PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju, darbnīcu korpusa jaunbūvi, savienojošā vestibila izbūvi ar darbnīcu korpusu, metālapstrādes darbnīcas rekonstrukciju, inženiertehnisko tīklu un daļējas teritorijas izbūvi atbilstoši akceptētajam būvprojektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem, pielāgojot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo mācību priekšmetu apguvē, aprīkojot praktisko mācību darbnīcas, klases, bibliotēku un citas telpas ar mūsdienīgām iekārtām.

2014.gada 14. aprīlī tika uzsākti PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību centra Dārzciema ielā 64, Rīgā, būvniecības darbi, kurus veic SIA „Merks”, un laika periodā no 2014.gada augusta līdz 2014.gada oktobra beigām ir paveikts šāds darba apjoms:

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums Tāmes izmaksas, EUR Izpildītais darba apjoms  no būvdarbu sākuma, %
MĀCĪBU KORPUSS 1 950 706,38 20,24%
DARBNĪCU KORPUSS 2 141 914,19 18,78%
METĀLAPSTRĀDES DARBNĪCA 280 220,69 38,01%
SPECIALIZĒTIE DARBI - ĀRĒJIE TĪKLI, SISTĒMAS 411 379,50 70,71%

Šo būvdarbu autoruzraudzību veic tehniskā projekta izstrādātāji SIA „NAMS” un būvuzraudzību nodrošina SIA „REM PRO”. Būvdarbu izpildes termiņš plānots 16 (sešpadsmit) mēneši.

 

Foto: Darbnīcu korpusa montāža

Projekta kopējo izmaksu summa – EUR 9 566 741, t.sk., ERAF finansējums – EUR 8 227 397.26 (86% ) un valsts finansējums – EUR 1 339 343.74 (14%).

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.augustam.

RVT Projektu nodaļa

2014.gada novembrī

 

Latvijas Reitingi