG2 grupai ar audzinātāju Lailu Umbraško un EA2 grupai ar audzinātāju Signi Stīpnieci. Šis izlaidums bija īpašs, jo izlaidumā piedalījās, absolventiem atzinību izteica un pasniedza sertifikātus AHK VETnet projekta vadītāja Diāna Krastiņa, Loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš un uzņēmuma Gollner vadītāja un jauno speciālistu eksaminētāja Līga Kalniņa. Kad absolventi diplomus jau saņēma, apsveikuma vārdus jaunajiem speciālistiem vēlēja gan Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe Inese Tiona, gan arī Auto nodaļas izglītības metodiķis Andrejs Stūris. Arī grupu audzinātāji izteica ceļa vārdus absolventiem darba gaitas uzsākot. Kad arī paši absolventi bija atzinīgus vārdus skolotājiem un tehnikuma vadībai veltījuši, visi klātesošie vienojās tehnikuma himnas atskaņojumā un noslēgumā neizpalika arī fotografēšanās. Vācijas – Baltijas tirdzniecības kameras pārstāvji absolventiem bija sarūpējuši svētku kafiju un nelielas uzkodas pēc izlaiduma.

27. oktobrī PIKC RVT Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā, klātesot projektu nodaļas vadītājai Sandrai Bidzānei un PIKC RVT sabiedrisko attiecību speciālistam Guntaram Bernātam, notika izlaidums ESF finansētai grupai. 10 jaunie "Klintu apkalpošanas speciālisti" ieguva diplomus par profesionālo izglītību. S. Bidzāne un Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītājas p.i. Baiba Purlica pasniedza pateicības rakstus un piemiņas dāvaniņas absolventēm Kristiānai Dambergai un Arnitai Gruntmanei par teicamām sekmēm. Ceļa vārdus novēlēja grupas audzinātāja Valentīna Miķelsone.

esf1

 

esf1

esf1

esf1

esf1

esf1

Latvijas Reitingi