PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju

 Uz PIKC RVT jaunā mācību centra jumta Dārzciema ielā 64 nesen tika uzstādītas saules baterijas, kuras ir paredzētas enerģētikas nodaļas audzēkņu apmācību procesam un daļēji sedz arī mācību centrā patērēto elektroenerģiju. Saules bateriju kopskaits ir 65 un to maksimālā jauda ideālos laika apstākļos (saulainā dienā) ir aptuveni 10 kW. Reālo saražotās elektroenerģijas daudzumu, pozitīvo ietekmi uz vidi, laikapstākļus saules bateriju tuvumā un citus interesantus parametrus var aplūkot sekojošā interneta vietnē https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=8489920​ .

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas valsts tehnikums” piedalās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas organizētajā projektā „Metālapstrādes klastera attīstība” (Projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/007).
Projekta mērķis ir sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, izglītības un pētniecības institūcijām īstenot kopīgas aktivitātes eksporta apjomu, darbības efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai un jaunu konkurētspēju produktu

Projekts „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana

 Vienošanās Nr.                          2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

 

Uzsākta PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” modernizācija!

 

2014.gada 14. aprīlī ir uzsākta PIKC „Rīgas Valsts

 

id.Nr. Nr.3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Fonda nosaukums                    Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitāte                                     3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un

Latvijas Reitingi