PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

visclv

2017.gada 6. oktobrī Rīgas Valsts tehnikuma aktu zālē notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"  informatīvais seminārs Rīgas un Rīgas reģiona skolu  pārstāvjiem. Šādi semināri skolu pārstāvjiem no Latvijas reģioniem notika arī  9. un 10. oktobrī. Semināru mērķis bija sniegt plašāku informāciju par projekta īstenošanu, tai skaitā par individuālo plānu sastādīšanu u.c. jautājumiem. 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi