PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

rtu

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) 7. decembrī notika ikgadējais seminārs Latvijas ķīmijas un dabaszinību skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte», kura laikā tika apbalvoti 2016. gada ķīmijas skolotāji no Latvijas reģioniem un Rīgas par veiksmīgu un regulāru topošo ķīmijas studentu sagatavošanu, par izcili paveiktu darbu, spēju ieinteresēt skolēnus savā mācību priekšmetā un tālākām studijām augstskolā ķīmijas, inženierzinātņu un materiālzinātnes nozarēs RTU.

Rīgas Valsts tehnikuma skolotāja Irina Vdovičasaņēma RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes apbalvojumu par savu ieguldījumu darbā ar audzēkņiem. Daudzi tehnikuma Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas absolventi turpina tālākās studijas gan Rīgas Tehniskajā universitātē, gan arī citās Latvijas augstskolās, tā parādīdami nopietnu sagatavotību profesionālo zināšanu apguvē.

Seminārs «Ķīmija kā prioritāte» RTU MLĶF tiek organizēts jau kopš 1999. gada ar mērķi sniegt skolotājiem padziļinātas zināšanas dažādās ķīmijas nozarēs, tā palīdzot sagatavot topošos ķīmijas studentus. Līdz šim semināri snieguši ieskatu vairāk nekā 30 tematos, kas saistīti ar ķīmiskās ražošanas attīstības tendencēm, farmācijas attīstības perspektīvām, piena produktiem un to ķīmisko dabu, produktu kvalitātes kontroli, būvmateriālu rūpniecības attīstību.

Latvijas Reitingi