PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) organizē sagatavošanas kursus ķīmijā. Nodarbību mērķis ir sagatavot ieinteresētos valsts vidusskolēnus  studiju uzsākšanai un sekmīgai turpināšanai RTU, kā arī palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajam eksāmenam ķīmijā.

Paredzētas četrpadsmit nodarbības katra četru akadēmisko stundu apjomā, kurās apskatīs ķīmijas pamatkursa izpratnei un apgūšanai nepieciešamās tēmas. Aplūkoto tēmu pilnīgai izpratnei un zināšanu nostiprināšanai skolēniem patstāvīgai risināšanai tiks piedāvāti tematiski uzdevumi, atbildes uz kuriem vajadzēs nosūtīt pasniedzējam elektroniskā veidā. Uzdevumu risināšanas gaitas galvenie aspekti tiks analizēti nodarbību laikā.

Kursi notiks no 15.10.2016. līdz 22.04.2017., sestdienās no plkst.10:15 līdz 14:45. Starpbrīdis no plkst. 11:50 līdz 12:15 un no plkst. 13.15 līdz 13.25.

Nodarbības notiks RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, P.Valdena ielā 3, (Ķīpsalā), 272. auditorijā.

Lai kļūtu par sagatavošanas kursu dalībnieku ir jāsamaksā kursu dalības maksa 40 EUR un pirmajā nodarbībā jāiesniedz parakstīts iesniegums (aizpildīt uz vietas).  

Papildu informācija par kursiem: http://www.ktf.rtu.lv/?p=4449

Vidusskolēnu sagatavošanas kursu ķīmijā nodarbību plāns

Datums Nodarbības tēma
15.10.2016.

1. Nodarbība

Atomu uzbūve. Izotopi. Ķīmisko elementu periodiskā sistēma: periodiskais likums; atoma kodola lādiņš un elementu kārtas skaitlis; elektronu izvietojums pa enerģētiskajiem līmeņiem; elementu oksidācijas pakāpes un vērtības izskaidrojums no atomu uzbūves teorijas viedokļa.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

22.10.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
29.10.2016.

2. Nodarbība

Elementu vērtības un oksidācijas pakāpes noteikšana pēc formulām un formulu sastādīšana pēc elementu oksidācijas pakāpes un vērtības. Atomu masa. Relatīvā atommasa, Atommasas vienība. Vielas daudzums molos. Molmasa, moltilpums. Avogadro skaitlis. Aprēķini.

Lekciju vadīs RTU MLĶF prof.  Ērika Bizdēna

05.11.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
12.11.2016

3. Nodarbība

Svarīgākās neorganisko savienojumu klases (oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi).

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

19.11.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
26.11.2016.

4. Nodarbība

Ķīmisko reakciju veidi un vienādojumi. Aprēķini pēc vienādojumiem.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

03.12.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
10.12.2016.

5. Nodarbība

Neorganisko vielu savstarpējas reakcijas, hidrolīze, disociācija, pH, pOH vērtības.

Lekciju vadīs RTU MLĶF asoc.prof.  Nelli Batenko

17.12.2016. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
07.01.2017.

6. Nodarbība

Šķīdumu sastāvi, sastāvu izteikšanas veidi. Oksidēšanās- reducēšanās reakcijas.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

14.01.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
21.01.2017.

7. Nodarbība

Elektrolīze, likumi, uzdevumi. Korozija, galvaniskie elementi.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

28.01.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
04.02.2017.

8. Nodarbība

Ķīmiskais līdzsvars. Ķīmiskā kinētika.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Svetlana Čornaja

11.02.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
18.02.2017.

9. Nodarbība

Uzdevumu rēķināšana par iepriekšējam tēmām

Nodarbību vadīs RTU MLĶF prof. Ērika Bizdēna

25.02.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
04.03.2017.

10. Nodarbība

Ievads organiskajā ķīmijā. Organisko savienojumu klasifikācija un nomenklatūra. Ķīmiskās formulas un ķīmiskās saites.

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

11.03.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
18.03.2017.

11. Nodarbība

Ogļūdeņraži (alkāni, alkēni, alkēnialkadiēni, alkīni; iegūšana, ķīmiskās īpašības)

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

25.03. 2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
01.04.2017.

12. Nodarbība

Ogļūdeņraži (cikloalkāni, arēni; iegūšana, ķīmiskās īpašības)

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

08.04.2017.

13. Nodarbība

Spirti, fenoli, karbonilsavienojumi, amīni (iegūšana, ķīmiskās īpašības)

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

15.04.2017. Uzdevumi patstāvīgai risināšanai
22.04.2017.

14. Nodarbība

Karbonskabes, to atvasinājumi (iegūšana, ķīmiskās īpašības)

Nodarbību vadīs RTU MLĶF asoc. prof. Māra Plotniece

Iepazīsti augstskolas vidi un studentu dzīvi – no plkst. 13.25

Ekskursiju vadīs RTU MLĶ asoc.prof. Inna Juhņeviča

 

 

 

Latvijas Reitingi