PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2017. gada 9. maijā Rīgā, kultūras centrā „Imanta” jaukā, radošā noskaņā noritēja Latvijas profesionālo izglītības iestāžu radošais pasākums „Radi, rādi, raidi”. Mūsu skolu pārstāvēja Rīgas Valsts tehnikuma vokālais ansamblis – ar solo dziesmām, duetiem un ansambļa kopēju dziedājumu. Veidojam savu, no citiem kolektīviem atšķirīgu radošo seju, tādēļ repertuārā dziesmas, kurām  mūziku sacerējis ansambļa vadītājs Māris Lasmanis. Dziesmas publikai bijām rādījuši jau iepriekš – 2. maijā, labdarības koncertā Redzes invalīdu pansionātā Juglā, tādēļ uzstāšanās uztraukums nebija pārmēru  liels un izdevās visumā veiksmīga uzstāšanās. To apliecina arī žūrijas vērtējums. No ansambļa dziesmām labi skanēja „Ceriņdziesma”,  kas droši iegūlusies balsīs, vairāk uzmanības turpmāk  jāvelta duetu balsu saskaņai. Viskuplāk pārstāvēta bija solo dziedāšana, un te arī visvairāk, ko pārdomāt. Atzīstamu sniegumu solo parādīja Samanta Vilmane - viņai jauks balss tembrs, dabisks  skatuves nervs, labas perspektīvas balss materiāla attīstīšanas jomā. Patiesi cieņpilnus aplausus iemantoja Samanta Eglīte ar tehniski grūto „Ave Maria”. „Mazajai Samantai”, kā mēs viņu saucam, liels paldies par lielo ieguldīto darbu repertuāra apguvē un ansambļa kopējā mikroklimata uzprišināšanā! Andis Duntavs ar pievilcīgo balss tembru, harizmu, visplašāko dalību – solo, duetos un ansamblī, - arī spēlējot  ģitāru, – šobrīd visgatavākais produktīvai muzicēšanai koncertos. Andis arī ar vislielāko iepriekšējo koncertpieredzi. Jāatzīst, ka tehnikuma puikas rullē - no viņa neatpaliek Valērijs Vitenijs, kura spēcīgais, krāsaini tembrētais baritons tā vien prasa visprofesionālāko iespējamo vokālo kopšanu, par ko arī turpmāk vairāk tiks domāts. Valerijs  nenoliedzami ir spilgta, daudzsološa  krāsa RVT dziedošajā paletē. Toms Bude parādīja sevi kā perspektīvs  kamertipa dziesmu izpildītājs ar savu īpatnu, klusinātu, skaistu  balss tembru. Te acīmredzami jāveido viņam piegulošs koncertrepertuārs, kas palīdzētu  atklāt individuālos dabas dotumus un pilnveidot profesionālo varēšanu. Toma  pluss ir viņa iepriekšējā muzikālā izglītība, klavierspēles iemaņas. Paldies mūsu meitenēm Arnitai Zariņai, Sanitai Motužei un Simonai Vilmanei par skanējuma kuplināšanu – nākamajā sezonā viņu altiskajām, sulīgajām balsīm un individualitātes atklāšanai tiks veltīta lielāka uzmanība, būs solo dziesmas!

RVT vokālā ansambļa darbība vērsta uz to, lai ikviens tehnikuma audzēknis varētu - gūstot no tā prieku un gandarījumu - savu dabas doto talantu attīstīt. Pēc pirmās kopīgās sezonas ir atziņa – kuģis peld, tam ir labs, vadības nodrošināts ceļavējš, braucēji un neliela kuģa vadības komanda. Paldies direktorei  Dagnijai Vanagai par reālu atbalstu un drošām nākotnes perspektīvām,  Solveigai  Keisterei un Ievai Dorilai par veiksmīgu sadarbību, bet ilggadīgai Jāzepa Vītola LMA pedagoģijas katedras vadītājai Laimai Lasmanei par konsultācijām un profesionālu palīdzību audzēkņu vokālo iemaņu attīstīšanā!

Aicinu ikvienu RVT audzēkni – ja  kāds no RVT audzēkņiem jūt sevī vēlēšanos dziedāt vai muzicēt – nekautrējieties – nāciet! Mierīgi, lietišķi izvērtēsim savas spējas un iespējas! Pamēģināsim, un tālāk izvēle pašu rokās. Esam taču kā plūstoša upe – pirms doties lielajā dzīvē, paņemsim no skolas gadiem tik daudz skaistu iespaidu, cik vien iespējams!

Māris Lasmanis,RVT vokālā ansambļa vadītājs.
ansPNG

Latvijas Reitingi