PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Trešdien, 2017. gada 4. oktobrī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga Valsts izglītības attīstības aģentūrā parakstīja līgumu par nākošās būvniecības kārtu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”. Atklātā konkursa ““PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve Dārzciema ielā 64, Rīgā”, id.Nr.2017/07 ERAF RVT rezultātā tika parakstīts būvdarbu līgums ar SIA "LC Būve" par EUR 2 742 684,20 (bez PVN). Būvuzraudzību objektā nodrošinās SIA "Fabrum".

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir sešpadsmit mēneši  no būvlaukuma nodošanas izpildītājam līdz dienai, kad objekts (būve) tiks pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”. Projekta nākamās kārtas realizācijas rezultātā tehnikums tiks pie jaunas un labiekārtotas dienesta viesnīcas, kā arī pie pilnībā atjaunota metodiskā korpusa - biznesa inkubatora, kas nodrošinās jauniešiem demonstrēt ne tikai lieliskas iespējas prasmju attīstīšanā praktiskās mācībās, bet radīs mūsdienīgus apstākļus labāko praktisko risinājumu analīzei un diskusijai.

 

Latvijas Reitingi